Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


194 document(en) met "kwaad" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
De door de overheid vaak ijdel gepredikte decentralisatie -- in die mate dat men kwaad opzet kon vermoeden-- had nu eindelijk succes, vooral daar men nu niet op 'Parijs' had gewacht om de handen

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Teugels maakte me in geen geval 'kwaad' maar "goed gezind", waardoor ik reageer op zijn laag bij de grondse uitlatingen over de meest integere theatermaker die België ooit gekend heeft (spijtig genoeg

Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
Hun relaties zullen zij beperken tot een zakelijk minimum, door de Gravin voor het overige als volgt verwoord: "We zullen ons weten te onderhouden, U door kwaad te spreken over de vrouwen, ik door de

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
beginnende groepen die niet de kans krijgen te dansen in conventionele ruimten (theaters), en dan doorgaans lukraak andere oorden opzoeken, die ze zo goed of zo kwaad mogelijk aanpassen aan de

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
De strijd gaat dus niet tussen moreel 'goed' en 'kwaad', maar tussen gods-vrezend, godsverbonden enerzijds, en onverschillig, goddeloos anderzijds

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Paul De Bruyne: Ik denk dat het geen kwaad kan dat een groep wordt geleid door iemand die niet zelf het artistieke zwaargewicht van het gezelschap is. In sommige groepen is de organisatorische

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
Hij had toch wel zin in een gesprekje met / voor Etcetera, ook al omdat een aantal van zijn recente regies in Vlaanderen te zien (zullen) zijn, en een beetje publiciteit natuurlijk nooit kwaad kan...Ik werkte op mijn manier: rustig, vriendelijk, aardig, soms kwaad, soms schreeuwen, soms huilen,... maar met moed en verstand veel dingen uitproberen en uitzoeken, niets te gek vinden, aan theater

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
De burgemeester was heel kwaad om dat artikel

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Maguy Marin en Ballet Opéra de Lyon
Van deze wreedheid "voor de vijand", van het bestaan van kwaad naast goed, vindt men in Maguy Marins Cendrillon niks terug: haar Assepoester sleept zich voort als een zeemzoet, voorspelbaar verhaal

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Dochter Niet kwaad zijn, ma...Eerst waren ze kwaad...En ze werden zo bang dat ze niet meer kwaad waren toen ze mij vonden

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
de deur, ma"). Het gaat van kwaad tot erger en uiteindelijk belandt Moeder op een vaagom-schreven plaats (gesticht...Men zou kunnen opwerpen dat Verheezen in zijn laatste werk buitenlandse modellen imiteert, maar ik meen dat dit zijn werk meer goed dan kwaad doet

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Geen reden tot feesten, want de toneelopleiding op het RITCS evolueerde van kwaad tot erger

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De Wooster Group weigert expliciet de noties van goed en kwaad demonstratief tegenover elkaar te plaatsen-ook het zogenaamd "nuanceren" deugt niet meer --en poneert radicaal de twijfel...Als er geld te verdienen valt, is er geen goed en kwaad: zaken zijn zaken

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Jean Valjean kroop het hok uit zo goed en zo kwaad als het ging

Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
De maan is de mensen toegenegen, zou hen tegen kwaad willen beschermen, maar zij is ook de bloedeloze maan die van verre jaloers op de mensen met hun warmkloppend hart neerkijkt en door haar licht de

Nr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
de dood van Othello en Emilia wordt helemaal niet getoond; in een soort coda die overvloeit in het groeten wordt de het kwaad belichamende Iago door de andere personages onder de voet gelopen: de wereld

Nr. 18, Juni 1987 • Pauline Mol • DAG MONSTER
het niet vert toch doet hij jou geen kwaad is hij niet aardig en aardig

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
eenzaamheid en de oeverloze overmoed; het Erfelijk Kwaad of de natuurlijke boosaardigheid van de mens... Schrijven voor de begrijpende luisteraar die daar een boodschap aan kan hebben

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
De tragicus is de uitzonderlijke mens die wel een vermoeden heeft van de eenheid in de veelheid, die de verdeeldheid beschouwt als de grond van alle kwaad, die nog de „freudige Hoffnung" bezit „daß...Al bij al droeg hij hun geen kwaad hart toe, maar dat was niet altijd wederzijds

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Deze basispatronen vernissen het acteergedrag, werken het af, homogeniseren het, nuanceren subtiel het voor het overige realistische spelkader: praten, eten, drinken, vrijen, kwaad worden, verzoenen


Toon volgende resultaten