Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


33 document(en) met "massale" • Resultaten 21 tot 33 worden getoondNr. 73, Januari 2000 • Raymond Detrez • GENOCIDE OP DE BALKAN
Tijdens de Balkanoorlogen in 1912-13 ondernamen de Bulgaarse autoriteiten massale bekeringscampagnes onder de Pomakken in het pas door hen veroverde Rodopengebergte...Het is veel aannemelijker dat, zoals Rob De Wijk in Pyrrus in Kosovo (Amsterdam, 2000) betoogd heeft, de Servische leiding door een massale vluchtelingenstroom op gang te brengen, druk wilde...Tijdens de bombardementen in 1999 voerden de Serven volgens NAVO-woordvoerder Shea massale slachtingen uit onder de Kosovaarse bevolking, waarbij cijfers tussen 10.000 en 100.000 slachtoffers genoemd

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Wat er op dit ogenblik gebeurt - de massale vlucht van de Kosovaren voor de wreedheden van de Serviërs en niet aflatende, verwoestende bombardementen van de NAVO - is zo een anomalie...Hun aanvalswapens noemen ze 'Apache' en 'Tomahawk', namen die verwijzen naar de Indianen, slachtoffers van die andere massale uitroeiing door het blanke Amerikaanse leger...De Servische oorlogsmachine is in een stadium van transgressie van ieder respect voor het menselijke: de massale etnische zuivering, de systematische vernieling van eigendomsbewijzen en

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
De ongekende massale toeloop bij de onlangs gehouden Picasso-tentoonstelling is een fascinerende aanwijzing, dat voor het grote publiek in al zijn geledingen datgene wat eens abstract was, nu concreet

Nr. 81, Februari 2002 • Raymond Detrez • Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse...
Niet-christenen in West- en Centraal-Europa zouden toen met die 'apartheid' best tevreden geweest zijn, zoals de massale emigratie van sefardische joden uit Spanje en Portugal naar het Osmaanse Rijk...Handboeken vaderlandse geschiedenis op de Balkan weiden graag uit over de vervolging van het christendom en over gewelddadige en massale islamiseringen, maar ondertussen werden onder het Osmaanse

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
Ook al weten we dat hun denkbeelden in de werkelijkheid van de Tweede Wereldoorlog gedragen werden door een massale beweging en precies daaraan hun kracht ontleenden, toch wordt ieder van hen getekend...media, waarvan de invloeden op massale wijze aanwezig zijn in deze maatschappij; deze productie diept die nieuwe mediataal uit, maakt ze rijker en daardoor wellicht iets minder leesbaar

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Verlinden • Belgisch Congo is in: Over de moeizame...
Niét vergeten is de massale vlucht van de blanke kolonialen, waardoor binnen de kortste keren het immense land onbestuurbaar werd...De afbraak van Congo begon op 1 juli 1960, de dag na de onafhankelijkheidsviering, al leek de neerwaartse spiraal in de jaren zestig even te vertragen, dankzij de massale internationale steun en een

Nr. 96, April 2005 • Kurt Vanhoutte • Nieuwe mediakunstenaars aan het woord
ononder- broken onderhevig zijn, worden ook in het ambachtelijke medium dat theater is - een medium met een in essentie niet-reprodu-ceerbare, niet-massale natuur-in het middelpunt van de focus geplaatst

Nr. 96, April 2005 • Elke Van Campenhout • Liefde zonder mededogen: Een publieke tête-à-tête tussen...
Iedereen kent het massale gebruik van goedkope webcamera's die mensen in hun appartementen installeren, om voor een breed publiek de deuren te openen op hun bizarre intimiteit...de hippiejaren '70 en de activistische late jaren '80 (toen het massale gebruik van het internet ingang vond) waren intimiteit en individualiteit gratis

Nr. 98, Januari 2005 • Michael Hirsch • Sociale theorie en esthetica: Wat we vandaag...
Dit tafereel veranderde ook niet toen Schröders toespraak voorbij was en Friedrich Christian Flick, erfgenaam van een onmetelijk, vuil fortuin, opgebouwd met nazi-misdaden zoals oorlog en massale...noemde: de ironie van de affirmatie). Het echt universele, emancipatiegerichte en egalitaire politieke project van links wordt steeds evidenter in tijden van massale werkloosheid: als de huidige tendens van...De massale symptomen van de globalisering, privatisering and de-reglementering maken het spookbeeld van een sterke, crypto-totalitaire machtsstructuur op het eerste gezicht inderdaad minder plausibel

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Het leidde tot een massale uittocht van de kunst uit de musea

Nr. 101, April 2006 • Ivan Grubanov, Anne Dekerk • 'Mapping myself into complex social situations'
Als Milosevic de verkiezingsoverwinning van zijn tegenstander Vojislav Kostunica niet wil erkennen, leidt dit tot een massale opkomst op straat (de zogenaamde Bulldozerrevolutie). Er breekt een

Nr. 101, April 2006 • Documentaire bedenkingen deel II
Zijn mening gaat op in de massale toestroom van 'individuele' standpunten en uitspraken

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
Dankzij hun massale verspreiding en ‘democratisering’, die werd mogelijk gemaakt door de overgang van de traditie van handgeschreven manus- cripten naar die van het gedrukte boek, hebben ze wel- licht