Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "nederlaag van" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Die democratisering werd een van de basiskenmerken van de werkwijze van Proloog...En zo kwam het dat we niet eens van het bestaan wisten van een prachtig 'vormingstheaterstuk' als Les Paravents van Jean Genet...En vind je het politieke censuur van de overheid om Proloog weg te bezuinigen ? "De redenen van de overheid om zich van Proloog te ontdoen hebben niets maar dan ook niets vandoen met de

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Ze bepaalt de episodische structuur van zijn eerste stukken die zorgt voor het discontinue verloop van het verhaal of de discontinue ontwikkeling - beter verandering dus-- van de personages...recreatie van de werkelijkheid is (geen mechanische reproduktie die natuurlijk het bestaande systeem bevestigt); (2) analyse en kritiek van het heden en (3) prefiguratie van de utopie...Vermeende onschuld Het is tegen de achtergrond van deze recente ontwikkelingen dat de produktie van Summer (1982), Bonds laatst gepubliceerde stuk, door KVS-Brussel in een regie van Senne

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
het eerste gevecht met hiërarchische structuren van een theaterfabriek en de eerste nederlaag, Hetzelfde scenario speelt zich af in Bremen en Zurich: Stein wordt ingehaald ais nieuwe belofte maar wordt...Hij ontwikkelt zijn theatertaal vanuit een zorgvuldige analyse van het stuk, en dat is misschien één van de meest innoverende aspecten van de Schaubühne: eigenlijk heeft men daar de functie van...De evolutie van Peter Stein houdt gelijke tred met de ontwikkeling van het politieke theater; van een geprofileerd links standpunt, via een analyse van de theatermiddelen naar een dialoog met de

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
stoet, een evocatie van de strijd rond de 'brug van Farnese' op het Bonapartedok, en van de creatie van 1585, een historisch toneelspel van Jan Christiaens, huisauteur van de KNS...Daar doet de bittere ondertoon van dit festijn - het blijft tenslotte gaan om een militaire nederlaag die gevierd wordt - geen afbreuk aan...Bert Willems, Voorzitter van de raad van beheer van het NTG - Ere-inspecteur-generaal van financiën Theo Van Rompay Incident (Epigonentheater) - foto Christian Altorfer

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
De tekst lijdt eronder, en in plaats van een heilzaam uit zijn verband gerukt amalgaam van antieke-tragedie-sporen, krijg je een, weliswaar spitsvondige, hutsepot van psycho-analytica...De hele ontwikkeling van de voorstelling komt eigenlijk neer op een achtervolging, waarbij achtervolger en achtervolgde voortdurend van rol wisselen, met zeldzame momenten van - vroegtijdig afgebroken...Muller heeft Russische Openbaring geschreven naar aanleiding van de 40ste verjaardag van de nederlaag van de nazi's. Dat interesseert mij niet

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Met de beste wil ter wereld kunnen we de voorstellen van de ondervoorzitter van de RAT, Hugo Meert, gepubliceerd in Liberaal Reflex, het tijdschrift van het coördinatiecentrum voor liberaal socio...beslissingsmacht over de inhoud van al deze cultuurvormen wordt weggenomen van de 'gebruiker' en in handen wordt gelegd van een kleine kring van ambtenaren, politici en 'cultuurproducenten' die goede relaties hebben...Conflicten in die sfeer kunnen leven en dood van de kunst betekenen: tijdens de voorbije maanden werd bij Globe in Nederland, door de "organisatie" een beslissende nederlaag aan de "creatie

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
Teresa De Keersmaeker CBA-theater, Anderlecht Theo Van Rompay Ziehier mijn top 5 van de theater-en dansvoorstellingen van het voorbije seizoen: - De koning sterft - E. Ionesco...door de Munt en de Singel uitgenodigd naar Brussel; Oidipus van Sofokles, door het Thaliatheater uit Hamburg, in de regie van Jürgen Gosch, te gast bij het NTG in Gent; en Mistero Buffo van en door Dario...De weigering om deze vraag in al zijn consequenties te stellen is volgens mij dé reden voor de nederlaag van het NTG, dat met Bouwmeester Solness, Demonen en Een oogje op Amélie wel dramaturgische

