Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


442 document(en) met "land" • Resultaten 61 tot 80 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • KRONIEK
Het boek 'Italië' in de landenserie van Larousse/Heide-land-Orbis (*) schetst trouwens een overtuigend plastisch beeld van de ware toedracht in de Napolitaanse opera's van die tijd

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Ze trokken door het Vlaamse land, speelden in de misera-belste omstandigheden, maar de mensen in de dorpen waren blij met hun komst

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Daniel Paul zolang er een druppel Duits bloed in mijn aders klopt verdedig ik mijn land en mijn geslacht (De verpleger begint Daniel Paul te strelen). De verpleger dat wil ik hopen...zijn verlaten land een bloeiend landschap wou voortoveren wat deed hij de sluwe vos hij stapelde langs de reisroute theaterkoulissen op

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Artiesten worden in een situatie geplaatst waarin hun produkt geen schade ondervindt, noch materieel noch financieel, want het Kaaitheater is een der beste betalers van het land...Ook in ons land bestaan er structuren en initiatieven, maar die werken niet allemaal optimaal, vandaar mijn voorstel om de betrokken mensen samen te brengen...Een ministerie van cultuur moet verantwoordelijk blijven voor de kunsten in een land, maar alleen voor de zuiver artistieke aspecten ervan

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Vlaamse land optreden: de RAT vond dat het te veel in West-Vlaanderen bleef hangen

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Dans op het Kaaitheater: Over lief en...
drie fenomenen voor het voetlicht: Gallotta, de nieuwe goeroe van de Franse dans; Vanrunxt, geen sant in eigen land; Clark, het festivalbeest bij uitstek

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
De politieke beslissing van de Raad van Beheer van de KVS houdt in dat elke kans om aan het repertoiretheater in Brussel en vandaar in het hele Vlaamse land een vernieuwende impuls te geven weer 'naar

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Naar mijn weten werd Lanford Wilson in ons land nog niet opgevoerd; van Mamet daarentegen werden reeds zes stukken gespeeld --American Buffalo (Raam-theater), Sexual Perver si ty in Chicago (De Witte...zijn beste stukken ontpopt hij zich tot een mytho-poëet door de welsprekendheid waarmee hij reveleert hoe een en ander in het hedendaagse Amerika, het profane land van belofte, fout is gelopen

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
ARENA : aangezien deze groep op dit ogenblik als enige een aanvraag heeft gedaan om het musicaltheater in ons land verder te zetten en dit na het beëindigen van de activiteiten van ARENA per 31 juli

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
dit land ben je een arme vechtende acteur of een star, daartussen bestaat nauwelijks iets...Geen land ter wereld heeft, voor zover ik weet, dat potentieel aan schitterende acteurs wanneer ze voor het eerst onder de schijnwerpers komen: James Dean, Steve Macqueen, Brando, Al Pacino, De Niro...Zoals ik al zei zitten we hier in een land waar theater nog te veel verbonden is met showbusiness

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Als eerste opleidingsinstituut stellen we de Studio Herman Teirlinck voor, die ongetwijfeld de grootste en belangrijkste school van het land is en die ook in Nederland een grote aantrekkingskracht...Herman Teirlinck Een nieuwe stap in de ontwikkeling van de theaterpedagogie werd in Brussel gezet: 'Een van de meest spectaculaire en voor ons land uitzonderlijke verwezenlijkingen was de

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Jean-Claude Carrière, de verteller vertelt
Vooral de Afrikaanse acteurs hebben ons flink vooruitgeholpen: die zijn zonder de minste scrupules in het Mahabharata-gegeven gestapt alsof het over hun eigen land, hun eigen traditie ging

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
De waaier van Spaanse produkties, die dit najaar in het kader van Europalia ons land aandoen, ontsnapt niet aan dat gevaar

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Economisch gezien staat het land aan de top van de industriële wereld met lengtes technologische voorsprong op de stramme hand van Flanders Technology...Maar dan voegt hij eraan toe dat Duitsland zich moet hoeden voor vreemde heersers, die 'in het land der Duitsers onzuivere lucht en valse beuzelarij verspreiden...Festival komt eigenlijk van 'fëte estival', zomerfeest dus) is dit theater-feest in het Ardense kuuroord het enige echte theaterfestival in ons land/ Hugo Meert, 'Kwarteeuw zomertheater-feest te Spa', in Het

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Bovendien gebeurt het toch zelden dat een auteur probeert te begrijpen waarom dingen vergeten worden, die in volle bewustzijn beleefd zijn door een land, door een hele generatie

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Zo diepgaand heeft zij in het landschap der onvoltooide liefde de louteringen doorstaan, dat ik haar nu zal openbaren hoe geweldig zij gegroeid is tijdens haar verblijf in het land van het...Zestig jaar trok hij door het land op handen en voeten...het land van Loon wonen er drie: drie nonnen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
zouden geplaatst zijn in een spoorwegwagon, ergens in een vreemd land (Rusland

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
door het Oosten van het land...Cali-fornië was er een band gegroeid tussen hem en het land, de natuur

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
zorgen dat de nodige middelen ter beschikking worden gesteld opdat dit opzet niet de zoveelste gemiste kans in theater-land wordt...Van Isacker, Mijn land in de kering (deel II), Antwerpen/Amsterdam, DNB, 1983, blz

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • De Knee Plays uit de CIVIL warS
De bouw van de hut volgt meteen op het Rotterdamse deel (Akt I,B) waarin ook een huis opgebouwd wordt, en bij de aankomst van de boot in Japan komt admiraal Perry aan land, d.w.z


Toon volgende resultaten