Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "metaforische" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultaten



Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Bernhard beschrijft zijn personages opdringerig duidelijk in hun metaforische opzet, geeft ze een zo één-tonige partituur mee, dat niet de existentiële verveling zichtbaar wordt maar de zeer...Bovendien plaatst Bernhard zijn pro-tagonisten in niets mis te verstane settings en situaties, die wellicht ver-ondersteld worden in hun alledaagsheid te contrasteren met de metaforische oogmerken van

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Grensgebieden De metaforische, surrealistische resonanties gaan in Thijs' regie, die grotendeels afziet van deze effecten, natuurlijk verloren

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • De Knee Plays uit de CIVIL warS
Naast een kernachtige, metaforische uitdrukking van Wilsons kijk op het cyclische verloop van de geschiedenis, bevatten de Knee Plays ook concretere aanknopingspunten met de andere delen van de CIVIL

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Zijn werk wil een kreet zijn tegen alles wat de vrijheid onderdrukt, terwijl er verder een surrealistisch getinte, metaforische kritiek op de Spaanse dictatuur in wordt geuit

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Siegfried en het Festspielhaus zijn de laatste offers voor de bewustwording van de mensheid (het pubhek). Deze wordt verlost uit haar historische determinatie omdat de Ring op metaforische wijze de

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
En nog veel sterker dan bij leermeester Brecht wordt de fabel verder uiteengereten in verschillende standpunten, historische verdiepingen, tussengeschoven metaforische teksten en commentaar

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Philipsen • Als een open scheermes door de wereld
Ze fungeert echter minder als realistisch, in casu psychopathologisch gegeven, dan wel als metaforische modus van kritiek op het vermolmde en werkelijkheidsvreemde idealistische mens- en wereldbeeld

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Misschien is het dit allemaal wat Peter Sellars in gedachten had, toen hij in een interview zei: 'Opera is een kunstvorm die Amerikaanse proporties bezit, in metaforische, metafysische en

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
dS, 20-2-67) Deze recensie parelt niet alleen door adjectivische verrassing of metaforische wulpsheid, taaigevatheid die trouwens altijd bij Tindemans voorop staat, ze modelleert ook op een

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
Maar laten we de metaforische titel voor wat hij is; heel wat belangrijker is de vaststelling dat het mislukken alles had te maken met de verschuiving van de beoogde dialoog met 'the sixties' in de

Nr. 61, Januari 1997 • Eric De Kuyper • Rendez-vous manqués met Hans van Manen
Ik weet het maar al te goed, bij beschrijvingen van dans verval je al snel in metaforische omschrijvingen...Eigenlijk zijn ze nauwelijks te vermijden, en ik geloof dat het uiteindelijk aankomt op de kwaliteit van de metaforische - literaire

Nr. 62, December 1997 • Fransien van der Putt • Hoe iets ontstaat uit niets
Sterker nog, juist door deze volledig te erkennen, maar tegelijkertijd het metaforische vermogen van het dansende lichaam te veronachtzamen, het register van het beeld enigszins buiten werking te...Ondanks de deconstructie van de techniek, de technologie, de politiek, de economie en de metaforische werking van het lichaam, is het toch maar weinigen gelukt het bewegende lichaam los te weken uit

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Van Blauw Vier tot Cantecleir
De romantiek kenmerkt zich door een metaforische versterking van emoties: een donderslag wanneer spanning en tragiek in de lucht hangen, heen en weer rennen om de innerlijke getormenteerdheid weer te

Nr. 65, Januari 1998 • Naomi M. Jackson • Postmodernisme met nationalistische trekjes
Zwart en blank als metaforische raciale referenties worden belichaamd door de belichting, die ook verbergt en onthult, spelend met aan- en afwezigheden, een steeds veranderende visuele en auditieve

Nr. 65, Januari 1998 • Koen Tachelet • Theater van de vervuiling
De enige verbinding met hun rol is het metaforische hanteren van die handicap

Nr. 71, Maart 2000 • Jeroen Peeters • De anamnese van het dansbare
Als het zelf en het oog een pact sluiten, of zelfs harmonisch lijken samen te gaan, dan is dat bij Chase niet op een metaforische basis...Een enkel motief ontlokt een duizeling van figuren waarin uiteindelijk elke relatie tot een grond zoek is. Die oneindige juxtapositie van tekens zorgt voor een onbepaaldheid van de metaforische orde...Zo lijken de eigen danstaal en de metaforische relatie tot het verhaal samen te plooien in de figuur van de danseres

Nr. 73, Januari 2000 • Klaas Tindemans • Theater maken, theater leren
Het enige wat ik iets scherper kan omschrijven, is het mechanisme van de communicatie zelf, dit bezig-zijn met (metaforische) betekenisoverdracht

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
Na enkele minuten begint zachtjes sneeuw te vallen en de scène wordt in een metaforische laag van vergeten gehuld en de geluiden worden gedempt

Nr. 74, December 2000 • Steven De Belder • Verloren gelopen in een tunnel
Hier drijft 'tunnel vision' naar zijn metaforische betekenis van 'kortzichtigheid': de toeschouwer wordt in deze scènes achter een vaste en verafgelegen linie gepositioneerd, die de ruimtelijke

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Lijkt Verhelsts esthetisering van de oorlog op het eerste gezicht gratuit (omdat het de metaforische kost van vorige teksten nog maar eens opwarmt), dan zit die op het tweede gezicht pal op het bot


Toon volgende resultaten





Development and design by LETTERWERK