Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


44 document(en) met "martens" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Bucolische kunstenaarseilanden als Giverny, Sint-Martens-Latem of Worpswede moeten de batterijen weer opladen tot de Meesters weer kunnen leven met de kroeg en de boulevard

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
Mogelijke gevolgen van de ongewone beslissing van minister Martens m.b.t

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
Hun artikel is voor het grootste deel een kritiek op het subsidiebeleid van Cultuurminister Martens

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Een salon van weigeraars Over het uitblijven van een dansbeleid In weerwil van de adviezen van de Raad voor Dans besliste minister Luc Martens afgelopen zomer geen nieuwe...Daarom heeft minister Martens op eigen houtje vooralsnog Dans in Kortrijk erkend en gesubsidieerd...Dans in Kortrijk is de onstuimige flirt van Martens met zijn electorale thuisbasis

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
Etcetera: In opdracht van Minister Martens voerde het Vlaams Theater Instituut een studie uit met als vraagstelling waarom het Vlaamse podiumkunstenlandschap vandaag minder toegankelijk is voor

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
De uittekening van het landschap zoals die te voorschijn kwam na de recente subsidiebeslissingen van minister Martens heeft dat gevoel niet doen wegebben, integendeel: in die nieuwe subsidieronde werd...het debat waarin minister Martens en de sector op 3 september 1996 tijdens het Theaterfestival een openbare confrontatie aangingen, stelde de podiumsector zich echter erg defensief en lang niet

Nr. 58, December 1996 • De redactie • Redactioneel
zijn rede bij de opening van het Theaterfestival 1996 onderstreepte minister Luc Martens uitvoerig de noodzaak en de onmisbaar- heid van een instituut als het vti

Nr. 60, Juni 1997 • Luk Nys • Gevraagd: een professionele adviesraad met een heldere...
om deze ingreep zwaar getackeld en formuleert haar bedenkingen in een brief van 2 juli '96 aan minister Martens...Maar op 17 juli '96 ontvangen wij een schrijven van minister Martens waarin zwart op wit te lezen staat dat de som van 22 miljoen besteed wordt aan 'de vier erkende maar nog niet gesubsidieerde

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Die beslissing werd als volgt gemotiveerd: 'Kunstproducties van jonge debutanten en kunstproducties voor jongeren genieten een voorkeursbehandeling' (beleidsbrief van Minister Martens, Werken aan

Nr. 64, Juni 1998 • Redactioneel
Op 13 mei jongstleden kende Minister Martens de tijdschriftensubsidies voor 1998 toe

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
gesproken; uitschuivers die overigens eerder op conto van de Vlaamse Regering dan van minister van Cultuur Luc Martens moeten geschreven worden

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Dat is ongetwijfeld de verdienste van Luc Martens

Nr. 70, December 1999 • Redactioneel
Drie jaar geleden uitte toenmalig minister van Cultuur Luc Martens de wens tot meer samenwerking binnen het Vlaamse theaterveld

Nr. 70, December 1999 • Bart Eeckhout • Het monstertje heet Calimero
Martens (CVP). Er ontbreekt heel wat in het theateraanbod in Brussel, zo leert de nota

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
De tweede reden voor een herziening van het decreet was de in 1997 door toenmalig cultuurminister Luc Martens geïnstalleerde Raad voor Cultuur...zijn beleidsnota Werken aan Netwerken stelde Luc Martens indertijd dat de kunst 'als één van de zachte sectoren kordaat verdedigd moet worden'. Een nobele gedachte waar op het eerste gezicht niets op

Nr. 71, Maart 2000 • Redactioneel
1996 werden deze gezelschappen samen met De Stichting (dat geen nieuw dossier indiende) en De Verrukking op het laatste nippertje door toenmalig minister van Cultuur Luc Martens geschrapt, hoewel de

Nr. 78, Januari 2001 • Stefaan Vandelacluze • Je Suis Sang: Trajecttheater van bloedbeelden
Stefaan Vandelacluze JE SUIS SANG (CONTÉ DE FÉES MÉDIÉVAL) tekst, regie, scenografie en choreografie: Jan Fabre assistentie en dramaturgie: Miet Martens

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Vervolgens zorgde de vorige cultuurminister L. Martens voor gecontesteerde subsidies voor Dans in Kortrijk: de minister zou in de eerste plaats zijn eigen kiesdistrict hebben bevoordeeld

Nr. 82, Juni 2002 • Loek Zonneveld • Heerlijk, helder toneelspelen!
Jago (Ludo Hoog­martens) komt op, biedt hem een blikje bier aan (‘Biertje

Nr. 103, September 2006 • (Advertentie) • (Advertentie)
WIL DAT JIJ EEN BEER WORDT (Sanne van Rijn) MARTENS coproductie NTGent en Toneelgroep Amsterdam naar Aischylos | regie Johan Simons>van05/01tot20/01inGent,schouwburg PLATFORM(JohanSimons


Toon volgende resultaten