Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


257 document(en) met "model" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
De Foto's Kris Kuypers toneelsituatie in Tsjechovs tachtiger jaren blijkt model te kunnen staan voor die van onze tachtiger jaren

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Theaterwerkplaats Het democratisch model, waarin ieder de eigen talenten kan ontwikkelen, verantwoordelijkheid wordt gedeeld, en dat bovenal de motivatie van alle deelnemers stimuleert, vormt

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Wij kijken vooral naar het Hollands model, waar die wanverhouding qua subsidiëring zoals bij ons niet bestaat

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Zo vindt men de tekening van dc schelp van een slak die als model heeft gediend voor het juweel van het halssnoer van Donna Anna

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Het model is wel de commedia dell'arte, maar Arlekijn heeft niets van de lichtheid die we kennen uit Strehlers klassieke visie

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Een modelevolutie ? Zou België zich kunnen laten inspireren door een dergelijk model

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Daarom ook dat andere initiatief van jou, de oprichting van een Vlaams Theaterinstituut naar Nederlands model ? "Ik kijk wat jaloers naar dat Nederlands Theaterinstituut in Amsterdam

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Wanneer men de Munt als een model gaat beschouwen, is dat niet zozeer omdat ik een model wou creëren, maar omdat ik de opera wou onttrekken aan de huidige routine in de operawereld, opdat opera niet...Het uitgangspunt is dus het decommercialiseren van het produkt opera, waardoor noodzakelijkerwijze een nieuw model ontstaat...die altijd modellen klaar hebben, hun model zouden opleggen, maar we er ook andere zouden hebben

Nr. 10, April 1985 • Inhoudstafel
Twee begrippen die in de cultuurbusiness staan voor succes en dynamisch management, in de operawereld voor de introductie van een nieuw model

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
slags; onder: Maria Magdalena (Kaaitheater) - foto Willy Dé torisch model, waarbij men gelooft dat men moeizaam werkt aan de verbetering van de kwaliteit, wordt genegeerd

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
er nog een overheersend model...Het model van de Amerikaanse 'performer', tot de tanden gewapend met techniek, wordt meer en meer in vraag gesteld

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
toepassingstheater, waar ze naar het model van de Engelse Young Vic met geldelijke staatssteun hun technische opleiding volmaken met het oog op een eventuele promotie als steunend lid van het grote gezelschap

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Pol Arias Voorkeurlijstje (naar Duits model/ Theater Heute) van geziene produkties in 84-85

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
En dan wordt de culturele trend, als permanent model, het meest zichbare aspect van die cultuur, die zich tot cultuur maakt van de Elkaar-Afwisselende-Trends

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Dit model is wel niet zomaar toe te passen op de Vlaamse situatie

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Smithuizen pleitte voor een meer rechtstreeks contact tussen de kunstenaars en de beleidsmensen: een Kunstparlement (ook voorgesteld door Lamers), een Kunstraad naar Amsterdams model, moet door de

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
Het stuk bestaat uit twee "tragedies in vijf bedrijven", naar Shakespeareaans model, zij het dat de clowneske figuur van Norodom Sihanouk er veeleer een wrange clownerie met cynische en tragische

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Zowat 50 jaar geleden leek het er eventjes op dat de moderne concepten van het Bauhaus eens en voorgoed dit burgerlijke model met zuil en al de grond zouden inboren...Een levensgroot model van deze Loge Royale werd in de maand juli geëxposeerd in een tentoonstelling van Vandenhove in de Berlage-Beurs in Amsterdam

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
De bekende eerste prototypes die nu nog bestaan en functioneren zijn voor die tijd eigenlijk uitzonderingen, eerder dan een algemeen model: Vicenza, Teatro Olimpico (1580-85, Palladio en Scamozzi...Teatro Regio, 1738); Milaan (La Scala, 1776-1778); Imola (1779); Venetië (La Fenice, 1792). Het oog van de prins Een deel van onze theaterprodukties gaan nog altijd door in dit model...Exit De term theater of scène à l'italienne is dubbelzinnig: de term verwijst naar een historisch overzicht van enkele nog bestaande of verdwenen prototypes waaruit een Europees model gegroeid

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Ik weet dat u daar niet vóór bent, maar het theoretisch model is hetzelfde...De manier waarop de cultuur in de Verenigde Staten georganiseerd wordt is voor u een model...Precies omdat er geen echt alternatief is buiten dat liberale model ziet men het in alle landen weer de bovenhand nemen


Toon volgende resultaten