Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


547 document(en) met "moest" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De Beursschouwburg en het Vlaams Theatercircuit oordeelden dat AKT in staat moest gesteld worden in betere omstandigheden een produktie op te zetten en beloofden ruime steun voor een volgend project...Als in de oorlog moest de spontaniteit wijken voor de banaliteit, waarbij men niet de indruk heeft dat dit een bewust aangewend procédé is, dan wel het falen van een tekstbewerking die 'al te

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Walter vond het in ieder geval de moeite waard, al was het maar voor de volgende scène: Onderzoeksrechter: Gij zijt naar Duitsland gaan werken ? Acteur: Ja, mijnheer, ik moest wel, ik heb 4 kinderen...en ik moest toch mijn brood verdienen

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
het Ballet van Vlaanderen moest hij zich, omwille van het repertorium en omwille van het publiek, binnen bepaalde perken houden

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Ballet moest weg van de franje, luxe en adel in het repetitielokaal

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
AI te vaak deed ik bij vergissing wat je moest pijn doen, beledigde de man die jij beschermde, verwarde onverstandig wat jij wilde losmaken en voelde me altijd, op het ogenblik dat ik wilde naderen...Als vrienden en broer en zussen samen blij waren bij feest en spel, hield ziekte me vast op mijn kamer en in gezelschap van veel lijden, moest ik vroeg leren ontberen...Ik moest van hem houden omdat mijn leven met hem een leven werd, zoals ik het nooit had gekend

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
de tweede bezetting van La Clemenza werd Eda-Pierre vervangen door Barbara Ma-dra ; haar gestalte moest door de kostuums 'aangedikt' worden). De volumes van deze twee personages bepalen in grote mate

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Enerzijds moest het Atelier Théâtral inbinden en exploiteerde Delcampe daarom Claudel en Beckett, anderzijds waren een aantal mensen, "tegenover wie ik morele verplichtingen meen te hebben", werkloos...Alhoewel, als ik nu terugkijk op dat harde werk, op die verschillende dingen die je op zo'n jonge leeftijd moest aanpakken, dan stel ik vast dat je daar heel veel ervaring opdeed

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
De dokter zei: zijn hart is te sterk, hij moest al tien keer dood zijn...Entre nous: zal ik je vertellen, waarom je zo nodig mijn mooie hoofd moest hebben...Daarom hou ik van je, Debuisson, want hij die gedood moest worden, opdat hij onze zaak niet zou verraden, was mijn gelijke, en hij moest dood zijn voor hij opnieuw werd gefolterd, en jij moest hem

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
En daarom moest Nietzsche lachen, en zo mogelijk lachte hij nog harder

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Een bovenmatig tiran Als wat je nu doet al altijd in je hoofd zat, waarom moest je dan vijftig worden om een begin te maken met de uitvoering ervan...Ik vond dat ik de weg van het Vlaams theater moest gaan, had nog niet door dat ik die best links liet liggen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De Grand Prix ging naar J.J.Andrien met 'Le Rouge, Ie Rouge et le Rosé'. En onze 'Sandwichman', die even hoog gequoteerd werd als 'La Bataille de 10 Millions' van Chris Marker, moest het pas in de

Nr. 3, Juni 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Moest natuurlijk zijn 'theaterrevolutie

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Waar Harlekijn bij deze laatste Knecht van twee meesters was, moest hij bij Corso kiezen tussen koning en volk

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Op deze manier dacht men het essentiële te kunnen overhouden en tevens een tijd-loze stijl te ontwikkelen die de voorstelling een universeel karakter moest geven

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Meer op de actualiteit gerichte stukken brengen was ook een pragmatische keuze: de achteruitgang van het bezoekersaantal moest afgeremd worden door nieuwe publiekslagen aan te boren...Voor De Ruiters/De Zee had ik intuïtief een vrij duidelijk beeld van hoe het decor er moest uitzien...De vrijblijvende revue van Theo Daese moest het afleggen tegen de nieuwe kijk op volkstheater van zoon Eddy Daese

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Fabre confronteerde één voor één de critici, met de teerlingen, Russische roulette of in een kaartspel (om er maar enkele te noemen). De tegenstrever moest zijn bandopnemer aanzetten tot iemand

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Filmschool leek leuker dan rechten studeren, maar toen bleek dat ik wiskunde, fysica en scheikunde moest kennen, ben ik na één semester overgestapt naar de theaterschool...Dagelijks had je twee à drie uur fysieke training, echt beulen dat gepaard ging met spierscheuren, doktersbezoeken, Mijn knie ging kapot, maar daar moest je doorheen...Dus moest ik weg, al is dat een sprong in het duister

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Kortom: ik deed alles wat er gedaan moest worden en ik leerde veel...Zo moest de dansgroep van Elisa Monte (vroeger bij Martha Graham en Philobolus) vroeger dan voorzien de voorstelling afbreken, omdat de vloer te onveilig was, en begon Ko Murobushi (de choreograaf van

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
De topambtenaar van de minister moest overijld een extra plank aan de boekenkast toevoegen om alle adhesie-betuigingen netjes te bewaren...Want die sociale situatie van het publiek moest toch veranderd worden, nee...Exit Proloog Werd het tijd dat Proloog verdween ? "Het oude Proloog moest verdwijnen

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Integendeel, Graham benadrukte dat de dans thema's en problematieken moest aanbrengen die relevant waren voor de maatschappelijke en psychologische situatie van de moderne Amerikaan