Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


56 document(en) met "natie" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
Aeschylus houdt dus zijn eigen natie, zijn eigen overwinning op een afstand

Nr. 54, Februari 1996 • Jan Goossens • Is kunst genoeg?
van het bloed en de ziel van de Duitse natie'. Maar Hindemith viel tussen twee stoelen in. De führer zelf was hevig ontstemd toen hij in een opvoering van een van zijn opera's een naakte sopraan

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
netwerk van de natie -het spoor - en het netwerk van de stad - de buslijnen'. Waarna Beethovens negende opwelt en iedereen elkaar huilend in de armen valt

Nr. 70, December 1999 • Rudi Bekaert • 100 Ways To Disappear And Live Free
eens wat een schone natie P: une île avec au milieu un lac avec au milieu une île avec au milieu un lac M: maar kijk nu toch eens wat een schone identiteiten als dreven met ruisende

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
natie is, met een recente eigen cultuur, waar de 'oude' uit Europa meegebrachte cultuur niet zoveel tijd gekregen heeft om zich te nestelen

Nr. 73, Januari 2000 • Klaas Tindemans • Theater maken, theater leren
De jonge Schiller, de schrijver van Die Raüber (De Rovers), beweerde in 1784 nog dat de oprichting van een nationaal theater zowat het belangrijkste instrument was om een moderne natie te realiseren...een natie die onderworpen zou moeten zijn aan de ideeën van de Verlichting...Hij dacht na over het lijden van een samenleving, van een natie waarin de verheven vrijheidsidealen, paradoxaal genoeg, ingrijpen als een medicijn met ondraaglijke nevenwerkingen, vaak pijnlijker dan

Nr. 73, Januari 2000 • Luc Vandeweyer • 'DE GROTE ZUIVERINGSDAG BREKE AAN IN AL...
De veiligheid van de natie zette ook de Belgische regering aan om etnische zuivering te overwegen

Nr. 73, Januari 2000 • Raymond Detrez • GENOCIDE OP DE BALKAN
Dat heeft te maken met de opkomst van de ideologie van het nationalisme die voorhoudt dat de natie - in de praktijk is dat in Europa de 'etnische natie' -en de staat congruent moeten zijn

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
De moderne gemeenschap is een 'communauté désoeuvré' (Jean-Luc Nancy), een gemeenschap zonder oeuvre, en moet dat ook zijn: ieder collectief oeuvre ('het volk', 'de natie', 'het ras', 'de etnie

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
Sartre schrijft daarom: 'De Fransen ontdekken met verbijstering de verschrikkelijke waarheid: als niets een natie - noch zijn verleden, noch zijn principes, noch zijn wetten - tegen zichzelf kan

Nr. 74, December 2000 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel • Georg Wilhelm Friedrich Hegel
De kunst is er immers niet voor een kleine, gesloten kring van de weinige bevoorrechte geschoolden, maar is er voor de hele natie

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
De personen die in de kunstconsumptie actief waren, hadden in de sociale reproductie een positie die refereerde aan grotere sociale gehelen: natie, klasse, grote sociale groepen, eenheden

Nr. 76, Maart 2001 • Peter Anthonissen • Meer en meer zichzelf
Kamaledin: Het is een leugen dat een nationalistisch klimaat beantwoordt aan de eigenschap van een natie

Nr. 81, Februari 2002 • Raymond Detrez • Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse...
Het ijverde voor een homogene natie en eiste voor die natie een exclusief grondgebied op...Verbondenheid met een religieuze gemeenschap werd vervangen door verbondenheid met een (etnische) natie...niet identificeert met een of andere'nationale identiteit' en het er dan ook niet op aanlegt een 'homogene etnische natie' te creëren

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
Nederland gidsland, toen al: de Republiek etcetera 8i O O O 5 toonde aan dat een natie kon blijven voortbestaan en floreren, ook al werden de afvalligen...Seculiere tolerantie De traditionele betekenis van het begrip tolerantie heeft dus alles te maken met religie en de aanwezigheid van niet-dominante religies binnen een zelfde natie

Nr. 80, Februari 2002 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Op zoek naar 'het leven van de...
leven van de natie'. Hij vroeg daarbij naar het beeld van de natie, hoe mensen vorm trachten te geven aan hun samenleven met anderen...willen dat 'leven van de natie' stimuleren, we willen een ontmoetingsplek zijn...Wil je theater en gemeenschap weer bijeenbrengen dan moet je op zoek naar de actualiteit, naar de 'hot issues' in het leven van de natie

Nr. 80, Februari 2002 • (inhoud)
Stadstheaters de bottelarij /KVS: op zoek naar 'het leven van de natie' Marianne Van Kerkhoven en Marleen Baeten in gesprek met Jan Goossens, Danny Op de Beeck, Hildegard De Vuyst en Ivo Kuyl

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
kunnen terloops nogmaals opmerken hoezeer het Algerijnse theater verbonden wordt met de sociaal-historische context van de natie en als voornaamste bestaansreden een etcetera 8o OOO 43...Het individuele lot wordt automatisch gelinkt aan het lot van de gemeenschap, de natie, het vaderland: 'Voilà cent trente ans que je n'ai plus d'orgasmes...Opnieuw wordt deze identitaire vraag gesteld met betrekking tot niet alleen het individu, maar ook de hele natie en ten slotte de hele Arabische 48 9B® etcetera 80

Nr. 80, Februari 2002 • Loek Zonneveld • Who the fuck was in control?
mijn herinnering ging het zo: Sam Bogaerts, gezeten achter een tafel links vooraan op het speelvlak, begon de tekst te lezen die Koning Boudewijn op 30 juni 1960 in het Paleis der Natie in de

Nr. 87, Juni 2003 • Loek Zonneveld • Diep vertrouwen in het theater: Ariane Mnouchkine...
land, het zogenaamde 'Vichy-Frankrijk'. Een voorstelling over dodelijke tumoren in de collectieve hersenen van een beschadigde natie, over open wonden, verraad, martelingen, Franse meelopers die


Toon volgende resultaten