Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "ongewisse"Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Het suggereert verte, lucht, zee, het ongewisse en relativeert de anekdotische dimensies

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Zo*n gezelschap kan zijn personeel toch niet in het ongewisse laten over de toekomstmogelijkheden

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Over de situering van de foto's binnen het ensceneringsproces en over de relatie tussen de fotografische of scènebe-schrijvende intenties blijft de lezer in het ongewisse

Nr. 21-22, Mei 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
maar ook "trek", "gelaatstrek" en wordt meteen gevolgd door "Gesichter". Het ontbreken van interpunktie laat in het ongewisse of "Gesichter" hier een nominatief is dan wel een genitief meervoud (er

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
het MMT zeker van hun economische functie, maar in het ongewisse wat betreft hun sociale en artistieke rol

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Callens • De Faustus van Torka T
De daaropvolgende windstoot die wat verdorde bladeren op de scène deed schuifelen was zo zacht dat het publiek in het ongewisse bleef of Faustus al dan niet succes had geboekt

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Stefan Hertmans • De dans als onmogelijke figuur
keer precies zo doet, netjes berekend om ons in het ongewisse te laten; op die momenten ontstaat iets wat ik alleen kan aanduiden als zure poëzie - zoals elke verwarring zuur en lekker kan zijn, iets

Nr. 67, Maart 1999 • Pieter T'Jonck • De innerlijkheid verschalken
De ongewisse overeenstemming tussen die vaak zelfverzekerde woorden en hun minder uitgesproken gedachten, valt echter af te lezen uit de manier waarop die woorden samengebracht worden in zinnen, een

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Ik kan er mij wel iets bij voorstellen, maar ik blijf door de afwezigheid van nadere in depth-beschrijvingen uiteindelijk in het ongewisse over Wulffs typering van deze werkverhouding

Nr. 70, December 1999 • Redactioneel
De ongewisse toekomst van de Vlaamse stadstheaters Het kan verkeren

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Allereerst zou het oneerlijk zijn, indien ik de lezer in het ongewisse zou laten over mijn persoonlijke betrokkenheid bij de thema's die zij aansnijdt

Nr. 71, Maart 2000 • Jan Goossens • De stadstheaters als cultuurhuizen
het omdat het redactioneel in Etcetera 70, met als titel De ongewisse toekomst van de Vlaamse stadstheaters, behoorlijk tendentieus is en niet erg oprecht over zijn eigen reactionaire intenties, dat...Beter daaraan werken in een ongewisse toekomst, dan nostalgisch verlangen naar een verleden dat onvermijdelijk voorbij is en dat die 'actuele noden' eigenlijk niet serieus neemt

Nr. 74, December 2000 • Loek Zonneveld • Gedemilitariseerde zone
ongewisse uitkomst) en Gezond Verstand (waarin existentiële analyses die tot op het bot gaan, eenvoudigweg verboden zijn). Een voorstelling met die ambitie, zweert niet bij een dwingende handeling, en die heeft

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Maar omdat je in het ongewisse blijft, en het zaaltje zo vol mensen staat dat je nauwelijks een overzicht krijgt over wat er allemaal te zien is, ben je tegelijk het publiek aan het monsteren

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Rancunedemocratie
Wat een en ander betekent voor het Nederlandse kunstklimaat, daarover moet ik U vooralsnog in het ongewisse laten

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
Het feestelijke karakter en een systeem van dag- en festivalpassen stimuleert het jongerenpubliek om het niet bij die ene voorstelling te laten waar ze op af kwamen, maar de sprong in het ongewisse te

Nr. 89, December 2003 • Maartje Somers • Te consumeren met én zonder knipoog: Mijmeringen...
Veel toeschouwers houden er niet van in het ongewisse gelaten te worden

Nr. 93, Januari 2004 • Flore Opsomer • Kijken vanuit het Westen, een belemmering bij...
Het lijkt een manier te zijn geworden om kunst op een eerste niveau te beschrijven, maar de ware, actuele aard van kunst blijft op die manier in het ongewisse

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
je bewegingen de beeldopname of de klank aanstuurt blijft echter in het ongewisse