Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


310 document(en) met "kunsten Dat" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Men zegt soms dat er een gelijkenis bestaat tussen de acteurs en de objecten die ik gebruik, dat mijn acteurs bijna als objecten zouden zijn: gemakkelijk manipuleerbaar...Dat betekent dat de voorstelling niet bestaat...Ik denk dat het grote verschil tussen Cricot 2 en de andere theaters erin bestaat dat de toeschouwer bij al die andere voorstellingen vooraf weet dat het spektakel 'af is, klaar voor consumptie

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
1984 nog kan dit worden geïllustreerd door de uitspraak van Jeanne Brabants: "Ik ben er altijd voorstander van geweest dat een danser eerst een klassieke basis moet krijgen en dat daar een moderne...En we moeten misschien toegeven dat het inderdaad zo is, zij het dat ze zich nog in een pril beginstadium bevindt...Wat meteen opvalt, is dat we niet te maken hebben met kopieën van de Amerikaanse stijlen, allesbehalve zelfs, en dat alleen al is een verrassende en verheffende vaststelling

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Het is waar dat de dood voor ons vandaag zo onwezenlijk geworden is, dat ze theatraal overkomt; het is waar dat oud worden vandaag vaak beleefd wordt als het spelen van een nieuwe rol, omdat men...Wanneer men een 18de-eeuws stuk opvoert betekent dat niet dat men de 18de-eeuwse kostuums moet reconstrueren maar dat men kostuums op de scène moet brengen die voor het publiek de 18de eeuw...Het is Jan Fabre's grote kracht dat hij juist "die dingen" toont waar P. Teugels zo tegen gekant is. Is het niet mooi dat jonge mensen zo door de scène gepassionneerd zijn dat ze er "blauwe plekken

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
mijn slaap zit ook dat me dwars...Zij begreep niet dat ik dat niet begreep...Waarom doet het gevoel dat de aandringende stem van een jonge persattachée aan de telefoon in mij wekte, me beseffen dat heel het theater, heel de samenleving kreunt van ergernis

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Het resultaat was dat ik nog een regie kreeg, een stuk dat mij niet direct lag, Leontien-tje van Timmermans, maar ik kon niet kieskeurig zijn...De Gruyter moet op dat moment reeds ziek geweest zijn, alhoewel dat aan deze felle man nauwelijks te merken viel...Joris Diels: "Ik verklaarde dat de KNS er belabberd voorstond maar dat het niet uitgesloten was om met een beetje verstand, ijver en toewijding wel niet het Habimatheater te evenaren maar toch

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
op lange termijn, met ons artistiek werk een punt kunnen bereiken waar er binnen de kunsten ingegrepen wordt op een veel breder maatschappelijk vlak dan ons tot nogtoe gelukt is. Dat klinkt ambitieus...Allicht zonder dat hij dat besefte, sloot dat volledig aan bij mijn artistieke bedenkingen over de structuur van een theaterfestival...Ik weet heel goed dat de parameters in onze sector anders liggen dan in het bedrijfsleven, maar het is het enige middel opdat de kunsten uit die geïsoleerde positie zouden geraken

Nr. 11, Juni 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Zeker merkte zij niet, tenzij zij een verrekijker bij zich had, dat tijdens de Vierde Symfonie een haar van de strijkstok bij een van de altviolen afbrak en aan de stok als een zweepje boven het...Dat een opvoering in die antieke theaters in de open lucht wordt gegeven, verhoogt nog dat effect...Hij merkte dat ik naar hem keek

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Dat was vroeger zo en dat is vandaag de dag nog zo (nog maar pas heeft het NTG daar in Strindbergs De Vader een fraai staaltje van geboden). Het is op dit essentiële vlak dat het Vlaamse theater het...Men kon alleen hopen dat het in zijn carrière een kwalitatieve stap betekende, en dat hij van nu af aan van zichzelf zou eisen dat hij slechts verder op die eenzame hoogte zou blijven acteren...zoals dat zoveel eerder gebeurd is in de plastische kunsten

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
twee jaar tijd is de concurrentie intussen dusdanig gegroeid dat het velen wellicht ontgaat dat Klapstuk '83 destijds het eerste serieuze dansfestival te lande was...keer dat ze met muziek werkte, of beter, dat ze met een musicus samenwerkte...Dat er voor Rise naar een alternatief wordt uitgekeken is voor mij goed nieuws, gezien dat waarschijnlijk het saaiste is wat ik in mijn leven ooit te zien kreeg, op Elena's Aria na

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Daarmee weze ook gezegd dat de thema's constitutieve elementen zijn, dat stijl voor hem substantieel is. In Mad Dog Blues (1971) en Suicide in Bb) (1976) wordt uitvoerig gebruik gemaakt van filmische...Fool for Love De volgende stap betekent dat Shepard gaat meespelen in eigen films of in verfilmingen van eigen werk: dit is het geval met zijn laatste creatie, Fooi for Love, dat Robert Altman...Nu zal men daar wel zeggen dat het omwille van veiligheidsvoorschriften van de brandweer niet anders kon, dat de schoten en het hels lawaai van de geblokkeerde claxon het publiek voldoende overstuur

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Wilson en Fabre op de praatstoel
zijn recht-toe-recht-aan-stijl repliceert hij dat hij niet zou kunnen werken met "achterlijke" mensen (zijn goed bedoelde equivalent voor "autistisch"). Fabre ziet zijn werk fundamenteel verschillend...Voor Jan Fabre klopt dat: hij vertrekt bij een idee en werkt die samen met de acteurs uit in het repetitieproces...Hij wil duidelijk maken dat het er voor hem als regisseur niet op aan komt om te zeggen wat iets is, maar wel om te vragen naar wat het is. Daarom gaat hij op zoek naar betekenis binnen de taal

