Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


70 document(en) met "naturalistische" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Zo citeert Peyskens uit Decorteprodukties, Lauwers uit voorstellingen van de Wooster Group, zet Vandervost zich (niet energiek genoeg) af tegen het naturalistische model van Het Gezin van Paemel

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Dit resulteerde in een aantal voor de KVS nieuwe invalswegen: een luchthartige commerciële Romeo en Julia van Dirk Tanghe, een wederaanknopen bij de naturalistische traditie in De Deckers Nachtwake

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Koltès had dit weliswaar voorspeld, maar toch bood het suggestieve en tegelijkertijd zeer vervreemdende decor van Richard Peduzzi voldoende tegenge-wicht tegenover de vrij naturalistische speelstijl

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Ik geloof dat er in al die produkties een aantal naturalistische elementen verwerkt zijn die geconfronteerd worden met elementen die precies trachten de voorstelling te vervreemden van de realiteit...Een strikt naturalistische schriftuur laat mij koud

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Alleen reeds om deze reden moet een receptie die uitgaat van een naturalistische premisse op een gefrustreerd afwijzen van Norén uitlopen

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Finis De naturalistische theatertraditie met haar one-to-one correspondence van script en scenische realisatie leeft vooral voort in de film...beide als complementair te verstaan zoals in de naturalistische school trekken tekst en beweging onafhankelijk van elkaar hun eigen sporen

Nr. 27, September 1989 • An-Marie Lambrechts, Luk Van den Dries • Post-scriptum bij een dramaprijs
heren - 3 dames) en met wisselende inspiratiebronnen : kerstspelen en naturalistische familiedrama's liggen misschien voor het grijpen als voorbeelden, toch zijn ze niet bepalend voor het merendeel van de

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • DE BEKORING VAN DE TRADITIE
Paul Claudel, bijvoorbeeld, kwam er sterk onder de indruk van en zag in het Oosterse voorbeeld een stimulans om in zijn eigen land te breken met de naturalistische traditie

Nr. 28, December 1989 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Wat ik echter te zien krijg in de courante theaterfotografie is een naturalistische kijk op een voorstelling...naturalistische kortzichtigheid, zo essentieel aan de fotografie

Nr. 29, Maart 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
geïndividualiseerde manier van naturalistische anekdotiek ontdane thema's behandelen, waarvan de 'relatiethematiek' de meest in het oog springende is (o. a. Strauss, Koltès), naast de kritiek van de domheid en banaliteit

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Ze toont immers enkel het werk, niet de werking van de voorstelling, niet haar geconcentreerde, gerichte stilering of codering, die ze met haar kortzichtige naturalistische blik (vaak in tegendraadse...Maar de onloochenbare referentialiteit van de foto getuigt van een naturalisme dat veel radicaler is dan Lauwaert wil suggereren; en qua essentie is ze bovendien wars van het naturalistische pathos...theater en het al even "naturalistische" pathos van de fotografie (volgens Lauwaert) wordt een luciditeit 'ontwikkeld'die verwant is met de waanzinnige waarheid van de foto, mystiek en banaal, zinnelijk en

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
Het maatschappelijke systeem in de Oostbloklanden zorgde ervoor dat het absurde weldra harde werkelijkheid werd, en zo evolueerde Havel als vanzelfsprekend naar een naturalistische stijl in zijn

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Daar kan je theatraal mee omgaan of je kan dat een naturalistische inwerking op het publiek laten hebben

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
de postmoderne schilderkunst wordt het figuratieve opnieuw gehanteerd, maar nu niet langer in de naturalistische traditie, maar als onderdeel van een veel complexer en gedifferentieerder mens- en

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Voader gaat een interessante dialoog aan met de naturalistische traditie, terwijl Losing Time de esthetiek van het Amerikaanse televisiefeuilleton citeert...De Vader hoort in een dergelijk realistisch-naturalistische traditie, hoewel het tegelijk nog iets meedraagt van het pièce-bien-faite en vooruitwijst naar het expressionisme

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
NTG Gent Het Gezin Van Paemel NTG sloot zijn jubileumjaar, volledig gewijd aan Vlaamse dramaturgie, af met Dirk Tanghes versie van Het Gezin Van Paemel, dé naturalistische...Dirk Tanghe doet het in zijn drukbezochte enscenering van deze naturalistische net-niet-draak filmisch, met de vakmatige kracht van een Hollywood-regisseur: een stevig rechtlijnig scenario in een

Nr. 35, September 1991 • Luk Van den Dries • Een fossiel in een rotsblok
Fort Kijkduin vormt op die manier het ultieme naturalistische decor voor Laederachs stuk: het tomeloze verbale geweld krijgt een perfecte weergalm in de gewelven van deze ooit militaire, nu

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
Die halve breuk met de naturalistische ruimtes heeft Brulin overgenomen van de Duitse expressionisten en zijn ervaringen met TV-drama heeft die tendens ongetwijfeld alleen maar versterkt

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De tekst en zijn varianten
vergissing'. Zo wordt, in het eerste Theaterschrift, over het ontbreken van psychologisch coherente personages in het nieuwe, het andere acteren gezegd:' De naturalistische traditie (...) wordt hier grondig met de

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Titus Muizelaar in de titelrol speelt, zo'n drie uur lang, een variant op de naturalistische retoriek van Frédéric Lemaitre, de lievelingsacteur van de Franse Romantiek


Toon volgende resultaten