Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


456 document(en) met "ondanks" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Deze herhaling die personages typeert, valt, ondanks wat Bergson hierover te vertellen heeft, niet meteen komisch uit...Een op spektakel mikkende voorstelling, die ondanks een chargerende Hugo Claus (vertaling), matig kon boeien...Deze invalshoek biedt interessante mogelijkheden om Sophocles' drama te interpreteren, maar maakt --ondanks een perspectiefvolle aanzet - de eerste problemen bij deze voorstelling zichtbaar

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Is dit nog ballet, is het al...
Jan Baart (Haarlems Dagblad) noemt De Keersmaeker een 'opmerkelijke choreografe' die 'ondanks haar jonge jaren een heel persoonlijke visie biedt met een voor deze dans opmerkelijke, sterk emotionele

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
De Voetwassing Ondanks veel kritiek laat Vankerkhove met Jungle bij velen een sterke indruk na

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Waar Shakespeare duidelijk aan de kant van de christenen stond (ondanks één humanistische monoloog), buigt men zich nu met sympathie over het lot van de joden: Olivier zorgde voor een

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Ondanks de gestegen belangstelling zit het poppentheater nog in zijn incubatieperiode...Het objectentheater blijkt de laatste vernieuwing te zijn binnen de poppenwereld, maar ondanks het feit dat ook dat al een paar jaar oud is (theaters als Manarf en Vélothéâtre waren in '80 al op Malie

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Voor een organisator is het belangrijk bij zijn voorzichtige publieksopbouw ondanks een vernieuwende aanpak toch relatief veilig te spelen

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Ondanks de ruzies en de nonactiviteit van de regisseur was Powema di Rutu een indringend tropisch spektakel, een warme adem in Amsterdam Hartje Winter

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
En dat is nog altijd zo, ondanks zijn vijfentachtig jaar

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Verklaart dit bij het publiek, ondanks aanvankelijke prille lachjes, de weldra invallende stilte, een soort huiverige aandacht die heerst bij de uitvaart van iets wat iets geweest is? Of groeide

Nr. 2, Maart 1983 • TIJDSCHRIFT OVER THEATER
10 HET POSTMODERNE THEATER DE POSTMODERNEN EN HUN PRECEDENTEN GOETHE ONDANKS GOETHE Tegendraadse visies op een oude meester Tone Brulin OUTCAST VAN HET VLAAMSE

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Ondanks zijn achtergrond weigert hij gebonden te zijn aan de etiketten of conventies van welk medium ook

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Dat kon allemaal ondanks de weinige middelen waarover we beschikten

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Het is ondanks zijn appèl aan kinderangsten geheel ongevaarlijk Het zet niets op de helling, het stelt niets in vraag, het noopt niet tot herzien, het verontrust niet, het houdt alleen aangenaam bezig

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Een stukje hoogdravende retoriek dat er zo driftig uitgestotterd wordt dat ik er, ondanks een fikse lachbui, stil van word

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Ondanks deze milde provocatie zit de zaal er versteend bij

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ondanks de ongeprofileerdheid van het geheel was in 1979 de klaarblijkelijke impact op het publiek het grootst: men viel immers van het ene uiterste in het andere...Ondanks deze milde provocatie zit de zaal er versteend bij...Een stukje hoogdravende retoriek dat er zo driftig uitgestotterd wordt dat ik er, ondanks een fikse lachbui, stil van word

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Ondanks de ongeprofileerdheid van het geheel was in 1979 de klaarblijkelijke impact op het publiek het grootst: men viel immers van het ene uiterste in het andere

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Ondanks de serieuze inspanning met het decreet, ondanks de spectaculaire stijging van het aantal beroepsgezelschappen de laatste tien jaar

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Ondanks deze eerste, schitterende beurt, heeft Sireuil volgend seizoen alvast geen opdracht in de Munt...Van een dergelijke eerste diversifiëring is Documenta in Vlaanderen, ondanks zijn beperkte middelen (het ontbreken van voldoende fotomateriaal b.v...En het Italiaanse nieuwe-technologie-fetisjisme - waar de Italiaanse theatersemiotiek zich, ondanks het duidelijk doodlopende straatje waar dit 'postmodernisme' in zit, met volle overgave op stort

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Ondanks die schone woorden van een eerbiedwaardig cultuurpro-minent: exit Proloog...Wat ik wel denk is dat de teksten van Proloog later bestudeerd zullen worden ondanks het feit dat ze heel eng verbonden zijn met de politieke behoeften van de jaren zeventig