Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


290 document(en) met "identiteit" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Het compenserende verlies wordt finaal evenwichtig over beide Subjecten verdeeld: de Vader verliest zijn andere dochters, die verstenen, en het Monster verliest zijn veilige, geïsoleerde identiteit...op het personage van het meisje, de Schone, en voegt aan haar archetypisch-vrouwelijke identiteit, nog een betekenislaag toe, door de expliciete wisselwerking tussen personage(s) enerzijds en actrices...verder te gaan: de grenzen van de vrouwelijke psyche worden afgetast, de limieten van het vrouwelijke als zelfstandige identiteit

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De culturele identiteit van een land wordt mede bepaald door de vraag of je jezelf zo'n vuurwerk kunt veroorloven

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
was de Korrekelder, na het wegebben van die beweging, een hele tijd op zoek naar een eigen identiteit

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Op dat moment begint dan het werk rond de personages: geven van een identiteit, structuren bouwen rond de figuren, aflijning van situaties en confrontaties; dat wordt dan gecombineerd met enig paswerk...Het gevecht met voorgeschreven sociale rollen, het spel van ontleende identiteit, de weerstand tegen de inlijving in de tekst van de ander, heeft op een lagere verdieping ook te maken met het

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
eikaars culturele identiteit: hoe denken zwarte Amerikanen dat het racisme- en sexisme-probleem zich stelt bij kleurlingen in Amsterdam en omgekeerd

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
het spoor van De Keersmaeker en ROSAS hebben vele andere jonge choreografen gepoogd een eigen identiteit te veroveren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
denk dat een gezelschap als het onze ook alleen maar kan ontstaan in een verscheurd land, zonder identiteit, een doorgangsgebied, een verloren gat in Europa

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Ze is de stille getuige van een doorzopen nacht waarin twee paren (ook Alan, Johns broer, en diens vrouw Monica) graven in het verleden, mekaars identiteit, de resten van de liefde...De dieptepsychologie en het relatiegewroet zijn inmiddels tot vermaak geworden, het is niet meer aan het theater om het probleem van de identiteit in al zijn serieusheid aan ons voor te schotelen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
identiteit van de acteur kreeg daar niet de volle ontwikkeling waarvan we gezien hebben dat ze daar in een volgende generatie best toe in staat waren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
spelen bij de opbouw van de nieuwe Belgische nationale identiteit

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
En ook vandaag is het festival geen eensoortige manifestatie, maar uit zich in heterogene vormen waarbij elk festival op zijn manier een identiteit in het overaanbod tracht te verwerven

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
heeft van het meisje Alice naar haar eigen identiteit

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Aan de verschillende verschijningsvormen kan men dan op basis van gradueel verschuivende elementen een eigen identiteit toekennen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Belangrijker is of een groei mogelijk is, of een identiteit zich aftekent, of het perspectief realiseerbaar is. Het lijkt mij dat dat voor De Tijd zich voorlopig -en elke beoordeling die zich niet op

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Een theatrale identiteit is daarbij niet aanwezig

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Het is een stad zonder identiteit, of met juist te veel gezichten: dat is de aantrekkelijke kant...De Greef: "Door de uitschakeling van het FDF op politiek vlak is er een grotere bereidheid tot samenwerking gegroeid, een samenwerking die kan leiden tot een vergrote Brusselse identiteit...Infrastructureel en financieel, zodat het hoofdstedelijk gewest ruimte kan creëren voor een eigen culturele identiteit binnen een internationale roeping

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Hij schetst de elementen die de artistieke identiteit van de Brusselse Vlamingen uitmaken of kunnen uitmaken, rekening houdend met de vooroordelen van de niet-Brusselse Vlaming

Nr. 26, Juni 1989 • An-Marie Lambrechts • Poging tot beschrijving
Zo trof mij bij Voorjaarsontwaken het verband tussen identiteit en sensualiteit : op uiterst secure wijze wordt het publiek deelachtig aan de problemen die voortkomen uit een zich ontwarrende (sexuele...identiteit in een nog niet juist in te schatten werkelijkheid

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • GOD OF DE LEDEPOP
Johan Leysen speelt voortdurend de twee elkaar versterkende zijden van eenzelfde identiteit: die van Wittgenstein en van zijn observerend alter ego, die van de filosoof en van de acteur, die van de

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Altijd heeft hij getracht het instrument stem te rekken en te strekken naar een inhoudelijke identiteit van de personageopdracht...Daarin schetst ze de schrijnende problematiek van een (joodse) gemeenschap die hulpeloos op zoek is naar enig houvast, noem het een nieuwe identiteit...verschijnt er in Ina's huis een mysterieuze inbreker, zijn identiteit blijft verborgen achter een zaklantaarn met een sterke lichtstraal, hij wordt gedragen door lichtende schoenen


Toon volgende resultaten