Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "ministeriële" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
vakbondslokalen, magazines, studiedagen, ministeriële kabinetten, Vlaamse Raden en televisie-omroepen

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Eén ding is zeker: werkbare modellen groeien uit de praktijk, ze zijn constant in ontwikkeling; ze worden niet geboren in ministeriële bureaus en dan eens en voor goed in decreten vastgelegd

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Eén ding is zeker: werkbare modellen groeien uit de praktijk, ze zijn constant in ontwikkeling; ze worden niet geboren in ministeriële bureaus en dan eens en voor goed in decreten vastgelegd

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
stelt de Raad dat één en andere bepaling van de ministeriële tekst niet strookt met de artikelen 10 en 11 van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische

Nr. 33, Maart 1991 • Caroline Derycke • Hervormingen Hoger Kunstonderwijs
Men werd verondersteld een blind vertrouwen te hebben in de ministeriële plannen, voor problemen die men reeds twintig jaar tracht op te lossen

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
Uiteindelijk is er bij ministeriële beslissing een zeer beperkte, symbolische bijdrage gekomen die de produktie financieel heeft gered

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
De toneelschrijfkunst in Vlaanderen nieuw leven inblazen'? Het lijkt wel een ministeriële nota

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
Redelijkerwijs mocht immers verwacht worden dat de ministeriële beslissing de huidig gesubsidieerde organisaties voor dans, muziektheater en kunstencentra niet alleen uitsluitsel zou geven over hun...Bij het nemen van de ministeriële beslissing van 99 december 1995 werd deze gang van zaken niet helemaal afgewerkt...Het valt immers te betwijfelen of de initiatieven die nu meegedeeld kregen dat ze er in de volgende periode van vier jaar nog bijhoren, de ministeriële beslissing zullen aanvechten

Nr. 54, Februari 1996 • Inhoudstafel
Welke gevolgen heeft de ministeriële beslissing van eind 1995 m.b.t

Nr. 55, April 1996 • Parkbeleid of landschapsbeleid?
De overheid kan inderdaad niet alles tegelijk aanpakken, maar ze kan er op zijn minst voor zorgen dat de ministeriële besluiten van binnenkort financieel en besluitmatig ruimte laten voor een

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Het is een evolutie van toenemende verstarring, die zich niet alleen op het niveau van de ministeriële nota aftekent

Nr. 58, December 1996 • De redactie • Redactioneel
Door de ministeriële beslissing om aan het vti minder subsidies toe te kennen dan in het verleden, komt het leven zelf van de organisatie in gevaar, wordt een tendens van afbouw in gang gezet i.p...adviezen, als uitvoerder van beleidsvoorbereidend werk, als hoeder van de geschiedenis der podiumkunsten enz... De ministeriële beslissing komt op een ogenblik waarop dit nog jonge instituut door de combinatie

Nr. 60, Juni 1997 • Johan Thielemans • Het decreet en de creativiteit
De Raad was over dit aspect van de ministeriële beslissing niet te spreken

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
Binnen de Administratie ligt de speelruimte daarentegen enkel bij de interpretatie van wetten, decreten of ministeriële omzendbrieven

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
uit de rapporten van de diverse podiumcommissies en uit de ministeriële opties en bepalingen - onvoldoende begrepen

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
verklaard en meteen het podium geworden van een ministeriële speech

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
De ministeriële uitspraak wekt vooral verwondering vanwege de afwezigheid van een bredere beleidscontext en toekomstvisie

Nr. 83, Januari 2002 • Pol Hoste • Cultuurbeleving: Thersiteslezing Theaterfestival 2002
de hedendaagse omstandigheid dat ongeveer alles 'cultuur' is, dus behoort tot het 'cultuurbeleid' en derhalve ook ressorteert onder ministeriële bevoegdheid

Nr. 98, Januari 2005 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
Hij analyseert en interpreteert de ministeriële terminologie

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
De adviseurs en vooral een aantal aanvragers betalen de tol voor dat méér aan ministeriële macht