Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "juridische" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 65, Januari 1998 • Tim Etchells • Manifest: Tien keer een gooi naar authenticiteit
Wij zouden mensen niet laten vloeken in het bijzijn van onze vrouwen, Wij hebben vuurwerk aan een hond zijn staart gebonden, Wij hebben ons huis in ingewikkelde juridische clausules

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
Wat mij tegenstaat is dat een (juridische) fusie een ondertoon van rationalisering en schaalvergroting in zich draagt

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
derde instantie stoot je op de juridische onduidelijkheid m.b.t...De Ruyck: Het juridische probleem wordt aangekaart via de vdp

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • Geld maakt vrij
gezinsverhoudingen, niet in economische, juridische, politieke of artistieke communicatie...Dat is in zoverre onterecht dat ook bijvoorbeeld de wetenschappelijke of de juridische communicatie - te onderscheiden van de massamediale communicatie over het recht - erg onpersoonlijk is. Alles

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Dat is bijvoorbeeld ook het geval indien die aanleiding geven tot politieke beslissingen - zoals mogelijke subsidies - of, in een heel andere maatschappelijk register, tot juridische communicatie...Anders dan hun naam suggereert, kunnen ze nimmer een strikt artistieke logica aanhouden, op straffe van economische of juridische zelfdestructie (ook hier liggen overigens meerdere aanknopingspunten...Want zij moet de vaak als spannend en uitdagend ervaren, tevens prestigebevorderende internationale contacten in goede juridische en financiële banen leiden

Nr. 73, Januari 2000 • Raymond Detrez • GENOCIDE OP DE BALKAN
Er zijn diverse definities van het begrip 'genocide' in omloop, elk met hun eigen juridische implicaties, maar het lijkt voor de hand te liggen dat doden met de bedoeling leden of de leden van een

Nr. 79, December 2001 • (personalia)
1996 promoveerde hij tot Doctor in de Rechtsgeleerdheid op een proefschrift over de relatie tussen de antieke Griekse tragedie en de ontwikkeling van de juridische dogmatiek

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
De tragedie wordt in nauw verband gebracht met de ontwikkeling van het juridische en het politieke discours in de vijfde eeuw voor Christus

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
Ik vereenvoudig, want (antiek) theater is natuurlijk meer dan de prolegomena voor een juridische dogmatiek...Mind the Gap grijpt expliciet terug naar een juridische vorm, maar het duurt lange tijd voor je het door hebt...Mnemosyne zorgt voor de ruis op het verhaal, voor een context die nauwelijks in juridische termen - behalve in simplismen als 'pedofilie' - gevat kan worden

Nr. 81, Februari 2002 • Raymond Detrez • Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse...
De millet had een grote juridische autonomie: de geestelijkheid velde vonnissen op basis van het kerkelijke recht in bijna alle aangelegenheden waarbij geen moslims betrokken waren...Met name voor de uitoefening van de juridische en fiscale bevoegdheden moest in toenemende mate een beroep gedaan worden op deskundigen (juristen, boekhouders) die leken waren...Door aan alle ingezetenen van het Rijk dezelfde burgerrechten toe te kennen en hun juridische status dus niet langer van lum millet te laten afhangen - uiteraard een behar-tenswaardig streven

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
Zelfs in hun meest stoutmoedige dromen komen racisten tegenwoordig waarschijnlijk niet veel verder dan het intrekken van de juridische erkenning en de subsidiëring van de islam

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Om die reden kunnen overheden er vaak moeilijk mee overweg: 'hybridisering' staat haaks op de noodzaak van eenduidige administratieve of juridische categorieën

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
verchristelijking’ van de wereld: ‘Het universalisme dat het globale politiek-juridische discours domineert is fundamenteel Grieks-christelijk

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
Op het moment dat Shylock vervolgens met juridische argumenten bekwaam onderuit wordt gehaald en in zijn eigen valkuil tuimelt, lijkt Antonio over de afloop van de rechtszaak zelfs teleurgesteld

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
De diverse juridische statuten van de cultuurcentra verhinderen een eenduidig dynamisch beleid, zeker in confrontatie met de andere cultuuractoren

Nr. 92, Juni 2004 • Erwin Jans, Nezha Haffou, Khalid Aminé • Marokkaans theater tussen oost en west
De jonge koning maakte werk van ingrijpende aanpassingen van de Moudawana, het familierecht, waardoor de juridische positie van de vrouw versterkt werd

Nr. 96, April 2005 • Bojana Cvejić • 'The Way to Make Something Yours is...
juridische termen, met een clandestiene voorstelling omdat ze andermans territorium belaagt

Nr. 96, April 2005 • Kurt Vanhoutte • Lexicon van de technocultuur
De bewoners van Starship Enterprise gebruiken het holodeck vooral voor recreatieve doeleinden en, opmerkelijk genoeg, soms ook voor de juridische wedersamenstelling van criminele feiten, met

Nr. 98, Januari 2005 • Steven Humblet • Het Theater van de Fotografie
Fotografische beelden zijn enkel en alleen maar realistisch omdat ze zich plooien naar de wetenschappelijke of juridische protocollen die vastleggen wat men gedurende een bepaalde periode of binnen

Nr. 101, April 2006 • Daniëlle de Regt • Raqs Media Collective
controleposten van de politie, uitzettingen, telefooncellen, busstations, fietsers en communicatie-infrastructuur worden contrapuntisch geplaatst naast juridische uittreksels en administratieve nota's. Deze staan op...De materialen en documenten zitten ongemakkelijk naast elkaar, naast de fragmenten van de juridische documenten die heel dicht naast de beelden van een 'on-regeerbare' stad geplaatst zijn


Toon volgende resultaten