Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


310 document(en) met "kunsten Dat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Eens zelf aan creëren toe, stelde hij vast dat de vrij academische opleiding van Mudra hem niet toeliet te dansen zoals hij dans zag...Hij gaat uit van de biologische noodzaak te bewegen en van het "plaisir de l'acte" dat in ieder mens leeft...Links :Marc Vanrunct Foto K. Verstockt Boven : Pierre Droulers Onder : Piramide op de Punt Ze ondervinden dat hun lichaam een prachtig

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
En gebeurt het dat een brief verdwaalt, dat een bediende uit zijn dienst naar een andere gaat, dat hem een papier uit handen raakt, dan ziet hij dadelijk opzet, verraad en arglist, die zijn lot...Alfons En denk je dat we de zaak spoedig kunnen beëindigen ? Antonio Het strookje land, dat hij je afstaat, weet hij net als je vriendschap, juist te waarderen...Dat heeft Italië zo groot gemaakt, dat elke buur met de ander vecht om de beteren te bezitten

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Maar dat is minder belangrijk dan het feit dat met name buitenlandse vorsers en universitaire medewerkers bij het Belgische Centrum terechtkomen hetzij met de vraag om studies te maken, hetzij om...Wij hadden voor 1980 intensieve kontakten, maar in 1979 maakte het Nederlandse Centrum in Sofia (tijdens een ITI-congres dat daar werd gehouden) een crisis door, waarvan ik de indruk heb dat ze haar...Ik heb jarenlang geprobeerd om Vlaamse decorateurs te laten participeren aan de Praagse quadriënnale voor scenografie en decorbouw; dat is me niet gelukt, met het gevolg dat alleen Franstalige

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De aria's zelf zijn niet zo dramatisch als deze in de andere late opera's. Dat kan te verklaren zijn door het feit dat Mozart zich een beetje plooide naar een voorbijgestreefde conventie van de opera...zien dat Herrmann dit 'onwaarschijnlijke' van de conventie volledig weet in te passen in het basisprincipe van zijn regieconcept: dat van de spanning tussen disparate elementen...Het is belangrijk om hier aan te stippen dat La Clemenza tweemaal op het programma van de Munt is gekomen en dat sommige details significant anders zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Daaruit ontstaat de tweede basisintentie : tonen dat het episch theater van Brecht volkstheater is. Men wil bewijzen dat Moeder Courage op de hoeken van de straat, daar waar het moet, kan gespeeld...Gesjacher Uit dit alles blijkt dat, bij de aanvang van de repetities, in maart '82, de intenties of vrij algemeen blijven, of verondersteld bekend, en dat vele verwachtingen onbesproken...Op een moment dat politieke waakzaamheid meer dan ooit geboden is, dat de noodzaak voor een alternatief zich steeds sterker opdringt, is het ook de taak van het steeds groeiende publiek mee te denken

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Afgestemd op de leefwereld van jongeren wordt hier onopvallend theater gemaakt dat veel betekenisvoller is dan het literaire theater dat jongeren meestal voorgeschoteld...de plastische kunsten is dat al verworven maar voor theater is dit nieuw...Dat dit dikwijls gepaard gaat met geperverteerd volksvermaak, getuigt van minachting voor traditie, in de mate dat die nog bestaat

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Creative Hitier Act suggereert dat in elke kunstenaar ook een stukje dictator zit: hij moet scherp staan qua ideeën, gevoelens en wilskracht...Alles wijst erop dat Fabre het valse en karikaturale in de kunst verafschuwt, en gedreven wordt door een priesterlijke dwang belangrijke waarden te vinden in de kunst zowel als in het leven...Dat is, gelukkig, de taak van toekomstige kunstcritici en het publiek dat aansluiting vindt bij zijn werk

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Het probleem dat zich hier verschuilt is dat van de publiekswerving...Ik denk dat men rustig mag stellen dat de verloedering van een paar van onze grote gezelschappen te maken heeft met het feit dat ze zo goed als onafhankelijk functioneren van het aantal toeschouwers...De econoom meent dat een veel groter publiek voor toneel te werven is omdat onderzoeken uitwijzen dat er massa's geïnteresseerden zijn voor het toneel, die nooit een voorstelling zien

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
verscheurende twijfels), dat de acteurs met wisselend succes de tekst enig leven inblazen, en dat het geheel niet veel verder komt dan een regie-oefening...de wensruimte van de opera (of het theater) komt dat publiek even van het andere dromen, maar het weet dat de grijze realiteit buiten de deuren wacht...Buiten het feit dat er voor 12 (!) afstuderend en, dunkt me, nauwelijks tewerkstelling mogelijk is, ligt het accent bij de Studio zozeer op de acteervorm (in plaats van op de acteerinhoud) dat hun

Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Geen wonder dus dat de Belgische minister van kuituur via het programma Omnibus in Nederland laat weten dat kunst toch in de allereerste plaats zelf geld zal moeten vinden...moesten onze contacten maar weer eens verbeteren, op een andere manier dan dat ik een verbijsterde brief aan uw minister van cultuur moet schrijven om te vragen of het werkelijk waar is dat het...enig excuus die keer voor de morsige denktrant en nauwverholen heilsboodschap uit het noorden, is dat moeilijke omstandigheden gewoonlijk leiden tot een verhoogde activiteit in de kunsten en