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
tickets, de promotie van een voordelig ''keuzeabonnement'' (naast het bestaande "klassieke" abonnement), de organisatie van - zeer druk bijgewoonde - pu-blieksgesprekken en de creatie van een jonger...De intrede van deze nieuwe ploeg ging gepaard met een programmatie van vier originele Bochum-enscene-ringen van de hand van Peymann: Der Theatermacher (Th...Zijn benadering van Nathan der Weise is meteen ook een analyse van Lessings opvattingen en de bepaling van een standpunt daartegenover

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
Er was de integrale Platonov-vertaling van Chiem van Houweninge en Ton Lutz (voor het Publiekstheater gemaakt in 1977), er was de verregaande bewerking van de Britse auteur Mi-chael Frayn, herdoopt...Tsjechows drama staat los van het theater van zijn tijd en anticipeert een meer hedendaagse theatrale gevoeligheid omdat het uitgaat van 'opvoeringsruimte', en de notie van 'decor' verwerpt...Het falen van het ensemble - acteren vanuit het lijf versus acteren vanuit (een deel van) het hoofd - is tegelijk het falen van een regie, meer nog: van een opvatting over regie

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
De (poging tot) keurige tekening van de personages, de scènebeelden die nog aan Brecht doen denken en het traditionele gebruik van de ruimte, zijn alle getuigen van een gemis aan artistieke...Deze revelatie van het festival reveleert vooral de soms schrijnende onkunde van het merendeel der geprogrammeerde Belgen en is daarom ook in se een terechtwijzing aan het adres van de overheid, die...Het facet van de Icarus-mythe dat hier wordt beklemtoond is dus niet zozeer de tragiek van de hybris dan wel de vertederende exaltatie van de menselijke vrijheid tot handelen

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Het kapitalisme beschouwt deze (voorlopige ?) nederlaag van het communisme als een ondubbelzinnig bewijs van zijn eigen gelijk...om ontdekkingen op het gebied van de chaostheorie, van het expanderende heelal, van het onzekerheidsprincipe dat de natuurwetenschappen regeert, van de omkeerbaarheid van de tijd, enz...de wereld van de wetenschap wordt het probleem van de popularisering van de nieuwe ideeën op een ernstige manier gesteld : indien er geen doorstroming komt van de basisnoties van de recente

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
zijn ogen is de kunst, in Duitsland en elders, na de nederlaag van het nazisme definitief in verval geraakt, en dit is de schuld van de overwinnaars - de Sovjets en de Amerikanen...Eerst hoor je een chaotische impressie van de oorlog èn van de gevolgen ervan - zelfs wat rock & roll, de cultuur van de overwinnaars - en als de geluiden van de capitulatie (de radio-fragmenten zijn...klinkt het als de zalf van de Pruisische zekerheid op de wonden van de Prins, èn van de gravin - en het einde van het tweede deel van Goethes Faust, en ook dat klinkt als een heidens requiem bij de dood van

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Vorig jaar speelde Discordia Het Rad der Geschiedenis (Der Theatermacher) van Thomas Bernhard: de misantropie van de leider van een pretentieus groepje acteurs had iets van een bekentenis van onmacht...Behalve Steven Van Watermeulen (Tasso) en Tania Van der Sanden (Leonore van Este) hebben al deze mensen ooit iets met Decorte gehad, en ook Peyskens/Van Beirendonck zien hun Tasso als een testament...En ze beklagen hun oude beschermheer, dat hij, verwijderd van kunst en wereld, moet grijpen naar zo'n ouderwets middel om zijn nederlaag als 'prometheïsch' kunstenaar toe te geven: twee belachelijke

