Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


41 document(en) met "indeling" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 46, Januari 1994 • Johan Thielemans • Op zoek naar Patrice Chéreau
orkestbak staan, hiervoor een beroep doend op een klassiek doorbreken van de conventionele indeling van de theaterruimte

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
Hoe eenvoudig en vanzelfsprekend deze indeling - die antropologische, sociologische of psychologische kennis mee veronderstelt - vandaag de dag mag overkomen, het volstaat de bijdragen te lezen van

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
Het gebruik en de indeling van de ruimte diende opnieuw vrijgemaakt te worden

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
En Balanchine wilde wel driedimensionaal de ruimte in, maar kon geen afstand doen van de traditionele ruimte-indeling waarbinnen boven, beneden, links en rechts correspondeerde met respectievelijk

Nr. 65, Januari 1998 • Koen Tachelet • Theater van de vervuiling
Deze ontdubbeling loopt parallel met de indeling van de voorstelling zelf

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
dat gesprek zei Hans-Thies Lehmann omtrent onze indeling in drie acteervarianten: 'Een zeer intelligent persoon kan naar een Stanislavski- of een Strasberg-school gaan, een zeer emotioneel acteur

Nr. 70, December 1999 • Guy Cools • Klapstuk '99: een 'vrouwelijk' festival?
Een kritiek schrijven op de kritiek ter verdediging van je collega's. Maar enerzijds heb ik steeds meer behoefte aan een dialoog of debat die de traditionele indeling in hokjes en functies - van

Nr. 73, Januari 2000 • Sarah Vanagt • EEN ONMOGELIJKE RECONSTRUCTIE VIA EEN BRIEFWISSELING
Van ons huis herinner ik me alleen de indeling, de tuin, mijn slaapkamer

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Het nieuwe ontwerpdecreet vervangt de bestaande indeling van de CC’s (in basiscategorie, +I en +II) door een systeem van vier subsidiecategorieën (A tot D). De gemeenten kunnen een

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Dat men daarbij impliciet uitgaat van een klassieke genre-indeling, ook al lijkt die haar relevantie voor de hedendaagse theaterpraktijk grotendeels te hebben verloren,1 lijkt niemand te storen...Histoire d’A en COUPe ROYALe bevinden zich op het randje van de klassieke indeling in tekstgenres

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
Zowel journalisten als cultuurwerkers verbaasden zich over de nieuwe indeling van de culturele centra, waarbij het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als grondslag gebruikt wordt...Als je van een indeling op louter culturele/artistieke criteria vertrekt, dan knip je namelijk het verband met de stedelijkheid in al die andere facetten door...De indeling van de steden in categorieën in het ontwerpdecreet bepaalt m.a.w

Nr. 78, Januari 2001 • Roger Arteel • Regisseren is activeren: Herinneringen aan Jean-Pierre De...
Labowerk De Decker heeft zijn loopbaan ooit ingedeeld volgens vijfjarenplannen, maar die indeling ldopte niet altijd

Nr. 78, Januari 2001 • Jesper Kongshaug • Respect voor de ogen van de toeschouwer
Het is bij mijn weten de eerste voorstelling die gebruik maakte van een scène-indeling in de breedte, met een groot langwerpig projectiescherm bovenaan

Nr. 80, Februari 2002 • Els Van Steenberghe • Op de brug: weg en weer (Leporello...
De welkomstrede (door Lieve Claes) doet klaar en duidelijk de beginsituatie en de structurering van het geheel en van de scène-indeling uit de doeken

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Ruiken en proeven zijn, volgens de indeling die Kant maakte, subjectieve zintuiglijke activiteiten, in tegenstelling tot zien en horen: objecten worden niet waargenomen maar opgenomen via speeksel

Nr. 86, April 2003 • They will love me for that wich...
Door een minimaal maar minutieus aangewend lichtconcept, dat voornamelijk de indeling van de verschillende fragmenten weerspiegelt, wordt de actrice als het ware doorzichtig

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
De tastzin, volgens de Aristoteliaanse indeling de laagste op de ladder, vervangt het zien in een parcours waar sferen en emoties belangrijker zijn dan verhalen

Nr. 88, September 2003 • Stefaan de Ruyck • Boerenpsalm
De gebrekkige opbouw blijkt ook uit de warrige indeling van het boek

Nr. 92, Juni 2004 • Jo Roets • De leugen van de pan
Zijn liegen leert mij hoe relatief onze indeling van de wereld in goed en kwaad is. Want als kijker besef ik natuurlijk dat hij, om authentiek te kunnen liegen, zich helemaal heeft ingewerkt in een

Nr. 99, December 2005 • Bojana Kunst • Samenwerken en ruimtelijkheid
De ruimtelijke indeling van de Wat te doen groep en Popov's bouwvakkers van Bratsk was identiek maar tegelijkertijd konden de twee beelden niet verder uiteen liggen...Op het eerste beeld is de ruimte ietwat incoherent, zelfs al heeft ze dezelfde indeling als Popkovs beeld


Toon volgende resultaten