Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


69 document(en) met "oogpunt" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 56-57, Augustus 1996 • Natalia Jakoubova • De vrijheid van de toeschouwer
Vanuit historisch oogpunt zou het zonde zijn deze werken aan te passen, want aan de hand ervan kan men de voornaamste kenmerken van de 'gouden eeuw' van ons theater reconstrueren

Nr. 59, Maart 1997 • Christoph De Boeck • Politiek theater?
Vanuit haar oogpunt concludeert zij dan ook: 'Van het ontstaan van een nieuwe politieke dramaturgie kunnen we voorlopig nog niet spreken

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
De ander leren zien zoals hij/zij werkelijk is, is vanuit dit oogpunt de voornaamste stap op weg naar een gezonde ruil tussen culturen

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Vanuit het oogpunt van de kunstgeschiedenis brengt dit een extra mimetisch spanningsveld mee

Nr. 64, Juni 1998 • Jens Verwaerde • De aap, de performer, de mens en...
De kunstenaar geniet - althans vanuit het oogpunt van de wetenschapper - het voordeel dat hij of zij schijnbaar vrijer is in de benadering van 'het' onderwerp

Nr. 65, Januari 1998 • Sigurd D'Hondt • Multiculti als lifestyle voor linkse bourgeois
Vanuit commercieel oogpunt kan je hen moeilijk ongelijk geven

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • Een opera van Bach?
Vanuit praktisch oogpunt is de wrijving soms wél heel moeilijk

Nr. 67, Maart 1999 • Rudi Laermans • Generaties: een verhaal met een moraal
Zoveel lijkt zeker, althans vanuit sociologisch oogpunt: generaties verschillen van leeftijdsgroepen of cohortes

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Vanuit financieel oogpunt stelt sponsoring - zeer bescheiden - doch niettemin extra gelden bovenop het subsidiëringsbeleid van de overheid ter beschikking van de kunstensector

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • Geld maakt vrij
Er bestaat thans een wijd en zijd verbreide tendens, ook onder beleidsmakers, om organisaties vóór alles vanuit een economisch oogpunt in te schatten...acceptabele 'vormen', een geldelijk haalbaar project dat tevens in een vanuit esthetisch oogpunt aanvaardbaar product resulteert

Nr. 69, Januari 1999 • Guy Cools, Rudi Laermans • Talking 'bout my generation
Vanuit een sociaal oogpunt valt daar uiteraard weinig op af te dingen

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Het was dan meer bepaald mogelijk geweest om vanuit het oogpunt van werk- en lichaamscultuur zowel de gelijkenissen als de verschillen tussen hedendaagse en klassieke dans binnen de balletwereld nader

Nr. 69, Januari 1999 • Kiki Vervloessem • Een goed bewaard geheim
Deze programmering heeft, vanuit artistiek oogpunt, te weinig effect op de positieve ontwikkeling van het gezelschap

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
ander voorbeeld - een contract raakt niet rond omdat het vanuit artistiek oogpunt enkele perfect legitieme clausules bevat die evenwel indruisen tegen een lokale wetgeving, bijvoorbeeld op het punt...sociaal oogpunt

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
laat ik de verleiding tot zo'n alvast vanuit academisch oogpunt hoogst voorspelbare zet weerstaan en bij de leest blijven

Nr. 72, Juni 2000 • Helmut Ploebst • Beweging in een spookhuis
Uit een traditioneel oogpunt bekeken, is Stuart het (mnemisch of esoterisch interpreteerbare) spook van een vrouw, die haar vriend of geliefde bekijkt, terwijl deze in de enge kamer van zijn rouw

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras, Rudi Laermans • 'Voortdurend denken: ik wil stoppen, het is...
Vanuit politiek oogpunt dacht ik dat je kunst op straat moest brengen, dat je uit de academie en het museum weg moest

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Vanuit het oogpunt van 'het tot beeld worden van het lichaam' was met name het tezamen met videast Gary Hill gemaakte Insert Skin een cruciale voorstelling

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Maar vanuit filosofisch oogpunt is een andere datering minstens even belangrijk

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Het theater gedacht
Het is allemaal 'goed gedaan' vanuit geschiedkundig oogpunt - maar waar zijn vorm en vent


Toon volgende resultaten