Nr. 43, November 1993 • Jan Goossens • Aeschylos en de Golfoorlog
De held van het verhaal is Xerxes, koning van de Perzen; het thema zijn nederlaag tegen de Grieken in de zeeslag bij Salamis in 480 v.Chr...Bij zijn produkties van de Da Ponte opera's van Mozart stond de zoektocht naar een beeldentaal die deel uitmaakt van de ervaringswereld van de toeschouwer, ook al centraal...enkele maanden bij Pina Bausch, om de boodschap van de nederlaag van Xerxes te 'verbeelden'. Ook zijn tekst wordt gezegd door de andere acteurs

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Thielemans • Op zoek naar Patrice Chéreau
Patrice Chéreau geldt als een van de belangrijkste theater- en operaregisseurs van deze tijd, maar zijn filmwerk wordt door de kritiek niet altijd even zeer gewaardeerd...Omdat Chéreau de muziek van het orkest voortdurend in het lichaam van de zangers plaatst, krijgen de sterk contrasterende en abrupte frases van Berg een zin, die verder gaat dan hun compositorische...Bij het theater heeft de kritiek hem hiervoor uitgeroepen tot één van de origineelste talenten van de laatste twintig jaar

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
Later kwamen de ensceneringen van de opera's Julius Caesar (Haendel) en The Death of Klinghofer (Adams). Toen Gerard Mortier directeur van he festival van Salzburg werd, maakte hij Sellars tot één van...De triomf van Portia is ook haar nederlaag...En van één ding is men diep overtuigd: het verkleuren van Venetië tot het Los Angeles van vandaag is op alle punten schitterend gelukt

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Solo Terwijl je bij het Ro Theater de wederwaardigheden van Hekabe volgt, realiseer je je plots hoe dicht dit onbekende stuk van Euripides bij de tekst van Koos Terpstra staat...Leda, gebaseerd op de mythe van Leda en de Zwaan, vormt de tekst voor het tweede deel van Jan Lauwers' The Snakesong Trilogy, waarin de zoektocht naar de macht van sex en erotiek centraal staat...En Troilus en Cressida behoort tot de meest relevante teksten van het ogenblik, het stuk dat het Grote Verhaal opruimt en ons achterlaat temidden van de ruïnes van een verwerpelijke oorlog

Nr. 73, Januari 2000 • Luc Vandeweyer • 'DE GROTE ZUIVERINGSDAG BREKE AAN IN AL...
Die neergang zette zich door en de uiteindelijke Duitse nederlaag in de herfst van 1918 trok een streep onder alle pleidooien tot etnische zuivering...Zo gauw de militaire nederlaag van België een feit was, klonken opnieuw voorstellen tot etnische zuivering uit de mond van Vlaams-nationalistische leiders...De joden en de zigeuners in België zijn wel degelijk het slachtoffer geworden van etnische zuivering met de hulp van en onder applaus van Vlaams-nationalistische collaborateurs

Nr. 91, April 2004 • Erwin Jans • Oedipus, Echnaton en Nasser: De Griekse tragedie...
één been in de moderne tijd en Racine schreef in de zeer specifieke context van de spirituele leer van de school van Port-Royal (die ook het denken van Pascal diep beïnvloedde). Antigone en...De bewerking van Bakhateer uit 1949 is een onmiddellijke reactie op de dramatische gebeurtenissen van 1948 in Palestina: de stichting van de staat Israël, de nederlaag van de Arabische legers en de...De stukken van Fawzi Fahmi en Ali Salem proberen in het reine te komen met de Arabische nederlaag tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967

Nr. 101, April 2006 • Rabih Mroué • Geschiedenis, documenten, kunstwerken en andere kwesties...
Eigenlijk is er niet één enkele gangbare versie van de nationale geschiedenis van Libanon, eerder een waaier van tegenstrijdige versies, in een -verzonnen- script gegoten door een assortiment van...Niet eens plaats voor de idee van een nederlaag...Als we zouden terugkeren naar het begin van alle begin, naar het verhaal van het ontstaan van het leven, zouden we volgens het Oude Testament en de Torah uiteindelijk uitkomen bij het verhaal van Adam


Toon volgende resultaten