Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "kleinood"Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
mijnheer, hoe prozaïsch ! De parel is voor de dichter een traan van de zee, voor de Oosterling een gestolde dauwdruppel, voor de vrouw een kostbaar kleinood... Grauben Zie je deze schelp ? (Ze snijdt hem open

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • Dagboek van een duivenmelker
Merkwaardig genoeg, en zonder dat er een echte ommekeer zit in het stuk -- het blijft een "tranche de vie" -- had ik na de voorstelling het gevoel van een kleinood, een juweeltje te hebben genoten...Een kleinood dus, bitter genoeg om een klein sneetje te maken in onze harde huid

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Dat maakt van Het Offer een zeldzame gebeurtenis, een kleinood, dat diepe verwantschappen heeft met het andere minimale spektakel van dit seizoen, Het Kind van de Smid

Nr. 48, Februari 1995 • Stef Ampe • Mijmeringen bij de dood van Romain Deconinck
Een waardevol beeldhouwwerk — het kleinood zou 250.000,- waard zijn — valt hem ten deel: het heeft verdacht veel weg van een abstracte uitvoering van een postbode

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
Zelfbeheer van welke aard en omvang dan ook lijkt mij in het theater een te koesteren kleinood waarover een intelligente pers zich op kritische wijze zou moeten ontfermen

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten • Een tweeling van Dimitri Leue
onze vrolijke tijden, waarin verlies tot de taboesfeer hoort, is Zarah een te koesteren kleinood...ook het boek een te koesteren kleinood

Nr. 71, Maart 2000 • Jeroen Peeters • De anamnese van het dansbare
Vandaag blijkt dat ook de videocamera niet meedraaide, zodat het kleinood niet gedocumenteerd is. Hoe graag ik er ook nog iets over kwijt wil, het geheugen speelt me parten

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
Il n'y a pas de science de l'accident', citeert Paul Virilio Aristoteles in het kleinood La machine de la Vision

Nr. 72, Juni 2000 • Loek Zonneveld • Kasimir en Karoline
Het was de droefenis over dat hier weer zo'n prachtig kleinood uit het toneelrepertoire voor enkele decennia tot moes werd vertrappeld

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
Wanneer de kunstenaars met hun kleinood vragen om onderdak, is de rekening al gemaakt en hebben de meeste huizen niet voldoende middelen of logistiek over om deze kunstenaars stevig te ondersteunen


Development and design by LETTERWERK