Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


104 document(en) met "infrastructuur" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Geen infrastructuur voor cultuur Van oudsher is het theatrale aanbod geconcentreerd in de verschillende grote steden wat in Vlaanderen voor een eeuwige concurrentie gezorgd heeft tussen de...Brussel ontbreekt een culturele reflex, is er vanuit de stedelijke overheid zeer weinig aandacht voor het cultureel gebeuren, laat staan een beleid, en ontbreekt dan ook de nodige infrastructuur en...Gebrek aan infrastructuur is het weerkerend motief in het gevecht om in Brussel theater te maken

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
kan men ook de noodwendigheden op het vlak van de artistieke kwaliteit, de infrastructuur, de promotie, en de financiële middelen juist inschatten

Nr. 26, Juni 1989 • Danièle Stern • Le Guide d'Or du Théâtre Bruxellois
1983 werd zij door Paul Collard omgevormd tot een op-vang-infrastructuur voor jonge gezelschappen die, voor hun produkties, behoefte hebben aan een repeteer- of speelruimte

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
de randen, beschikte over een operagebouw en vijf theaters die allemaal gebouwd waren met een vaste frontale scène en toneeltoren, uitgerust met de nodige infrastructuur...architect Werner De Bondt er in geslaagd te voorzien in ruimtelijk twee volwaardige zalen met de gepaste infrastructuur voor diverse theatervormen voor de toekomst...Er ontbreekt een studie over leeg- en welstand der gebouwen, en over socio-culturele infrastructuur

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Subsidies worden toegekend onder de vorm van 'financieringsenveloppes': vijf seizoenen voor repertoiregezelschappen (= vaste infrastructuur, zich richtend tot de hele Vlaamse gemeenschap), vier...seizoenen voor regionale (= vaste infrastructuur, zich richtend tot een bepaalde regio), spreidings- ( = geen vaste infrastructuur) en 'genregezelschappen' (= vaste infrastructuur, specifieke kunstvorm

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
het tweede deel van het Brussels theaterdossier een panorama van het Franstalige theaterkoninkrijk en zijn structuren, en een rondleiding langs de verschillende theaters en hun infrastructuur

Nr. 27, September 1989 • Luk Van den Dries • DE SCHOONHEID VAN EEN GESPANNEN KABEL
infrastructuur gewoon aanmerkelijk lager ligt als in Frankrijk

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Liever dan naar de superstructuur en de direct haalbare resultaten te kijken, zou men dan ook beter begaan zijn met de infrastructuur: een echt beleid inzake dansonderwijs, met zorg voor scholen

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
Toen hij de opdracht van minister Dewael aanvaardde, stapte hij in een instelling met een zware erfenis : een ondermaats orkest en dito koor, een gebrekkige infrastructuur, en een artistieke situatie

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Benoin : "Het voordeel van de aangesloten theaters is dat zij een infrastructuur hebben

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Krijg je binnen NTG de ruimte om datgene waar jij behoefte aan hebt, te ontwikkelen ? "Enerzijds biedt NTG mij heel veel: infrastructuur, acteurs... Maar ik krijg geen tijd om voor mijzelf uit

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
nog heel hard zal gesleuteld moeten worden aan de basisvoorwaarden (opleiding, organisatievormen, infrastructuur) en dat de Vlaamse dans niet gediend is met een soort omgedacht theaterdecreet". Wie de...worstelen met een gebrek aan technische bagage (wat ten dele zou kunnen verholpen worden door een verantwoord overheidsbeleid inzake onderwijs en infrastructuur). Voorts valt te betreuren dat weinigen

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
opdat deze infrastructuur een eigen functie zou krijgen...Voor Leysen ligt het dan ook meteen voor de hand dat de infrastructuur langs de Singel geen tweede Elisabethzaal kan worden, maar dat ze ten dienste moet worden gesteld van hedendaagse...Door de ruime infrastructuur, die liefst optimaal benut moet worden , kan en moet Vooruit zich onderscheiden van de kleinere centra, van Nieuwpoortteater in de eerste plaats

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
Een kunstencentrum, zo wil het decreet, is een "organisatie met een multidisciplinair karakter met de nadruk op podiumkunsten, die beschikt over een vaste infrastructuur waarin ontwikkelingen in de...Zo luidt het dat jonge podiumkunstenaars "opteren voor een werking waarin zij zich geen zorgen hoeven te maken over een infrastructuur, administratieve begeleiding, contracten, speelplan, e.d...". Ik...ben ervan overtuigd dat jonge kunstenaars zich net wel veel zorgen maken over infrastructuur, promotie, spreiding, e.d

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
de werking en de infrastructuur van organisaties voor podiumkunsten'. In zijn advies, dat dateert van 22 oktober jl

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
georganiseerd is. Kunstencentra zijn "organisaties met een multidisciplinair karakter met de nadruk op podiumkunsten, die beschikken over een vaste infrastructuur waarin ontwikkelingen in de nationale en...Zo heeft deSingel geen traditie op het gebied van eigen theaterproduktie; er zou daar zelfs geen gepaste infrastructuur voorhanden zijn om produktief te werken...het gunstige geval zou het 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor de werking en de infrastructuur van organisaties voor podiumkunsten', reeds zeer snel van

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
De gebrekkige infrastructuur en de beperkte staatssubsidies geven slechts aan een handvol grotere gezelschappen de kans om zich te profileren...De kunstenaars zijn er maar het geld en de infrastructuur laten het afweten

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Er is echter nog veel te doen: er is geen adequate infrastructuur voor hedendaagse dans buiten Acarte; er is geen geld voor produkties (en ook geen ondervangend sociaal zekerheidssysteem waardoor de

Nr. 35, September 1991 • Daan Bauwens • Walter Tillemans
Hoe ga je dat invullen in relatie tot het gezelschap, de infrastructuur enz

Nr. 35, September 1991 • Daan Bauwens • Hugo Van den Berghe
Buitenlandse regisseurs kunnen we maar uitnodigen als we over een heel goede infrastructuur beschikken waarin we die mensen optimaal kunnen opvangen


Toon volgende resultaten