Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "lesgevers" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
NTG-mensen als Demedts en Van den Berghe zijn er lesgevers (naast iemand als Jo Decaluwe, Arca-directeur), en drukken hun stempel op de vorming van acteurs

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Een toneelopleiding is per definitie (of zou dit moeten zijn) een op de individuele student gericht leerproces, waarbij lesgevers meestal op tijd aan-de noodrem trekken

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
naam als een van de invloedrijkste lesgevers

Nr. 7, Juli 1984 • Inhoudstafel
Vlaamse acteurs huldigen haar als een van de invloedrijkste lesgevers

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
ook elders, bestaat een heel netwerk van privé-lesgevers die elk volgens een eigen methode werken

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ook omdat Ter Kameren zo interessant was: daar kwam je in een stimulerend klimaat terecht met lesgevers van wereldformaat als Oscar Jespers, Cantré, Joris Minne

Nr. 17, Maart 1987 • Drie oud-leerlingen blikken terug
Het werken met mensen uit de praktijk (het NTG) bood meer nadelen dan voordelen: lesgevers kwamen vaak niet opdagen, of veel te laat, de ene verving de andere, je werd opgezadeld met hun problemen

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het verloop van leiding en lesgevers in de conservatoria is vrij groot, zeker als je het vergelijkt met de stabiliteit die de Studio sinds zijn ontstaan gekenmerkt heeft...Hoe vermijd je dat lesgevers zich beperken tot het aanreiken van bestaande oplossingen, van de eigen truuks...Lesgevers: Senne Rouffaer, Peter Rouffaer, Jan Devos (toneelspel); Mimi Crombecq (bewegingsleer); Toon Brouwers (toneelgeschiedenis); Henri Bogaert, E. Eelen (fonetica en dictie); Roland Bolliger

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Daarvoor werden toonmomenten en werksessies gevolgd, lesgevers en deelnemers geïnterviewd...Nederland, waar de vier lesgevers - Rudi Clause, André De Smet, Ludo Van Passel, Hilde Vleugels - trouwens allemaal school gelopen hebben, bestaat het leren omgaan met dramavormen, los van de louter

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Dergelijke seminaries werden in de jaren zeventig ook gehouden aan de UIA binnen het CET, met dezelfde lesgevers, maar blijkbaar met minder resultaat n.v.d.r

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Voor hun eigen vorming waren zij helemaal op het buitenland aangewezen -hoe lang hou je dat financieel vol ?- of op kortlopende stages van gerenommeerde lesgevers in België of elders...Vele lesgevers hedendaagse dans in België hebben hun materiaal gewoon gekopieerd, bijeengepikt

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
De studio's stelt De Beweeging als werkruimten ter beschikking van haar artiesten - wat onontbeerlijk is om als produktiehuis te kunnen functioneren - en verhuurt ze tevens aan diverse lesgevers

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
Gestaltungsfähigkeit". Na het eerste jaar moet de student een proef afleggen waarna de lesgevers beslissen of hij mag verdergaan...wie moeten de lesgevers zijn...Frankrijk lijken de Ateliers d'Ecriture dramatique dan weer op beide fronten te scoren: groot enthousiasme bij deelnemers en lesgevers over de werkwijze én een groot aantal nieuwe stukken en

Nr. 59, Maart 1997 • Dirk Verstockt • 'Move your ass and your mind will...
Het grootste deel van alle hiphopdansers heeft er 10 à 15 jaar training en praktijk opzitten, los van scholen of lesgevers, op straat, in galerijen, in clubs en andere tenten (de enige reden waarom

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras • Een Japanse Shakespeare uit Gent
Ik ben constant in aanvaring geweest met absoluut incompetente lesgevers

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Maria Magdalena - Kaaitheater / Willy De Beckett, Vertaald, bewerkt, geregisseerd en gespeeld door Jan Decorte & Jan Devos'. Decorte en Devos zijn beiden lesgevers aan het Brusselse Conservatorium

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Dansen tussen Oost en West
Hetzelfde gebeurt bij Indische lesgevers; zij weten meteen: nee, dit komt niet uit de Indische dans

Nr. 77, Juni 2001 • Isabelle Ginot • Mark Tompkins
door dansers en lesgevers als Lisa Nelson en Steve Paxton uit te nodigen

Nr. 85, Februari 2003 • Pol Arias • Afscheid van een vriend
Toen waren er nog bijna evenveel lesgevers als studenten

Nr. 91, April 2004 • Marleen Baeten, Gert Jochems • Voor de honderdste keer tegen de deur
Ik heb meer geleerd door te repeteren en te spelen met andere mensen dan door les te krijgen van acteurs-lesgevers