Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


580 document(en) met "houdt" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Bovendien botsen personage en situatie inhoudelijk met mekaar: een vrouw die dat leven achter de rug heeft, geeft zich niet zomaar bloot in een kookdemonstratie ; dat ze die dan nog houdt in een

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Want, zo bekent hij volmondig, van Franse opera houdt hij niet...Als je aan Maeterlinck houdt, is het vage het vage

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Als je ze gescheiden houdt, gebeurt er niets, bewaren ze, elk voor zichzelf, hun geheimzinnige, sluimerende kracht...Leo houdt op met boterham smeren en kijkt Emma aan) En ik heb een rok nodig...Maar Immi houdt niet van Mohammed

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Maar door de traagheid waarmee het gebeurt, en de zeer grote strakheid waarmee men zich aan een gekozen patroon houdt (zoals b.v...Heestermans houdt echter van de tekst (niet ten onrechte trouwens), wil de taal van Racine de eer geven die haar toekomt en lijkt in de eerste scènes, via het sobere spel en de droge zegging van...Omdat het de oorzaak is dat zoveel talent wegvlucht uit deze stad, omdat die vlucht deze situatie natuurlijk in stand houdt en de scheve verhouding Antwerpen-Brussel laat bestaan

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
het Tuinhuis gaat over moeders en dochters: over Gertrude Eastman Cuevas, in de eerste plaats, die haar dochter Molly op een 'narcistische wijze bezet houdt' (de term komt van Alice Miller); over haar...Molly wil niet weten dat haar moeder eigenlijk niet van haar houdt; mevrouw Constable wil niet weten dat haar dochter, die midden in het stuk de dood vindt, misschien niét van de rots viel maar er...van het stuk zelf en inhoudelijk omdat dit stuk gaat over mensen die telkens beweren dat iemand van hen houdt, zonder dat daar één reëel teken van merkbaar is. Wat is 'ware liefde' als die nooit getoond

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Er zijn echter wel veel excuses waar men geen rekening mee houdt

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
En toch is er duidelijk een publiek dat van Verwanten houdt; het komt in groep-groepjes; dat zie je ook tijdens het feest dat elke avond Verwanten afsluit

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Neemt het witte laken, houdt het voor zich uit...Ik sluit mijn ogen voor u. En luister niet eens, hoeveel gij ook bidt: was U eerst en word rein ! Weg Uw boosheid uit mijn ogen; Houdt op met kwaad, leert het goede doen, behartigt het recht en helpt

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
Waar men het elders houdt op onbenulligheden en goedkoop vertier, kiest het NTG resoluut voor de klassiekers: Molière, Shakespeare, Tsjechov, Büchner, e.a

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Op de puinen van Carthago Er is nog een aspect dat met het uitproberen van verschillende wegen verband houdt, nl

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
En Pina Bausch - of je daar nu van houdt of niet - heeft iets specifieks van haar

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Houdt ze het bewind, de regering, het bestuursapparaat van Napoleon III niet nog in stand die Frankrijk naar de afgrond gesleurd hebben...verslinden en er alle ijselijkheden van de aarde overbrengen; maar tien meter onder die oppervlakte houdt hun macht op ! O, mijnheer, leef, leef in de diepten van de zee...De stem van zijn moeder houdt hem tegen) Sophie Jules ! Ik weet alles, Jules ! Blijf stil staan

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
En nu houdt Radeis ermee op, voorlopig dan, zoals dat heet...kom ik later nog terug) houdt geen enkele vorm van beschaving stand (tenzij de vorm die zichzelf kan parodiëren, relativeren, zie de vriendelijke knipoog naar James Joyce, zie Kemps eigen hyper

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck
Minutenlang houdt de wind ze in de strenge maat

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
De evolutie van Peter Stein houdt gelijke tred met de ontwikkeling van het politieke theater; van een geprofileerd links standpunt, via een analyse van de theatermiddelen naar een dialoog met de

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
1987 wordt de 750ste verjaardag gevierd van de stad, maar op de keper beschouwd is West-Berlijn dit jaar 39 jaar oud, of, als men rekening houdt met de oprichting van de Muur, 27 jaar...Hij houdt zich bezig met de internationale culturele betrekkingen en dus ook met het festival Berlijn-Brussel: "Dat West-Berlijn een dergelijk intensief cultureel leven heeft, komt in de eerste plaats...De meeste gesubsidieerde West-Berlijnse theaters zijn privé-theaters, dat houdt in dat de cultuursenaat niet kan tussenbeide komen wat artistieke werking en benoemingen betreft en dat de inkomsten

Nr. 9, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Zeer dikwijls gebeurt het niet, dat theater je aan je stoel gekluisterd houdt na afloop van een voorstelling

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
Houdt u de regels even voor me vast...lijden en niks weet te doen met z'n tijd Niks in z'n kop heeft en daarom houdt ie ermee op Zou je mijn moeder moeten horen Die zou je daar wat over kunnen vertellen Bijvoorbeeld over dat er oorlog komt Zegt...die zonnebril Houdt z'n hoofd zo raar Oi Zie geen mens Sakko Die daar in de Mercedes Zie je 'em niet Oi Zie geen mens Sakko Die daar die z'n hoofd zo vreemd hangt Moet bezopen zijn

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Madame de Tourvel (vandaar de titel Kwartet). Daardoor krijgt men de indruk dat alles van lang geleden dateert, en men nu slechts een vage herinnering levend houdt in een soort van ritueel...Dirk Buyse houdt de rolwisselingen vrij sober: er is geen merkbare verandering

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Elena's Aria
de beweging en houdt enkel de zelfmoordconnotatie over, ze licht de beweging uit het netwerk waar ze deel van uitmaakt


Toon volgende resultaten