Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


69 document(en) met "oogpunt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Eén scène maakt het oogpunt van waaruit gewerkt werd, duidelijk: in het tweede deel zal de meid zich in dokter verkleden en zo de zieke van zijn waan genezen

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
vóór te zijn en vanuit medisch oogpunt kan daartegen niets ingebracht worden want nog altijd geldt wat Uw vader zaliger zo onvergelijkelijk volks

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Vanuit sociaal oogpunt kan ik daar inkomen, maar als theatermaker vind ik het jammer

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Fragment Vanuit dat oogpunt vertonen de produkties van Childs en Gallotta dan ook een grote consistentie in stijl

Nr. 17, Maart 1987 • Klaas Tindemans • Maakt Sam Bogaerts theater uit leedvermaak?
kunstmatig (vanuit "realistisch" oogpunt) verloren gaat

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Het is onverantwoord op die manier met een zo kostbaar produkt om te springen: uit puur financieel oogpunt zou je zo'n dure programmasoort op de allerbeste tijden moeten plaatsen om er het grootst

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Vanuit sociaal standpunt is dat zeker verdedigbaar, maar vanuit artistiek oogpunt veel minder

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
Vanuit dit oogpunt was het noodzakelijk de bestaande artistieke lichamen binnen het huis aan een grondig en ongenadig onderzoek te onderwerpen

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
De overheid moet immers naast de grote zaalprodukties van het repertoire -teater dat vanuit historisch en artistiek oogpunt belangrijk blijft, in eerste instantie die initiatieven ondersteunen die

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Vanuit dat oogpunt is Handke een politiek schrijver en de bitsige controverses rond iedere nieuwe publicatie bewijzen dat hij dat ook is. Wat heeft dit uiteindelijk met 'acteren' te maken

Nr. 33, Maart 1991 • Waldemar Kamer • Peter Brook
Dit alles in het raam van een onderzoek dat, vanuit wetenschappelijk oogpunt, niet mogelijk is als je anders tewerk gaat

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
oogpunt zou het voor de dans- of theaterprogrammator handig zijn een antwoord te kunnen vinden op de vraag: wat precies bepaalt de oorsprong van een artistieke stroming

Nr. 35, September 1991 • Theo Van Rompay • Het Theaterfestival 1991
Onder andere vanuit infrastructureel oogpunt lijkt de keuze om eerst naar Antwerpen te gaan niet onlogisch

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Vanuit dit oogpunt is Frankenstein een volgende stap, waar verschillende acteurs, zoals Raf Troch of Philippe Ceulemans, de kans krijgen om deze manier van theater spelen verder uit te diepen

Nr. 42, Juni 1993 • Freddy Decreus • Apollinisch, feministisch, oppervlakkig
Maar ook vanuit politiek oogpunt was er met Euripides Medea iets unieks aan de hand

Nr. 44, Februari 1994 • Bruno Koninckx • Drie koningen en een controletoren
Vanuit dramaturgisch oogpunt is De rest is overschot niet echt een sterke produktie

Nr. 45, April 1994 • Johan Thielemans • Een wreed spel, gespeeld op de pianissimo's...
Het blijft natuurlijk zo dat bij deze aanpak uit historisch oogpunt een paar vragen gesteld moeten worden

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Vanuit dit oogpunt is het uiteraard erg belangrijk dat kinderen en jongeren met kunst geconfronteerd worden

Nr. 51, Augustus 1995 • Christien Boer • De eigen leefwereld teruggeven als kunst
Dat is dus toevallig en vanuit artistiek oogpunt ontstaan

Nr. 54, Februari 1996 • Didier Wijnants • Het oor en de smeer
Concentratie Kunstencentrum Vooruit wil Oorsmeer eveneens vanuit muziekpedagogisch oogpunt evalueren en eventueel bijsturen