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Tot slot zijn er de commerciële theaters (alle in Parijs) die een indirecte vorm van subsidiëring genieten: een parafisca-le taks wordt gestort in een zogenaamd solidariteitsfonds dat tussenkomt bij...Hugo Meert presteerde het om in zijn krant te melden dat "de succesrijke directeur van de Brusselse Muntschouwburg ontgoochelend demagogisch uit de hoek kwam...Omdat ik vind dat wanneer men zegt dat de acteurs slecht spelen, maar dat men toch rekening moet houden met de inbreng van Jan Decorte, ze niets begrijpen van het theater van Jan Decorte

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Men zegt dat het "groeit" naar een dergelijke vaststelling en dat er vooralsnog geen mogelijkheid is om enigerlei filosofie daarover te hebben, omdat dat zou kunnen leiden tot inmenging in zaken waar...vertelden toen over de plannen voor een toekomstige repertoire, waarop hij gretig vaststelde dat dat toch mooi was en dat dat nu best een repertoire voor het "grote" gezelschap zou zijn (naast ons...Een speciale commissie bedacht toen dat het bestaan van een gezelschap principieel eindig zou moeten zijn, stelde een termijn van drie jaar en met ingang van dit jaar is dat dus zo

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
dat geval moeten de liefhebbers van opera financieel zelf instaan voor deze kunstvorm, zonder de anderen te dwingen ervoor te betalen". De prefiguratie van het Amerikaanse systeem waar kunsten...internationaal colloquium dat in oktober 1984 te Nice gehouden werd onder de titel "L'Eco-nomie du Spectacle Vivant et de l'Audiovisuel". Alles draait in feite rond een begrip dat "la fatalité des coüts" genoemd...Marianne Van Kerkhoven (1) De kunsten worden in hun economische fundering al te vaak over dezelfde kam geschoren; dat wekt verwarring

Nr. 15, September 1986 • Luk Van den Dries • Le diable au corps
Lawrence, Pessoa, Radiguet). Een lijstje dat op zich niet zoveel zegt: teksten zijn meestal enkel aanleiding, worden trouwens altijd grondig hertaald en/of herwerkt tot een duidelijker 'Bogaertse...Publieke belangstelling is van bij de aanvang erg groot geweest; Sam Bogaerts en De Witte Kraai-acteurs Warre Borgmans en Lucas Vander-vost exporteerden hun kunsten naar BKT, KVS, Fakkelteater, Mannen...Ook wegens geldgebrek want het gezelschap werd pas in 1985 met vijf miljoen subsidie gehonoreerd, op een moment dat de vaste regisseur Sam Bogaerts naar Nederland vertrok

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Het is een œil de bœuf van 1986, het oog dat oogt naar het plein (verleden) en foyer (heden). Het wordt de bedoeling dat een licht als een volle maan door deze opening in het foyer schijnt...En dat kan allemaal niet meer, enkel om dat ene nieuwe effect, waarop we reeds nu uitgekeken zijn...Belangrijk is dat de verbeelding van de regisseur gesmeerd kan lopen omdat hij weet dat zijn werkinstrumenten dat ook doen

Nr. 15, September 1986 • (advertentie)
Amsterdam krijgt, na vele jaren plannen en moeizaam bouwen, een nieuwe schouwburg die speciaal bestemd is voor de "lyrische kunsten" (opera en ballet). Het Muziektheater, terwijl de Brusselse...Johan Baele, docent aan het Hoger Instituut voor Architectuur en Stedebouw (Gent), stelt vast dat de discussie tussen "oud" en "nieuw" niet steeds even bevredigend is afgerond in de concrete...Vandaar dat Philiep Bossier - die hierover een doctoraatsthesis voorbereidt en assistent is aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de K. U. Leuven - een afzonderlijke bijdrage wijdt aan het

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Men kan, tussen haakjes, zelfs stellen dat de noodzaak van milieubescherming geen objectief feit is, laat staan een economisch feit, maar veeleer functie is van levensbeschouwelijke en culturele...Het is een dooddoener te stellen dat ook zonder subsidies de kunsten wel zullen overleven...Overigens leert de praktijk dat een goed deel van de artiesten zich recht weet te houden in dit gevecht en de criticus met onbesmet blazoen in de ogen kan krijgen

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Paternalisme Denkt u dat de kunsten kunnen overleven zonder staatstussenkomst ? "Ja, volgens mij is dat mogelijk...Maar welke garantie is er dat hij in dat systeem sneller of beter 'ontdekt' wordt dan in het systeem dat ik voorstel...Heeft Picasso geschilderd omdat hij erop rekende dat zijn werk ooit eens in New York zou hangen of omdat hij op een bepaalde middag uit zijn zetel kwam en vond dat hij dat doek moest schilderen

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
Daphnis e Chloe - Groupe Emile Dubois Geen valse puberale sentimenten die durven opduiken in het werk van Gallotta maar een dansstuk dat met zoveel tintelende bravoure gedanst wordt en zoveel...teweeg heeft gebracht; en Ariane Mnouchkines Sihanouk: om de belevenis van het 9-uur-samen-zijn met één publiek; om het besef dat alleen dié uitgesponnenheid het vertellen van De Geschiedenis in het theater...Fo, in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel


Toon volgende resultaten