Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


88 document(en) met "naturalisme" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Het Werktheater-naturalisme van Lieneke Le Roux en Cas Enklaar of de 'Vlaamse' pathos van Vic De Wachter en Gilda De Bal : de regisseur heeft geen focus gevonden voor de vele blikken, geen toonaard

Nr. 28, December 1989 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Naturalisme/conventie Het dilemma van de theaterfotograaf Als ik in fotografie het theatrale wil laten zien - dat spel met (niet van) het lichaam, een conventie die nieuwe regels

Nr. 29, Maart 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
zakelijkheid, de sterke 'individualizering' van de schriftuur en de absolute wil om uit het naturalisme en psychologisch realisme weg te blijven (zelfs bij Sierens), maar ook uit de rituele symboliek à la Claus

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
naturalisme wanneer de acteurs doen alsof er niemand toekijkt

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Maar de onloochenbare referentialiteit van de foto getuigt van een naturalisme dat veel radicaler is dan Lauwaert wil suggereren; en qua essentie is ze bovendien wars van het naturalistische pathos...Het dilemma naturalisme/conventie is dus niet het probleem van de theaterfotograaf, of toch niet zijn dilemma, maar dat van de fotografie, van het wezen van de foto zélf

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Dit realisme/naturalisme heeft nog steeds zijn invloed, vindt nog steeds zijn navolging in vele van onze theaters...Het positivisme of determinisme dat aan dit naturalisme ten grondslag lag, vertrok van de informatie die de zintuigelijke waarneming kon verschaffen; deze informatie werd zo nauwkeurig mogelijk

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Naturalisme vormt een andere trouwe bondgenoot van dit stuk...Luk Perceval slaagt daarin door deze twee aspecten te thematiseren op wat men een 'metaniveau' zou kunnen noemen : het naturalisme wordt geciteerd als eigenschap van een opvoeringstraditie, de...Geen naturalisme, geen milieu, geen Claus, en toch klinkt dat allemaal door

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Zo wel De Trust in Nederland (regie Theu Boermans) als Arca in Vlaanderen (regie Ron-nie Comissaris) kozen voor een lichtjes ontwricht naturalisme

Nr. 34, Juni 1991 • Theo Van Rompay • In Him we Trust
Ik baseer mij nu met de acteurs op bepaalde aspecten van het naturalisme, wat wil zeggen dat je al spelend je montage maakt...hebben dat vroeger bewust verwaarloosd, omdat we het naturalisme lieerden aan de oude toneelvormen

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Lauwers ontwijkt elk naturalisme: de scènes worden ingeleid door de Regisseur (Dirk Roofthooft) die tevens optreedt als tolk (Spaans, Engels en Nederlands worden door elkaar gebruikt) en moderator en

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
zouden een levend auteur op de scène geweld moeten aandoen om weg te gaan van het naturalisme...Het vertrekpunt van Arne en mezelf was dat taal geen naturalisme mag zijn

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De tekst en zijn varianten
Er zijn theatermakers - ik noem, niet uit ijdelheid, maar omdat ik de discussies meemaak, het werk van Ivo Van Hove, waar ik als dramaturg bij betrokken ben - die het naturalisme niet alleen bekijken

Nr. 37, April 1992 • ERwin Jans • Arne Sierens Gent en de wereld
Op basis van de volkstaal heeft Sierens een soepele, beeldrijke en suggestieve theatertaal ontworpen, die hem ver houdt van ieder oppervlakkig naturalisme en hem toelaat zijn personages te ontdoen van

Nr. 38, Mei 1992 • Geert Sels • Theater Teater
Geen van beiden voelde ooit iets voor psychologisch-mimetisch theater of voor illusiescheppend naturalisme

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
bewust blijven van de theatersituatie, wat dan synoniem is voor het verwerpen van de nabootsing en van de mimesis, met het overstijgen van realisme en naturalisme, en met het doorbreken van de vierde wand

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Het naturalisme past er in feite niet, dat speel je beter in een vlakke -vloertheater, iets wat we in Nederland na Tomaat verworven hebben

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Philipsen • Als een open scheermes door de wereld
Een tribune kijkt uit op een geïmproviseerde, haast kale (off-) scène, representatief voor het consequente vermijden van naturalisme én vette symboliek in deze voorstelling

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
De geslotenheid van het Westerse theater vertaalde zich op de scène concreet in het concept van de vierde wand, in de eisen van psychologisme en naturalisme aan vormgeving en acteertechnieken, en

Nr. 42, Juni 1993 • Katrien Jacobs • Over de val van een keizer-travestiet
Ik heb erg tegen mijn natuurlijke, zeer vrouwelijke houding in gewerkt, niet op een natuurlijk, mannelijke wijze, want het gaat niet om naturalisme...Dat komt omdat hij zo totaal 'de andere' is, omdat hij een man is.' 'Maar mijn act, de lichamelijkheid, heeft niets met naturalisme te maken

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Het symbolisme is een laat-negentiende eeuwse reaktie op het naturalisme, met zijn 'objectieve' beschrijvingen van het (ellendige) dagelijks bestaan en een auteur die meestal het standpunt kiest van


Toon volgende resultaten