Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


144 document(en) met "intimiteit" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
elders gelegd: het theater ruilt de zuiderse wijdse openlucht voor de intimiteit van de vertrouwde schouwburgen; de toeschouwer ontwaakt uit de roes van de fiësta en concentreert zich weer exclusief op de

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Het plateau aan de Kapellemarkt biedt nochtans de basisinfrastructuur voor een theater dat appe-leert aan de intimiteit en de innerlijkheid

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Kristine in haar verhouding tot Martin en Suzannes ervaring van het zich voortdurend herhalende alledaagse, zetten dat wat ons het meest vertrouwd en zinvol is op het spel: de intimiteit, het ik als zelfbewuste...een 'huis met drie verdiepingen van ongelijke hoogte'. Het huis heeft een vorm van een driehoek en gaapt het publiek aan : we kunnen naar binnen kijken, maar de intimiteit die ons gegund wordt, is slechts

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
De bovenzaal van de Amsterdamse stadsschouwburg geeft alle kansen aan een dergelijke intimiteit

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Het zijn ob-scene beelden ! Dirk Lauwaert Men moet een voorstelling vanuit een intense intimiteit benaderen om zulke beelden te kunnen zien en te willen maken

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
een paleis is meer vormelijkheid dan innerlijkheid, meer openbaarheid dan intimiteit...Zoeken naar synthese : tussen scenische complexiteit (grote middelen) enerzijds en het behoud van intimiteit, anderzijds

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
de intimiteit van het spreken na de intimiteit van de lichamen

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Het meest opvallende element is de boeg van een roeiboot die door de linkerzijwand boort : een binnendringen van het buiten in de intimiteit van het binnen ? Andere tekens zijn dan weer overduidelijk

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
de intimiteit van Onze Arme Kamer van de Verbeelding, van Ons Gat prijkt een sober zwartwit portret met een uitdagende ironische blik

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
Wat zich vandaag in Europa en de Verenigde Staten aandient weet ook nog niet goed te kiezen tussen het grote apparaat en de intimiteit

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Die geconcentreerde fysieke aanwezigheid creëert een "vertrouwelijkheid" tussen scène en zaal, een intimiteit van de acteur met zichzelf, met de medespeler en met het publiek...Vanuit die intimiteit bouwen Lineke Rijxman en Josse De Pauw een netwerk op van verdedigings- en aanvalsmechanismen, bewuste en onbewuste strategieën die ingezet, worden om tegelijk de eigen positie

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
kunstencentra anderzijds een dialektiek was van grote intimiteit, van innige verwevenheid

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
Gedurende het hele gebeuren ontwikkelt zich een enorme intimiteit tussen de spelers, die Klimenko zelf vergelijkt met een liefdesspel...deze intimiteit groeien en breken voortdurend patronen, kleurschakeringen of spanningsvelden, die zelfs plastisch zouden kunnen worden uitgepenseeld...Het belangrijkste communicatiemiddel van deze intimiteit is stilte of stille taal, die de spelers bloemlezen uit (in dit geval) Pinter en Gogol

Nr. 39, December 1992 • Gunther Sergooris • Berouw na de zonde
De beperkingen die de componist zich hiervoor oplegde, waren bepalend voor de bescheidenheid en de intimiteit van het concept

Nr. 40, Februari 1993 • Erwin Jans • 'Elk mens kan slechts één keer zijn...
De acteurs zijn bijna voortdurend aanwezig op de scène (en de scène is erg klein in het Kaaitheater): van enige intimiteit is er geen sprake, de privéruimte lijkt te zijn opgegaan in de openbare

Nr. 42, Juni 1993 • Marianne Van Kerkhoven, Erwin Jans • Toneelspelersgezelschap STAN
Vercruyssen: Het bevrucht elkaar heel de tijd, maar de rust en de intimiteit om van twee tot zes te bewerken, naar huis te gaan, na te denken, te piekeren, de volgende dag terug te komen... De

Nr. 42, Juni 1993 • Gunther Sergooris • Lukas Pairon
Intimiteit Pairon: Ik ben ervan overtuigd dat opera moet teruggrijpen naar een zekere eenvoud, naar een zekere intimiteit...De keuze voor intimiteit en kleinschaligheid is ook economisch — grote ensembles zijn onbetaalbaar — maar hoofdzakelijk een artistieke keuze

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
De 'grandeur' van het theater (letterlijk en figuurlijk) moet zich laten bevruchten met een zekere vorm van intimiteit en levensnabijheid

Nr. 43, November 1993 • Klaas Tindemans • De kleine dood
Het eindigt op een brutale breuk: Evelien gaat Arabistiek studeren, verraadt daarmee (zo voelt hij dat) de joodse wortels van haar vader, en ze verwijt hem een schuldige intimiteit...Ten tijde van Frank Wedekind was de kloof tussen de brutale intimiteit van een dagboek en de orgastische drift in Lulu nog te dichten, in dit AIDS-tijdperk niet meer

Nr. 44, Februari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • De weg is deel van de bestemming
Alleen in de intimiteit kunnen zij nog waarde krijgen...de volstrekte intimiteit kan je nog iemand de liefste, de mooiste noemen en dat ook ménen


Toon volgende resultaten