Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "hof van Maria-Theresia te Wenen"Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Het project kreeg pas echt vaste vorm toen Cambreling aan de Munt werkte, Chéreau directeur van het Théâtre des Amandiers te Nanterre werd, en de Scala van Milaan bereid was om de produktie mee te...Het bestaan van deze opvoering van Lucio Silla heeft dus alles te maken met de overtuigingskracht van Patrice Chéreau...Hij stond in hoog aanzien aan het hof van Maria-Theresia te Wenen

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Begin september 1986 verhuisde hij samen met zijn ensemble naar Wenen om daar de leiding van het beroemde Burgtheater over te nemen...De noodzaak deed zich gevoelen om van dit vrijblijvend pluralisme af te stappen en duidelijke keuzen te maken, een eigen profiel te boetseren...Later echter, wanneer hij meent bedrogen te zijn door Nathan en de godsdienstwaanzin opnieuw oplaait, trekt hij verbitterd het oude harnas weer aan, klaar om te vuur en te zwaard de belangen van zijn

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Maria !! (nu niet meer in de rol van L. maar als Maria Mancini) Op het moment waarop de koets zich in beweging zette, rukte ze hem zijn manchette af (rukt manchet-te van II...Via zijn huwelijk in 1660 met de dochter van de Spaanse koning, Maria Theresia, hoopte Mazarin Spanje aan Frankrijk te koppelen...uur aan te raken noch te verplaatsen, het zij dan om er zich van te vergewissen dat elk leven wel degelijk heeft opgehouden

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
De correspondentie gaat over de vraag van een edelman aan de rabbi om hem actief te adviseren in de commentaren en verluchting van een Spaanse vertaling van de Hebreeuwse bijbel...de kathedraal van Braga is een 1 lde-eeuwse pixis (een gesloten cilinder om de hostie te bewa- etcetera 8i OOO 15 ren) bewaard die de islamitische decoratie van...Tijdens de geheimzinnige woorden van de engel dat zij de zoon van God zou baren, penetreert de geest via het oor van Maria en schenkt haar zo groeiend leven