Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "kluwen" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 42, Juni 1993 • Paul Demets • Kunst als hamvraag
samenwerken, ondanks het kluwen van talen

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Het geeft de voorstelling een buitengewoon ambigue lading die de eenvoudige binaire oppositie man-vrouw volstrekt ontkracht in een onontwarbare kluwen van seksuele posities

Nr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
Uit het complexe kluwen waarin de huidige periode zich aan ons voordoet wil ik hier enkele problemen isoleren die mij bezighouden

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Het volstaat om te vermelden dat de na-oorlogse pioniersjaren, waarin dans voor een positie temidden van de gevestigde kunstvormen vocht, eindigden in een onontwarbaar kluwen van rivalen die door...Het goed georganiseerde nationale netwerk met zijn vele kleine, technisch relatief armetierig uitgeruste theaters, de lage subsidies, de onontwarbare kluwen van kleine en grote subsidiegevers, de

Nr. 59, Maart 1997 • Kurt Vanhoutte • Wat doe je na de begrafenis?
Het ene conflict sleurt het andere mee en de personages zien zich verstrengeld in een kluwen van incest, verslaving en misbruik

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
willen uit dit kluwen enkele vragen lichten en proberen er een begin van antwoord op te formuleren

Nr. 64, Juni 1998 • Pieter T'Jonck • Reflecties over opera, film en choreografie
Daarbij blijkt ze meer dan ooit een meester in het intuïtief aanvoelen van de inzetbaarheid van zo diverse media als theater, zang en film om verschillende aspecten van een complex thematisch kluwen

Nr. 67, Maart 1999 • Clara Van den Broek • Een uitwisseling van energie
Ieder heeft zijn klimaat: dat kluwen van klimaten maakt een stuk

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Probleem met een dergelijke optie is echter dat de organisatie kan verzeilen in een ongeordend kluwen van onsamenhangende beslissingen

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras • 'Eigenlijk maken we volkstoneel'
Wij zijn eigenlijk een kluwen waar iedereen zich op zijn beurt aan onttrekt

Nr. 73, Januari 2000 • António Lobo Antunes • HET KAFFERJONGETJE
beider darmen één groot kluwen, bloederige vingerafdrukken op de muren, het armzalige meubilair omgegooid, de fotolijstjes kapotgesmeten, de gordijnen voor de open ramen veegden door de stilte en de stank

Nr. 74, December 2000 • Marleen Baeten • De ondraaglijke lichtheid van het bestaan
weerwerk van regisseur Guy Cassiers, hoewel 'weerwerk' misschien niet het juiste woord is voor het hechte kluwen van beeld, muziek, tekst en spel

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Het theater gedacht
kluwen van intriges en vooral financiële eisen

Nr. 76, Maart 2001 • An van Dienderen • Het lichaam - site voor de antropologische...
Dit is geen sinecure aangezien de relatie dans en film steevast verankerd lijkt in een complex kluwen van voyeurisme en exhibitionisme...De film gaat dan ook weg van de exotiserende reportagestijl en is eerder een soortement lappendeken, een speels kluwen van verschillende soorten beelden waarin de kijker een openheid

Nr. 76, Maart 2001 • Pé Vermeersch • Dood van een Butohdansmarietje
Het kluwen dat butoh heet, zou makkelijker kunnen worden ontward als er een onderscheid zou worden gemaakt tussen ankoku-butoh en butoh

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
de grond der zaak een prins is. In werkelijkheid is het stuk en is de figuur van Hamlet een kluwen van weefsels, dat ons zekere diep in de mens verscholen realiteiten, die ons aller natuur eigen zijn

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Digitale schijn
Daarmee wordt de nieuwe antropologie in daden omgezet: ‘wij’ is een kluwen van mogelijkheden, dat zich meer realiseert naarmate het de in zichzelf en om zich heen liggende mogelijkheden dichter

Nr. 85, Februari 2003 • Eloquent sprakeloos: Over taal in het recente...
nog: Mantero ontwart door middel van taal de eeuwige verknoping van lichaam en geest, waarna het kluwen zich op een nog onmogelijker manier weer ineenhaakt

Nr. 88, September 2003 • Paul Demets • Het geheim van zijn lied
Bij Dostojevski was dat alleszins nodig, want de personages vormden een kluwen in het verhaal

Nr. 92, Juni 2004 • Foto's Herman Sorgeloos
Omdat sekse en gender niet dé rode draad, maar wel een belangrijke leidraad zijn in het kluwen van betekenissen dat De Keersmaekers oeuvre genereert


Toon volgende resultaten