Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "hoedanigheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
dat de culturele raad met zijn 883 aangesloten verenigingen verdeeld in 18 strekkingen ? Of is dat de zesde directie, het uitvoerend orgaan van zowel de burgemeester in zijn hoedanigheid van schepen

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
de tekst zelf is ze een vreemde figuur: Tsjechov noemt haar gouvernante, maar we vernemen dat ze ook circusartiste is geweest, en in die hoedanigheid mag ze in het derde bedrijf op het feest enige

Nr. 13, April 1986 • Katie Verstockt • Marc Vanrunxt kijkt om: Een modespektakel en...
Het blijft gaan om gevoelens, die in hun abstracte hoedanigheid worden omgezet in bewegingen, menselijke en dierlijke bewegingen

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Brunat Rechter Guérin, in naam van het volk van Romans eisen wij, dat wij, in onze hoedanigheid van ambachtslieden, zitting krijgen in de grote raad van Romans...Proef de stoffelijkheid, de kleur, de geur, de excellentie, de eminentie, de hoedanigheid, de werking en waarde van dit gebenedijde, altoos verbeide vocht

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
deze hoedanigheid houdt men aan de nochtans intrinsiek boeiende intrige van La Sylphide slechts stoflongen over

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
de auras of egoism in Welded). De regisseur van de Amerikaanse première was Philip Moeller, één van de eersten die in die hoedanigheid op Broadway erkenning kreeg, en in 1914 medeoprichter van de

Nr. 31, September 1990 • Inhoudstafel
Frank Peeters schets de historiek van deSingel, Kaaitheater, Beursschouwburg en Vooruit in hun hoedanigheid van werkplaats

Nr. 35, September 1991 • Sigrid Bousset • Gecanoniseerd experiment
Het traditionele teksttheater getuigt in zijn volle hoedanigheid van een geloof in de representeerbaarheid van teksten, van de menselijke psychologie, van de zichtbare werkelijkheid

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
Ik wil in de hoedanigheid van criticus die verantwoordelijkheid draagt voor de cultuur de volgende vragen over deze desillusie stellen: 1. Is het de desillusie over de machteloosheid van de

Nr. 53, December 1995 • Inge Arteel • Wie heeft Ödön von Horväth gezien?
Maar precies in hun hoedanigheid van vruchtbaarheidssymbool kunnen deze gestaltes ook door de Nazi-ideologie ingepalmd worden

Nr. 54, Februari 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Van nu tot het einde van het...
Op deze plaats binnen de muren van één van die universiteiten, in mijn hoedanigheid als dramaturg, een hoedanigheid waarin theorie en praktijk steeds de twee innig verstrengelde aders zijn geweest

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
1920 werd hij leider van de theaterafdeling van het Volkscommissariaat voor Opvoeding; in die hoedanigheid zou hij het hele theaterleven van de Sovjet-Unie trachten te reorganiseren

Nr. 60, Juni 1997 • Katie Verstockt • Dans/tijd
die hoedanigheid kunnen ze in contact treden met geesten of oppermachten en hun boodschappen overbrengen naar de gemeenschap

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
Zo was er ooit een Franse bisschop die beweerde in zijn hoedanigheid van priester het celibaat strikt te respecteren, maar die ondertussen in zijn hoedanigheid als baron wel rustig getrouwd was...De pachters schreven dat zij zich daarop verheugden 'daar de baronie nu in handen is van zijne Majesteit in zijn politieke hoedanigheid - die in de ogen van de wet nooit sterft'. Zij meenden daaruit

Nr. 65, Januari 1998 • Sigurd D'Hondt • Multiculti als lifestyle voor linkse bourgeois
Het reëel bestaande multiculturalisme drijft op de reductie van authentieke, geleefde ervaring tot iets dat 'anders' is, en dat in die hoedanigheid gekocht, verkocht en geconsumeerd kan worden

Nr. 69, Januari 1999 • Claire Swyzen • Heimattheater
Dit legertje, waartoe ik in mijn andere, officiële hoedanigheid van dramaturge behoor, bezondigt zich in de schaduwzijde van het geprofessionaliseerde theaterapparaat aan een immense praktijk van

Nr. 73, Januari 2000 • Jean Baudrillard • GEEN MEDELIJDEN MET SARAJEVO
Het moderne Europa zal zich vormen uit de uitroeiing van de moslims en de Arabieren, zoals ze het al overal doet, zoniet in de hoedanigheid van geïmmigreerde slaven

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Anthonissen, Marianne Van Kerkhoven • 'ALS IK DIT OVERLEEF, BESTEED IK DE...
Ik heb toen een grote inspanning moeten leveren en me afvragen: 'Hoe kan het meisje dat Jacob als "reisgezel" wil - en dat ik in die hoedanigheid werkelijk nodig had in het stuk - potentieel aanwezig

Nr. 74, December 2000 • Christian Metz, Rudi Laermans • 'Ik ga naar de film'
Zoals de vroedvrouw die aanwezig is bij een bevalling en die precies daarom de barende bijstaat, zo ben ik aanwezig bij de film in de dubbele (en nochtans unieke) hoedanigheid van getuige en

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
iets van een innerlijke straling uitdrukt, maar ook een geheel op zichzelf staand, tastbaar voorwerp is. Om dit te kunnen maken moet de kunstenaar deze stralende hoedanigheid zelf hebben ervaren, maar hij...Hij heeft ons niets verteld; hij heeft alleen maar een voorwerp geschapen dat deze hoedanigheid bij uitstek concretiseert...zouden dieper graven: niet naar het gebeuren, maar naar de innerlijke hoedanigheid, het wezen van een bewogenheid, voorbij het woord, dieper dan het gebeuren