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Het was niet nodig om het programma te lezen om te begrijpen dat het over de traditionele man-vrouwrelatie ging, dat de vrouwen de dagelijkse huishoudelijke karweien opknapten en dat ze daar op de...Als het over dans gaat, zie ik ook zo graag bewegen, maar vlug bleek dat dat wel een te subjectieve gedachte is. De lappen stof waren nu vervangen door donskussens, de onder- door baljurken, maar de...Er wordt een lichamelijke inspanning geleverd en het stoort niet dat je dat merkt: je wordt dan toch iets gewaar

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Deze 'Akademie van Verrewinkel', zoals Vermeylen de vriendenkring noemde, werd een ludiek VN&S-alternatief voor het officiële academische milieu, dat weigerde Starkadd te bekronen met de...Men zou denken aan een citaat uit de negentiende-eeuwse intrigekomedie en dat is het ook...Dit betekent dat er geen centraal ritme meer is dat samenvalt met Starkadds ontwikkeling

Nr. 6, Maart 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Dat doel, blijkt nu, had ook met de kunsten te maken...Wat goed is voor Jack Lang blijkt goed voor de kunsten, in historisch perspectief dwingt dat bewondering af...Wel de vermelding van de door Mitterrand aangeboden voorstelling, die van Carmen van Peter Brook, maar tot nu heeft er nog niemand gerept over het feit dat met name dat laatste nogal bijzonder

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Beide verhalen, dat van Prometheus en dat van Alceste (de vrouw die door Hercules uit de onderwereld wordt gehaald), tonen aan dat de goden niet alleen overboord moeten worden gezet, maar dat ze ook...Het is nochtans vrij evident als men bedenkt dat een dekor meestal in hout gemaakt wordt en dat hout duur is, dat er meubelen en rekwisieten op het toneel gebruikt worden, en dat akteurs meestal...Uit de inleiding: "Het zal iedereen opgevallen zijn dat de laatste jaren in de beeldende kunsten een opvallende activiteit te bespeuren is van aan het theater verwante produk-ties, en omgekeerd

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Ik wist toen nergens van, kende alleen KNS-Antwerpen, pas later hoorde ik dat er ook in Brussel, dat oneindig ver weg lag, een gezelschap was...Ik speelde toneel met mijn broers, deed dat bijzonder graag, vrienden en kennissen vonden dat ik dat goed deed...Van dat jeugdstuk werden misschien vier voorstellingen gespeeld, we kregen er een derde van ons maandloon voor, een maandloon dat toen zo'n vijfduizend frank bedroeg

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Maar dé stad - op cultureel vlak bekeken - wie is dat dan ? Is dat het college, dus de verantwoordelijke, in dit geval de burgemeester zelf...dat de culturele raad met zijn 883 aangesloten verenigingen verdeeld in 18 strekkingen ? Of is dat de zesde directie, het uitvoerend orgaan van zowel de burgemeester in zijn hoedanigheid van schepen...Men neemt mij dat kwalijk, als ik dat zeg, maar ons publiek is er een van welgezeten middenstanders en dat gaat over van ouders op kinderen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Toen ik veel later, in de jaren 50, Jooss in Duitsland opnieuw ontmoette, zei hij: ik wist niet dat dat en dat er ook nog in zat...Teirlinck zegt ergens, dat hij in het begin vond dat jij de acteurs te veel liet dansen en dat je dat hebt moeten afleren...licht bewegen en vlug bewegen, dat vond hij al 'dansen'. Hij had een theatraal idee; hij was gewoon aan dat statische van de mens; en als hij dan kwam kijken, dan dacht hij: dat is te veel

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Maar ook daar kwam Fabre in last met zijn theaterkater: in het goedmoedige stadje Milwaukee legde iemand klacht neer wegens obsceniteit en moest Fabre zijn kunsten gaan uitleggen bij de plaatselijke...Dat resulteert in een vorm van 'intertekstualiteit' : tekens verwijzen naar andere tekens, beelden naar andere beelden...Het is theater... is viertalig en laat dat horen aan de hand van getallen en uit hun verband gerukte gespreksflarden

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
1871 wordt Berlijn, hoofdstad van Pruisen, gepromoveerd tot de hoofdstad van het tweede keizerrijk, hoewel de stad op dat moment, anders dan b.v...Nog verder van het anarchistische ideaal staat het Bauhaus dat in 1919 begint met zijn pogingen tot een rationele, globale en esthetische ordening van alle uiterlijke vormen van de samenleving...Bij zijn bezoek ontmoette hij Kandinsky, Lissitzky, Marinetti, Moholy-Nagy en andere kunstenaars en werd hij medewerker van het tijdschrift Der Sturm dat in 1924 zijn artikel Die flämische Kunst der

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck
Dat het grotendeels door festivals wordt geschraagd en ingevuld...Waarom moet dat allemaal onder de kroon van de festivalluchter...Dat het ook andere kunsttakken als muziek, film, video wil integreren, mag een teken des tijds zijn voor het vervagen van grenzen tussen toneel en andere kunsten, Avignon blijft allereerst een


Toon volgende resultaten