Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "loss"Nr. 29, Maart 1990 • Johan Callens • Samuel Beckett, 1906-89
loss of my sight was a great fillip

Nr. 41, April 1993 • An-Marie Lambrechts • Een hoofd vol sneeuw
Loss of Small Details, William Forsythe / Dominik Metnzos 1. Er was eens een jongen die Paul heette...Uiteindelijk is heel Pauls binnenste gevuld met de dichtheid van de witte stof... Na een verschrikkelijk tempeest dat de hemels uitklaart, begint de sneeuw te vallen in Loss of Small Detail...Bij Loss of Small Detail werkt het net andersom: de dansers gaan in hun bewegingen - simultaan gespreid over de scène - zo lang door in een gestaag aangehouden ritme, dat je als toeschouwer bijna het

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Reyniers • De kunst van de accumulatie
Impressing the Czar, dat nooit in België te zien was, en de choreogafieën die onlangs in het kader van Antwerpen 93 te zien waren: Limb's Theorem, The Loss of Small Detail

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
Etcetera: Vooral The Loss of Small Detail omvat nogal wat dood...Forsythe: Ja, The Loss is zeer 'deadlike'. De dood is ook het onderwerp van het stuk

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
basiselement van dans is. In de lectuur van The Loss of Small Detail heb ik al een aantal specifieke kwaliteiten van Forsythes concept van de beweging aangegeven, waarop het slotdeel van deze verhandeling verder...Forsythes lichamen en hun kinesferen zijn meermaals geplooid, zodat ze in een ballet als The Loss of Small Detail helemaal op zichzelf betrokken lijken en de ruimte rondom totaal lijken te vergeten...1986 7 The Loss of Small Detail, Programmbuch Städtische Bühnen Frankfurt, 1991 8 Rudolf von Laban, Choreutik, Wilhelmshaven: Florian Noetzel, 1991, 21 9 Heidi Gilpin/Patricia Baudoin

Nr. 82, Juni 2002 • Gert Verschraegen • De wereldmedia en de grenzen van het...
loss of individual and personal meaning via the electronic media ensures a corresponding and reciprocal violence from those so deprived of their identities; for violence, whether spiritual or physical

Nr. 105, Februari 2007 • Pieter T'Jonck • Mist Spuiten
our visually obsessed, high resolution/high definition culture, blur is equated with loss... Our proposal has little to do with the mechanics of the eye, but rather the immersive potential of blur


Development and design by LETTERWERK