Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "klankband" • Resultaten 21 tot 39 worden getoondNr. 70, December 1999 • Marianne Buyck • Straffe mannen en madammen
Het bewegen gebeurt voor een groot deel in stilte of op een bijna gefluisterde klankband van data en namen van steden of landen, af en toe begeleid of onderbroken door handgeklap op de grond

Nr. 71, Maart 2000 • Marleen Baeten • Een melopee van geheugenflarden
Twee keer met dezelfde klankband, maar telkens met andere beelden...Son nom de Venise dans Calcutta désert, met dezelfde klankband als India Song, zijn de personages en landschappen vervangen door een eindeloos lijkende opname van een verlaten, geruïneerd interieur en...Bij elk beeld kwam een uitroepteken dat het 'maar' een beeld was: een schilderij is een plat vlak met een verflaag, een film is pellicule en klankband

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
Plischke manipuleert zijn klankband op een zelfde manier...Op de klankband horen we William Burroughs in een roes zijn poëtische illuminaties wauwelen, later zingt Patti Smith over Angel hash

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Zijn klankband begon erg noisy, met scherpe wisselingen in de gebruikte frequenties...De luide klankband omwikkelde de voorstelling op een zodanige manier dat er een soort van coconeffect ontstond: je kon gewoonweg niet langer tot het 'podiumgebeuren' doordringen

Nr. 74, December 2000 • Annemie Vanackere • Theatersensaties delen
de videobeelden blazen de dansers van het toneel, de klankband is een aaneenrijging van clichés, toch niet het soort voorstelling dat ik per se vanuit het buitenland aan 'mijn' publiek wil laten zien

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Dansplezier, breakdance, intieme lichamen en nog zowat
De gefragmenteerde klankband en de gedempte belichting zorgden er alvast voor dat Love Letters/4B hoogst filmisch overkwam

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Dans als de kunst van het balanceren
Op de achtergrond onduidelijke bastonen, je wist niet meteen of ze tot de klankband behoorden of toevallig de zaal binnensijpelden...Een groep formeerde zich, en vanaf dan ging het vooral unisono verder op de traag aanzwellende klankband (die uiteindelijk tot een klein onweer zou verdichten). De getoonde bewegingen waren bijzonder...Die grens werd door de klankband auditief gesymboliseerd: een suikerzoete versie van Albinoni’s Adagio

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Dans als de kunst van het balanceren
Op de achtergrond onduidelijke bastonen, je wist niet meteen of ze tot de klankband behoorden of toevallig de zaal binnensijpelden...Die grens werd door de klankband auditief gesymboliseerd: een suikerzoete versie van Albinoni’s Adagio...het derde deel van 9 Floorscenes, op wél hedendaags aandoende muziek van Roeland Luyten (tevens verantwoordelijk voor de klankband), ging elke danser(es) apart aan de slag

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Verflensend rood
Zero-bewegingskunst: ‘we tonen u niks anders dan een beweging in slow motion’. Toch klopte er iets niet, en dan niet alleen omdat de klankband plots de stem van een oude vrouw liet horen

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Het ruimtelijke vluchtpunt van het dansende lichaam
Achteraf bleek dat het sceptische applaus alweer was geregistreerd: de gemanipuleerde looping van de klappende handen vormde de klankband van het tweede deel

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Het onzichtbare podiumlichaam
dank verschuldigd aan de klankband van Bart Aga...Soms transformeert die scheur in een heuse kloof: de klankband neemt het voortouw, de dansende lichamen verdwijnen in de soundscape...liever, precies omdat de klankband dat 'onthoofde' lopen zo strak omwikkelt, zelfs opzuigt, wordt het beeldend effect ervan gekwadrateerd

Nr. 79, December 2001 • Katrien Darras • Eerbare voorstellen: October/Oktobre van Dito'Dito
Daarnaast is er de klankband van Johan de Smet, die niet alleen muzikaal ondersteunt, maar ook geregeld binnenbreekt in de voorstelling: intimistische kinderstemmen tijdens een tlash-back en

Nr. 79, December 2001 • Marleen Baeten • De emoties komen later wel vanzelf: Bentekik...
Daarnaast is er de klankband van Johan de Smet, die niet alleen muzikaal ondersteunt, maar ook geregeld binnenbreekt in de voorstelling: intimistische kinderstemmen tijdens een tlash-back en

Nr. 86, April 2003 • Hoe vertaal je ALIBI?: MEG STUART's ALIBI...
De klankband is een compositie die weliswaar vrijelijk put uit wat de voorstelling zelf te bieden heeft, maar haast geen dialoog of muzikale compositie komt er bijvoorbeeld ongeschonden uit

Nr. 101, April 2006 • Sarah Vanagt • De manifesto's van Walter Benjamin en filmpioniers...
Door het gebruik van alle mo- gelijke trucs (veranderende camerasnelheid, split-screen, prismatische lenzen, veranderende ritmes in de beeldmontage, niet-synchrone klankband, tekstkaders

Nr. 108, September 2007 • Pieter T'Jonck • Het leven achter de foto’s
Op een bepaald moment hoor je op een klankband een man en een vrouw spreken in het Frans: Jordi Casanovas Sempere en Nicole Balm, die beiden meewerkten aan Ottone, Ottone

Nr. 108, September 2007 • Bram De Cock • Kwade olifanten en happende kettingzagen
Ook daar bekrachtigt de klankband het gebeuren...Anderzijds biedt de klankband soms ook versterking: een druppelende kraan, een vliegje dat rond zoemt van links naar rechts, samples uit horrorfilms, veel ruis, het geluid van een onophoudelijk...Dat filmpje heeft de grofste klankband die ik ooit maakte

Nr. 108, September 2007 • Pieter Verstraete • Het exces in het luisteren. Performativiteit van...
Een andere keer werd het causaal luisteren gevoed door de verdubbeling van scène en film, wanneer de acteurs met een soort buiksprekereffect hun lippen meebewogen op de stemmen in de klankband van de

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter T'Jonck • Waar is kunst?
Als ook dat effect opgebruikt is -de voorstelling is dan nog niet eens half voorbijvolgt een ‘coda’: een klankband vertelt de ontstaansgeschiedenis van dit werk