Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "opgeworpen"Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
een voorstelling worden steeds veel vragen opgeworpen, nooit dringt men antwoorden op

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
De eerste barrikade werd al in de vroege ochtend van vrijdag de drieëntwintigste opgeworpen, bij de Porte Saint-Denis; nog dezelfde dag werd ze bestormd door bataljons van het eerste en het tweede...Overal worden weer barrikaden opgeworpen

Nr. 9, Januari 1985 • Inhoudstafel
Hij wil eenvoudigweg de barrière slechten die opgeworpen is tussen kunst en plezier...De barrières worden vandaag geslecht door wie hen gisteren hebben opgeworpen

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Dat de pop, een zotskap, werd opgeworpen als treiterij voor het huis van de echtgenoot die zijn vrouw sloeg in de tijd dat zulke buitensporigheden nog niet door de wet werden gestraft, is van

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • De andere gevoeligheid van Immer das Selbe
De meisjes worden op een bepaald ogenblik door de mannen de scène opgedragen, eigenlijk opgeworpen

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Dit is het intellectuele klimaat waarin Claus zijn eerste stukken schreef, een verbrokkelde en niet meer evidente wereld waarin de vragen die Artaud, Beckett en Ionesco opgeworpen hadden voor velen nu

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Tot op heden heeft zich nog steeds niemand opgeworpen om de klassieke traditie op de assen Parijs-Kopenhagen en Londen- Sint-Petersburg/Moskou ook in Vlaanderen te conserveren

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Dit zijn, uiteraard, kardinale vragen; ik schuif ze hier daarom nog even voor mij uit, wel wetend dat je op door jezelf opgeworpen vragen ook zelf een antwoord verschuldigd bent

Nr. 75, Maart 2001 • De noodzaak van theater
Wat in die hele onderhuids aangevoelde, maar onvoldoende openbaar gevoerde discussie vooral aan de orde komt, is de vermeende tegenstelling die vandaag opgeworpen wordt tussen de – zeker in Vlaanderen

Nr. 78, Januari 2001 • De mooie hartstocht van weleer: Rosmerholm
Misschien', antwoordt Klaus Pohl in zijn dagboek de door hemzelf opgeworpen vraag, 'is Zadek van alle regisseurs in het Duitstalige gebied het minste een regisseur

Nr. 79, December 2001 • Rudi Laermans • De belofte van 'het'
Het kan dan gebeuren dat iemand belang begint te stellen in een van de vragen die toen werden opgeworpen én die nog altijd openliggen

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Ik schuif de opgeworpen vragen hierna eerst even terzijde voor een meer algemene kanttekening, om vervolgens opnieuw het thema '(dans)werkplaats' aan te snijden aan de hand van het door Dans

Nr. 80, Februari 2002 • Elke Van Campenhout • Terug naar de bron, terug naar de...
Je zou de opgeworpen vragen kunnen afdoen als meditaties rond seksuele identiteit, persoonlijke geschiedenis, verlangen, afscheid

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
Ik heb dat twee jaar geleden ook tegen Anciaux opgeworpen toen hij tijdens een open debat in Sint-Niklaas het nieuwe decreet kwam toelichten: 'Mijnheer de Minister, denkt u nu werkelijk dat het

Nr. 89, December 2003 • Jean-Marc Adolphe • Kortcontractbreuk
Maar hoewel de regionale en Europese verkiezingen in het vooruitzicht liggen, blijft de politieke vertaling van de opgeworpen vragen weinig waarschijnlijk

Nr. 97, Juni 2005 • Filippo Tommasso Marinetti • TERUGBLIK: Het manifest van het Futurisme
En wat is er anders te zien in een oud schilderij dan de moeizame bochten waarin de artiest zich heeft gewrongen in zijn poging de onoverkomelijke barrières te overwinnen, die opgeworpen zijn tegen