Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "Kreoon"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De anderen in deze voorstelling weten van bij de aanvang: Teiresias, de ziener, is op de hoogte van Oedipous' ware identiteit en laat dat venijnig doorklinken; ook Kreoon weet het en neemt al met

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Tegen de wil van haar oom, de heerser Kreoon, begraaft Antigone het lijk van haar broer Po-lyneikes, die zich tegen zijn broer Eteocles en de stad Thebe keerde...Traditioneel wordt Sophocles' tragedie gelezen als het verhaal van de onverzoenbare tegenstelling tussen de wetten van de stad waarop Kreoon zich beroept en de wetten van de goden waarop Antigone zich...De stilering van de rouwende vrouw van Kreoon staat schril tegenover het overbodige realisme van een met bloed besmeurde Kreoon die zijn dode zoon de scène opdraagt

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
een prachtig slotbeeld laat Kreoon vliegen los uit een bokaal die hij de hele tijd meesleurde...Gebruikt Van Hove daarom juist vliegen voor Kreoon, om zo een link te leggen met de existentialistische Les Mouches van Sartre ? Op het einde van Ajax / Antigone is duidelijk geworden dat elk...Als ook dit niet feilloos blijkt te werken, interpreteert Kreoon dit als een tanen van zijn macht

Nr. 47, December 1994 • Tuur Devens • 10 jaar Theater Stap
Zo staat Kreoon ook symbool voor de ouder, die zijn kind een eigen weg moet laten inslaan, voor de ouder die zijn macht eigenlijk niet kan én niet wil afstaan om het kind onafhankelijkheid te geven...een traag, maar sterk estheticerend spel worden de spanningen tussen Kreoon en Antigone opgebouwd, wordt het dilemma van Ismene getoond, wordt de liefde tussen Haimon en Antigone tegelijkertijd als


Development and design by LETTERWERK