Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


120 document(en) met "kunstencentra" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 41, April 1993 • Johan De Feyter • Geen getto's voor het jeugdtheater
Zoals al gesteld werden de initiatieven juist opgezet vanuit de vaststelling dat het jeugdtheater heel specifieke eisen stelt aan een organisatie, en dat de kunstencentra zoals ze nu bestaan daaraan...Overigens: moeten we ons met de relatief lage publiekscijfers uit de recente studie van Daan Bauwens over de kunstencentra (Huizen van kommer en kunst...De groei en werking van de kunstencentra) niet eens gaan afvragen of er geen gevaarlijker kloven en ghetto's te bevechten zijn

Nr. 42, Juni 1993 • Luk Van den Dries • Dovende en brandende fakkels
Ook het feit dat de hele sector van de podiumkunsten verkaveld werd in vier regio's (theater, dans, muziek, kunstencentra) maakt een globale visie op de ontwikkeling van de secor quasi onmogelijk...Ook de verschuivingen in de verhouding tussen repertoiretheater en sommige grote kunstencentra zijn daardoor moeilijk bij te sturen...Terwijl er bij de kunstencentra onderscheid moet gemaakt worden tussen de rechtstreeks betoelaagde instellingen (Singel, Beurs, e.a

Nr. 44, Februari 1994 • Paul Corthouts • Tewerkstellingsimpulsen in de culturele sector
Het gaat dus niet alleen om kunstencentra of gezelschappen maar ook om kunstgaleries, uitgeverijen en zelfs grootwarenhuizen of vervoermaatschappijen die achtergrondmuziek draaien

Nr. 45, April 1994 • Hildegard De Vuyst • 'Alles wat naar diepte ruikt, is vies'
Kunstencentra Ondersteuning van jonge theatermakers is traditioneel het terrein van de kunstencentra, privé-initiatieven die kozen voor vernieuwende ontwikkelingen in de marge, voor het eerst...Toch kan men momenteel moeilijk over een zekere malaise binnen de kunstencentra heen kijken...Laat nogal wat groepen eens afraken van het dwangmatig willen spelen in de kunstencentra; velen zouden beter af zijn, juister gepresenteerd, binnen wat overschiet van het circuit van jeugdhuizen en

Nr. 45, April 1994 • Pieter T'Jonck • Dossier: de jonge groepen
Nauwelijks vijftien jaar geleden diende zich in het Vlaamse theater een nieuwe generatie aan: Jan Fahre, Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Lauwers, de kunstencentra, et cetera...Terwijl de jonge theatermakers van nu nog helemaal aan het beginpunt staan van hun ontwikkeling, misschien geen aansluiting vinden bij de kunstencentra en over geen infrastructuur beschikken...Etcetera: Hoe kunnen theaters en kunstencentra omgaan met nieuwe groepen die nog volop in beweging zijn, en nog zoeken naar een heldere formulering van hun artistieke doelstellingen

Nr. 47, December 1994 • Agna Smisdom • De Laatsten door Tg Stan
boeiend is. Voor het publiek dat de voorstelling bijwoonde in de kunstencentra en vermoedelijk ook voor (het merendeel van) de toeschouwers die de voorstelling zagen tijdens Antwerpen '93, was JDX - A Public

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Relatief jonge gezelschappen zoals bijvoorbeeld Stan verschuiven samen met de kunstencentra van de marge naar het centrum...vernieuwende' gezelschappen en voor de kunstencentra die deze groepen gedurende de afgelopen tien jaar door dik en dun gesteund hadden

Nr. 48, Februari 1995 • (advertentie)
03 2372289 fax 03 2185861 BEBUQUIN is een initiatief van de kunstencentra Monty, Nieuwpoortteater en Stuc

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
Neem nu het voorbeeld van de culturele centra en de kunstencentra...Er zijn culturele centra die bij wijze van spreken meer de decretaal vastgelegde rol van een kunstencentrum vervullen dan sommige kunstencentra...Het is een ideaal om die culturele centra bijvoorbeeld op te nemen in het decreet van de kunstencentra

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
De werkgroepen van kunstencentra, teksttheater, danstheater en muziektheater zijn ontstaan als afspiegeling van het decreet

Nr. 49, April 1995 • Hildegard De Vuyst • Trekken aan de tijd
03 2372289 fax 03 2185861 BEBUQUIN is een initiatief van de kunstencentra Monty, Nieuwpoortteater en Stuc

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Strenge selectieheren, jawel ook de kunstencentra en de kritiek, beslissen welke groepen ze het label 'interdisciplinair' en 'intercultureel' toekennen en over de grens trekken

Nr. 49, April 1995 • Marleen Baeten • Redactioneel
discussies over het nieuwe podiumkunstendecreet, dat de erkenning en subsidiëring van het theater, de dans, het muziektheater en de kunstencentra zou regelen

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
03 2372289 fax 03 2185861 Bebuquin is een initiatief van de kunstencentra Monty, Nieuwpoortteater en Stuc Oratorium De echtgenoot van Hekabe, koning

Nr. 50, Juni 1995 • Pascal Gielen • Kritische verhoudingen
Na de culturele centra en schouwburgen kregen ook de kunstencentra vaste vorm...Een belangrijke kritiek vanwege de kunstencentra luidt dan ook dat ze allen over dezelfde kam geschoren worden...Dit tweede aspect geeft de kunstencentra nu juist de kans om een uniforme behandeling tegen te spreken

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
Nieuwe gezelschappen en festivals doen hun intrede, de grens tussen professioneel en semi-professioneel theater vervaagt, en sommige culturele centra evolueren naar produktieve mini-kunstencentra

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Binnen de Raad voor Kunstencentra is daar dan zelfs de vraag aan gekoppeld of het Vlaams Theater Instituut hiervoor geen officiële opdracht zou kunnen krijgen...Aan de programmatie en het algemeen profiel van de kunstencentra kan je zien in de buurt van welk cultureel centrum ze liggen...het budget voor de kunstencentra bestaat er niet zoiets als een projectenpot

Nr. 54, Februari 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Van nu tot het einde van het...
fax 03 2372289 Bebuquin is een initiatief van de kunstencentra Monty, Nieuwpoortteater en Stuc . v.u

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
De Vlaamse regering deelde wel mee dat zij zich engageerde om in de lente van 1996, samen met de erkenningen van nieuwe organisaties voor dans, muziektheater en kunstencentra, de definitieve subsidie...het podiumkunstendecreet worden twee tijdsindelingen gehanteerd: de seizoensmatige aanpak - van 1 juli tot en met 30 juni - voor de theatergezelschappen; het kalenderjaar voor de kunstencentra en voor...Daarnaast is iedereen die met de podiumkunsten begaan is ervan overtuigd dat er voor de kunstencentra en organisaties voor dans en muziektheater dringend positief discriminerende maatregelen moeten

Nr. 55, April 1996 • Bruno Koninckx, Kurt Melens • De tering naar de nering gezet
kunstencentra de voorstellingen ten laatste een half jaar op voorhand


Toon volgende resultaten