Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


163 document(en) met "muziektheater" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 21-22, Mei 1988 • Alex Mallems • Ariane Mnouchkine:
Hij houdt zowel van muziektheater als van theatrale muziek

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Hij wandelt over de hele (immense) breedte van de scène van het Amsterdams Muziektheater, terwijl uit de orkestbak maat na maat de noten opwellen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Bijna een jaar Toneelgroep Amsterdam
Onze kunde en ervaring ligt veel meer bij tekst- dan bij bewe-gings- of muziektheater

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
blijkt nu niet meteen een grote deskundigheid inzake muziektheater...Als ze haar opdracht met de haar toebedeelde middelen wil vervullen, zal er op een andere manier muziektheater moeten worden gemaakt...Nochtans wordt muziektheater slechts mogelijk door de dialectiek van beide

Nr. 25, Maart 1989 • Janny Donker • Gilgamesj, Enkidu, Chumbaba, diverse dieren, drie managers,...
een ander geconcipieerd stuk, zoals de opera De Materie van Louis Andriessen, die in de loop van dit voorjaar door Wilson in scène wordt gezet voor het Muziektheater in Amsterdam

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Mevrouw Smit-voorstelling en het muziektheater van de Blauwe Zebra

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Dans, mime, poppentheater en toneel -- de toelichting vermeldt geen musical of ander muziektheater -- worden volgens dezelfde normen erkend resp

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Muziektheater, vind ik een schande

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Pas bij Wagner komen de ideeën die bij Goethe aanwezig waren naar voren, en dan alleen nog maar voor het muziektheater

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Daarnaast moet het mogelijk zijn muziektheater van hoge kwaliteit te brengen, maar met minder Aufwand zoals de Duitsers zeggen...mensen die door het werk van Mortier in de Munt gesensibiliseerd zijn voor het muziektheater, zelfs als zij daar achter het net visten voor een abonnement...ziet dus voor het muziektheater een toekomst weggelegd die verdergaat dan het reproduceren van het bestaande repertoire ? "Zeker

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Als ik enkele uren doorbreng in het archief van ons nationaal muziektheater, De Munt, om een periode van amper tien jaren onder Gerard Mortier te bekijken, treft me een enorm verschil in aanpak tussen

Nr. 31, September 1990 • Gunther Sergooris • HET SPOOK VAN DE OPERA
Minister Brinkman eiste minimaal 100 voorstellingen in het Muziektheater - dat dure gebouw moest renderen -, maar het budget dat daarvoor uitgetrokken werd, was veel lager dan door allerhande...het voorwendsel dat men met hedendaags muziektheater bezig is. Stephen Klimax van Hans Zender, dat in de Munt zal worden geprogrammeerd, is heel kundig gemaakt; het gegeven biedt echter te weinig...Het is goed die draad weer op te pakken en de continuïteit in de ontwikkeling van het muziektheater aan te tonen

Nr. 31, September 1990 • Stephan Moens • Het spook van de opera
Het antwoord is : het is hedendaags muziektheater

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Dat er van op voorhand aparte regelingen, en daarbij horende budgetten, werden opgesteld voor teksttheater, dans, muziektheater en kunstencentra, kan dus niets anders betekenen dan een nieuwe

Nr. 32, December 1990 • Rud Vanden Nest • Un malheureux vêtu de noir
voor een voortreffelijke avond muziektheater, en de opera - als genre -zoniet nieuw leven inblaast, dan toch (wat belangrijker is) in leven houdt

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
organisaties voor Muziektheater en dans), ofwel bestaan uit medewerkers waarvan de helft reeds in het verleden meegewerkt heeft aan een produktie van een gesubsidieerd gezelschap of project zoals bedoeld in het...Voor de organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, Dans en Muziektheater bedraagt dit verplicht te besteden gedeelte 50% van het globale subsudiebedrag; voor de kunstencentra is dit beperkt

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Jakob Lenz
Een interessante ontwikkeling, die kan bijdragen tot het vinden van nieuwe wegen in het muziektheater, tot meer durf en openheid in angstig operaland...Rihm voelt zich hoofdzakelijk tot het muziektheater aangetrokken, hij schreef al muziek voor Müllers Ham-Ietmachine en in 1987 werd zijn opera Oedipus aan de Deutsche Oper Berlin gecreëerd...Door afwezigheid van de grote machinerie wijkt het spectaculaire ten voordele van het inhoudelijke : muziektheater komt dan om de hoek kijken

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
Zijn ze daar in Antwerpen niet wat te vlug tevreden ? Macbeth oogde duur, maar getuigde voor het overige van de onkunde van Gilbert Deflo om nog spannend muziektheater te maken...Muziektheater in de ware zin van het woord waaraan een doordacht project en veel engagement ten grondslag lag...Ik mis in Antwerpen verscheurdheid, het besef van eigenlijk met een haast onmogelijke taak bezig te zijn : van opera hedendaags muziektheater te maken, ondanks alle beperkingen die eigen zijn aan dat

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
keer ziet staat vol bewondering voor de eigen vorm van muziektheater die hij gecreëerd heeft, wie meerdere produkties bekijkt ontdekt de nodeloze herhalingen, het uitmelken van de eigen creatieve

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Voor organisaties voor Dans of voor Muziektheater blijft deze belastende toestand bestaan (5). Een tweede moeilijkheid lag in het feit dat de gezelschapsstructuur ook werd opgelegd aan


Toon volgende resultaten