Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "individualisme" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
zijn negentiende-eeuwse boventonen van burgerlijk individualisme, privé-moraal en persoonlijke motivering) af

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Vanuit verschillende ervaringen (taalstrijd, oorlogsonderdrukking, politieke intriges) kon de Vlaming zich identificeren met een ideaalbeeld van een heroïsch individualisme dat maatschappelijke

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Onze hele kunst en cultuur is, van bevrijding tot bevrijding, langs verlichting en vernieuwing om, beland bij het absolute individualisme; individualisme dat niet meer ten dienste staat van de...gemeenschap maar individualisme dat alleen zelfverheerlijking beoogt, en daardoor agressief en destructief wordt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Ik doel op dat verlies van historisch bewustzijn en ook op dat moment in de voorstelling na het extreme individualisme van de spelers op het solidariteitsverlies

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
De ideologie van het doorgetrokken individualisme loopt uit op de algehele eenzaamheid

Nr. 55, April 1996 • Paul Derksen • Manifest
Voor oningewijden in abracadabra: lang leve het netwerk van globaal individualisme...Terwijl differentiatie gepredikt wordt - ongetwijfeld als theoretische voedingsbodem voor het verkondigd individualisme - worden we herhaaldelijk geconfronteerd met de manifestaties en consequenties...Want zijn het verkondigde individualisme, de raciale, seksuele en ideologische differentiatie, het insluitende geen toverwoorden in een tot actueel uitgeroepen discours om te verhullen dat de

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Theaters zijn publieke instituties - en bestaan enkel bij gratie van het extreme individualisme van diegenen die eraan werken

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Het verdwijnen
En verder over de 'naïeve kunstenaar': 'Hij weigert nog steeds het individu te worden dat in een groeiproces tot individualisme wordt gedwongen om in afzondering te leren dat het paradijs voor altijd

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
hier louter sprake van een geest van individualisme

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
Ook in het wetenschappelijk onderzoek is er enerzijds meer individualisme en anderzijds meer samenwerking

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Volgens Knar Van Pellecom (ACOD Cultuur) speelt ook het individualisme dat heerst in de theatersector een rol

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • Yol of het Turkije van Yilmaz Güney
De gevangenis, met haar individualisme en relatief heterogeen sociaal milieu, vervreemdt zo van oorsprong en familie

Nr. 78, Januari 2001 • Roger Arteel • Regisseren is activeren: Herinneringen aan Jean-Pierre De...
Een grote zorg voor de vorm enerzijds, vanuit een artistiek individualisme, een kiezen voor herkenbaarheid in de inhoud anderzijds, vanuit een bekommernis voor de kwetsbare mens

Nr. 79, December 2001 • Anne Teresa De Keersmaeker • Achter een vroegbarokke gevel: Small Hands OUT...
Het is inderdaad ook het individualisme van beide danseressen dat maakt dat de bewegingsstroom soms een beetje 'wappert', eventjes iets onderliggends laat oplichten dat niets te maken heeft met de

Nr. 79, December 2001 • Clara Van den Broek • Lorent Wanson: 'De notie sociaal-artistiek getuigt van...
Volkcultuur is tegengesteld aan individualisme: je maakt ze niet in je eentje

Nr. 81, Februari 2002 • Frank Vande Veire • Tegen de nieuwe heidenen
dezelfde lijn wordt ons als alternatief voor het kille en amorfe samenzijn waartoe ons burgerlijk individualisme heeft geleid, het beeld voorgetoverd van een intense solidariteit, gedragen door een

Nr. 81, Februari 2002 • Rudi Laermans • Het dansen gedanst: Blueprint (David Hernandez)
Een dialectische oefening in zowel choreografie als improvisatie enerzijds, in zowel collectivisme als individualisme anderzijds: het zou niet de slechtste omschrijving van Blueprint zijn

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
Prométhée apporta l'individualisme à la civilisation grecque', schrijft Baffert

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
reden kunt u zich het best tegen het Kwaad verweren door een extreem individualisme, door oorspronkelijk te denken, door grilligheid, zelfs - zo u wilt - door excentriciteit

Nr. 91, April 2004 • An van Dienderen • Collectiviteit in beeld: Het productieproces van The...
Ik geloof niet in individualisme