Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "messcherpe"Nr. 13, April 1986 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Messcherpe muzikale precisie heerste er: bijvoorbeeld in het op grote afstand - zo'n dertig meter van de dirigent-op de millimeter gelijk inzettende koor aan het eind van het tweede bedrijf, om ook

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Decorte paste een messcherpe, diepgaande en rücksichtloze analyse toe en liet de personages daarin zichzelf becommentariëren

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Handkes messcherpe analyse van een toneelspeelkunst op een moment van crisis

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
Als bewaker van wat dan ook is Muller dus slecht geplaatst: zijn vestzak verbergt een messcherpe pen waarvoor geen enkel monument veilig is. Patina Theater is utopie, zegt Muller, en

Nr. 54, Februari 1996 • Luk Van den Dries • In memoriam
Het Europa dat vandaag door de politici ineengeknutseld wordt heeft blijvend nood aan die messcherpe commentaar van een schrijver als Müller

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
messcherpe minachting voor alles wat literaire onaantastbaarheid of canon was, maar liet daardoor zien hoever de visie op de werking van de tekst was gewijzigd

Nr. 81, Februari 2002 • Rudi Laermans • Het dansen gedanst: Blueprint (David Hernandez)
Een aantal minuten lang tonen de dansers inderdaad de spreekwoordelijke meerwaarde van dans die alleen maar dans is. Eerst een lange reeks van dansante voorzetten, vervolgens een messcherpe

Nr. 80, Februari 2002 • Loek Zonneveld • Who the fuck was in control?
Zulks was ook al nadrukkelijk gesuggereerd in de messcherpe speelfilm Lumumba, die in de zomer van 2001 in de Belgische en Nederlandse bioscopen was te zien...eenvoudige maar messcherpe bezorgers van een eenvoudige maar messcherpe vertelling, winnen het altijd van welk bewegend beeld dan ook

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
Jammer genoeg heeft Danneels zelf niet de guts om de consequenties van zijn houding even verder door te denken, en getuigt Verstockts verdediging ook niet direct van een messcherpe analyse van de

Nr. 95, Februari 2005 • Jacques Rancière, Tom Hannes • De politiek van de esthetiek
Onder de rechtlijnige plot van moderniteit en postmoderniteit, of de messcherpe tegenstelling tussen zuivere en geëngageerde kunst, moeten we de originaire en aanhoudende spanning tussen deze twee


Development and design by LETTERWERK