Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "mandatarissen"Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Nochtans bestaat er een stilzwijgende overeenkomst dat fransta-lige Brusselse politieke mandatarissen zich niet met de Vlaamse KVS zullen inlaten, in ruil voor een gelijkaardige houding van de Vlaamse...mandatarissen t.o.v...Inzicht ? Men zal wellicht stellen dat de diverse politieke mandatarissen, die als leden van de Raad van Beheer mee deze beslissing nemen, te weinig inzicht hebben in de artistieke materie om

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Beleidsmakers
De NCC, sinds 1971 bemand door dezelfde mandatarissen, wordt in juni vervangen door de 'Vlaamse Gemeenschapscommissie', onderdeel van de nieuwe Hoofdstedelijke Raad

Nr. 42, Juni 1993 • Luk Van den Dries • Dovende en brandende fakkels
Kleur is alles, was jarenlang het motto van de politieke mandatarissen in de RAT en daarmee dwongen ze ook de nieuwe gezelschappen zich op te warmen aan de koude billen van de politiek

Nr. 85, Februari 2003 • Geert Sels • Kunst in de ban van het getal
De mandatarissen van de partij zullen er allicht voor gezorgd hebben dat er meer titels in de rekken kwamen die hen aanstonden, maar van het verwijderen van Entartete Kunst zijn ons geen voorbeelden

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
maatschappij worden de uitvoerende politieke mandatarissen niet meer geacht in staat te zijn om beslissingen te nemen die op gespecialiseerde kennis over kunst gestoeld zijn

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
Politieke mandatarissen behoren tot de uitvoerende macht en zorgen er dus voor dat wat in wetten en decreten staat ook uitgevoerd wordt