Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "nationalistisch-Vlaamse"Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het posthumanisme noemt Schechner niet-ideologisch in de zin van nationalistisch, maar intercultureel, universeel dank zij de uitwisseling van goederen en informatie

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
junior (1932), Het was een maghet reyn (1942), Passio Christi (1943). In mineur Dat Van de Velde zich mentaal bij de nationalistisch-Vlaamse strekkingen aansloot, was al enigszins te merken

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Het posthumanisme noemt Schechner niet-ideologisch in de zin van nationalistisch, maar intercultureel, universeel dank zij de uitwisseling van goederen en informatie

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Dit herinnert aan de Poolse ziel (en dit is niet verengend-nationalistisch) met nauw daarmee verbonden de militaristische en godsdienstige stempel die op de tragische geschiedenis van dat land drukt

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Het gedach-tengoed van Wagner is de uitdrukking van een burgerij die zich nationalistisch bewust wordt, en nergens heeft Wagner dat scherper verwoordt dan in de laatste scène van deze 'komedie'. Een...Wat Duits is, is echt, vervolgt Hans Sachs: het is het nationalistisch moment van zijn toespraak en zedenles

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
instemming - van zijn moeder, die zeer katholiek en pro-nationalistisch was, terwijl de vader, officier in het republikeinse leger, er eerder linkse sympathieën op nahield

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
En wat kan daar anders uit voortkomen dan een nationalistisch lied (derde oven)? Veel tijd om je te ergeren aan zoveel doorzichtigheid krijg je niet...Nationalisme steekt weliswaar overal de kop op, maar weinig staten beschikken over zulk een uitgebreid en gevarieerd nationalistisch getint liederenrepertoire

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Een sterk nationalistisch moslim-discours zou een gelijkaardig joods discours en zelfs militaire operaties immers volledig rechtvaardigen

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Van Blauw Vier tot Cantecleir
Maar een nationalistisch stuk kan je het niet noemen

Nr. 65, Januari 1998 • Sigurd D'Hondt • Multiculti als lifestyle voor linkse bourgeois
De manier waarop niet-westerse muzikale tradities gerecontextualiseerd worden, reproduceert bovendien een aantal cruciale elementen van een nationalistisch discours: het geloof in het bestaan van

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
De tegenhanger van dit zondebokmechanisme is een Vlaams-nationalistisch 'wij-gevoel', gepaard gaande met heldenverering, Blut-und-Boden-romantiek en collaboratie

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
amper zeven maand tijd stoot hij door tot helemaal in Kinshasa, drijft Mobutu op de vlucht en neemt diens plaats op de presidentiële stoel in. Hij installeert een nationalistisch georiënteerde...Dit betekent dat het nationalistisch bewind van Kabila zal gebroken worden en de macht in handen komt van wie bereid is de Congolese rijkdommen uit te verkopen

Nr. 76, Maart 2001 • Peter Anthonissen • Meer en meer zichzelf
Etcetera: Hoe verklaar je dat je in een westerse richting werd geduwd terwijl je toch in een nationalistisch klimaat leefde...Kamaledin: Het is een leugen dat een nationalistisch klimaat beantwoordt aan de eigenschap van een natie...Wat in de Arabische wereld voor een nationalistisch verhaal doorgaat, is vaak slechts de imitatie van twee westerse normen: het kapitalisme enerzijds en het communisme anderzijds

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
haar overzicht van het Algerijnse theater tot in de jaren '80, beschrijft R. Baffert een ontwikkeling die gaat van een theater van het ontwakend nationalistisch gevoel, over een mili-tant-documentair

Nr. 100, Februari 2006 • Pieter De Buysser • Een zonnige verschrikking
Conservatief en nationalistisch

Nr. 101, April 2006 • Rabih Mroué • Geschiedenis, documenten, kunstwerken en andere kwesties...
Het is verboden om het verleden, de autoriteiten, de religie of elk ander nationalistisch standpunt in twijfel te trekken

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
Net als andere contemporaine kunstenaars die een intens ideologisch engagement waren aangegaan (of het nu socialistisch, katholiek of nationalistisch was) publiceerde zij tijdens de jaren ‘30 talrijke

Nr. 106, April 2007 • Bram De Cock • “Singhet ende weset vro”
De roes van het samenzijn In een interview met Gielens merkt productiedramaturg Ivo Kuyl in dit verband op ‘dat veel liederen uit Singhet ende Weset Vro niet nationalistisch, maar gewoon heel...nationalistisch, mythologisch denken, waarvan de literatuur een belangrijke wegbereider en drager is geweest

Nr. 111, April 2008 • Erwin Jans • What if God was one of us?
Het gaat om een nadrukkelijk Vlaamse gemeenschap gebaseerd op een romantisch, Vlaams-nationalistisch en katholiek vertoog