Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "levensomstandigheden"Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
De sociale hiërarchie, bureaucratie en technologie bestendigen de sociale onrechtvaardigheid door de mens van zijn zelfbeschikkingsrecht en de natuurlijke levensomstandigheden te beroven

Nr. 9, Januari 1985 • Sam Bogaerts • Sam Bogaerts
Onder samenvatting en kroniek van de tijd versta ik getuigenissen van belangrijke trends, feiten, realiteiten, die de levensomstandigheden van de mensen van die tijd bepalen, beïnvloeden...Wat voor trends, feiten, realiteiten bepalen de levensomstandigheden van onze tijd

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Want wat is onze tijd ? Zijn werk is niet louter een literaire of theatrale codering van wat wij ervaren als onze tijd, onze levensomstandigheden

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Over die reis, die een diepe indruk maakte, zegt Brook : "Ik heb veel rondgetrokken en ben in aanraking gekomen met de harde realiteit van de levensomstandigheden aldaar

Nr. 38, Mei 1992 • Lieve Demin • Het complete antwoord van De Beweeging
38). De Bijbelse stad van verderf en verval verwijst naar de levensomstandigheden van de Braziliaanse goudzoekers in het Amazonegebied

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
Men geloofde dat de kunst, door de orde van de (beeld)taal te wijzigen, in staat zou zijn om de structuur van de ervaring en dus ook de levensomstandigheden in het algemeen te veranderen

Nr. 48, Februari 1995 • Ali Khedher • De Arabische cultuur of... De parabel van...
Uiteraard zal dat hen doen ontwaken en zullen zij niet meer zo gedurig hun vernederende levensomstandigheden van onwetenden en verschoppelingen ondergaan... Ieder moreel of sociaal organisme dat zich

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
als onmenselijk ervaren levensomstandigheden

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
Met deze laatste is Mauriac onder meer actief betrokken bij de Groupement des informations sur les prisons (GIP) die de levensomstandigheden in de Franse gevangenissen aanklaagt

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Verlinden • RECHT OP RECHT
mentale integriteit van leden van die groep, of (c) het moedwillig onderwerpen van die groep aan levensomstandigheden die haar volledige of gedeeltelijke vernietiging kunnen veroorzaken, of (d) door

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
Maghrebijnse arbeiders beklommen de scène om op een subversieve manier de levensomstandigheden van de geïmmigreerde arbeiders en de politieke verplichtingen van de Maghreblanden aan te klagen

Nr. 92, Juni 2004 • Rud Vanden Nest • De nutteloze helden: Cembloux van Ben Hamidou...
Touzani speelt daarin bijna uitsluitend de rol van Moktar, een jonge Berber die zich omwille van zijn precaire levensomstandigheden, het gewicht van zijn familie, de opportunistische oproep

Nr. 98, Januari 2005 • Jeroen Versteele • Het theater volgens René Pollesch
Mijn levensomstandigheden zijn nu inderdaad veel beter dan enkele jaren geleden, toen ik geen cent verdiende en werd onderhouden door een vriend

Nr. 104, December 2006 • Hito Steyerl, Boris Buden • De kunstenaar als res(iden)t
Ze zijn zelf de scheppers van hun eigen levensomstandigheden: temporele en spatiale fragmentatie en structurele onzekerheid...Hoewel de residentieruimte, wanneer we spreken over de levensomstandigheden, gevestigd is in een transnationale gevangenis, is ze ook stevig gevestigd binnen de logica van de territoriaal culturele