Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


151 document(en) met "morele" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Zij vertellen het verhaal van Waalse mensen die Lahaut vergeten zijn of nooit gekend hebben, die het al moeilijk genoeg hebben met hun persoonlijke problemen, en die tegelijk de morele en economische

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Zijn vader, Vic Moeremans, zat ooit zelf drie jaar in de bak voor vermeende morele steun aan de vijand...Onderzoeksrechter: Dat was morele steun aan de vijand

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Centraal staan het gevoelsleven en de morele code van jonge mensen die gebukt gaan onder de sociale en psychologische druk van kerk, school en ouders

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Maar precies die consequentie doet vragen van morele en esthetische aard rijzen...Enerzijds moest het Atelier Théâtral inbinden en exploiteerde Delcampe daarom Claudel en Beckett, anderzijds waren een aantal mensen, "tegenover wie ik morele verplichtingen meen te hebben", werkloos

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Dat meisje heeft in zich de morele en de fysieke kracht om echt te werken

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
En dit als morele overwinning van de man (de dichter en de staatsman) die zopas de dienst terug heeft opgenomen: Antonio's stem

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Zij zijn het die de maagden ombrengen terwijl de goede Halewijn zijn morele kater beleeft in emotionele monologen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Het aspect obsceniteit is daarbij een dankbaar thema, omdat het meteen een politiek-morele vraagstelling oproept

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Mensen zoals Basho in Narrow Road, Shakes-peare in Bingo (1973) en John Clare (de Engelse natuurdichter die uitmuntte in morele taferelen) in The Fool (1976) bewijzen dit...Terwijl de eerste reeks in zijn hoofdpersonages de groeiende bewustwording schetst van de morele noodzaak van sociale verandering, benadrukt de tweede de moeilijkheden om deze bewustwording in daden

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
de morele drempel voor kleine groepen te hoog, of zijn het materiële beperkingen die hun kandidaatstelling afremmen

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
een soort morele vertaling van de 'rythmus'). De natuurelementen (zeestorm, donder, bliksem) begeleiden zijn wraakactie...Bezem, kleerborstel en dweil moeten hem vrijwaren van morele verontreiniging

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Uw taak, geachte dames en heren, is het toneeldecreet te herdenken en te herzien, het daarbij zeker meer 'rationeel' te maken om elk negatief automatisme er uit te bannen en er eerlijke morele

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Je komt onder een enorme morele druk te staan

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Toch worden ze nergens voorspelbaar, want de fantasie die erin gehanteerd wordt doet geen concessies aan allerlei morele en artistieke normen die binnen het kindertheater maar al te vaak opgeroepen...Hij is zo ontroerend oprecht in zijn verzuchting dat de morele ontluistering van de doorbrave Sint nauwelijks opgemerkt wordt...Doorheen de artistieke koppigheid die het Speel-theater propageert, heeft deze voorstelling dan toch nog een morele en/of educatieve betekenis: ze schept zelfvertrouwen en plezier in het gevecht

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
het programmaboekje schrijft hij dat het libretto over een morele les ging (men lette op de gebruikte tijd) "quelque chose comme une clémence -- ce dont il n'est évidemment pas question," voegt hij

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
dat een hoge leeftijd grotere wijsheid impliceert, Shakespeare weigert voor morele zekerheden te kiezen in deze regel

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Eindelijk arriveerde Jan Fabres Theaterlijke Dwaasheden in Vlaanderen, en ik kwam sterk onder de indruk van de consequente uitwerking en de ritualistische kracht, die de morele bezwaren het zwijgen...Anne Teresa De Keersmaeker liet de abstract-onaan-raakbare schema's uit haar vorige produkties los om een voorstelling te tonen die pijnlijk kwetsbaar morele en esthetische twijfels blootlegde, die

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
De NTG-raad van beheer maakte herhaaldelijk financiële (te hoge regisseursgage van Walter Tillemans) en morele bezwaren (naaktscènes of abortusproblematiek bleken hardnekkige taboes) bij het beleid

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
17 van 9 mei 1985 aangaande alle theaters aan gemeenschapsminister Poma is een aanfluiting van elke morele en artistieke verantwoorde deskundigheid: ongefundeerd, contradictorisch, inconsequent...Om deze redenen betwijfel ik of de Minister over de nodige morele en vakkundige eigenschappen beschikt om het hoge ambt van Minister van Nederlandse Cultuur waar te nemen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Het thema van de frustratie over de verworvenheden van de sexuele vrijheid, of van het a-morele van het im-morele, is aanwezig in De Sapeurloot maar niet voelbaar in verband gebracht met de...Woorden verzinnen met "pis" en "poep" erin stellen de morele orde even weinig in vraag als een AIDS-stuk op Broadway vragen oproept over de heterosexuele normen van onze samenleving