Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


456 document(en) met "gemeenschap" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 11, Juni 1985 • Jaargang 3, nummer 11, juni 1985 TIJDSCHRIFT...
10 ETCETERA LUC PHILIPS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap RAAD VAN ADVIES VOOR DE TONEELKUNST Advies aan Gemeenschapsminister Poma betreff en de

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De groep als uiting van een harmonieuze gemeenschap heeft een knik gekregen en wankelt

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap RAAD VAN ADVIES VOOR DE TONEELKUNST Koloniënstraat 31 1000 BRUSSEL Notulen van de vergadering van 9 mei 1985 Aanwezig : P. Jaspaert : voorzitter...Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 9 mei 1985 Advies aan Gemeenschapsminister Poma betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepsgezelschappen voor het toneelseizoen 1985-1986

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Luc Philips: "Als je in een collectieve gemeenschap werkt moet er een reglement bestaan, daar ben ik niet blind voor

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Wambacq • Johan Wambacq
Een week na afloop van het Kaaitheater, verneem ik uit goede bron dat het ministerie van de Vlaamse gemeenschap het deficit van het festival zal dekken

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Het spektakel werd mogelijk dank zij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Nederland), de Vlaamse Gemeenschap van België, de Gemeente Groningen, e.a

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
De toneelsubsidies van de Vlaamse gemeenschap eerder aan te wenden om de uitheemse dramacultuur te bevorderen en de inheemse te verwaarlozen

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had...Zij ontvluchtte haar ouders en kwam in een stad boven Keulen, waar een christelijke gemeenschap gevestigd was...nu enkel mensen op een heilige manier verbranden of levend koken, of wij als stad of als staat een andere gemeenschap kwijt willen als de krematie een dramatische

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Tevens had Shepard het gevoel dat, naarmate zijn werk meer en buiten Off Off Broadway werd opgevoerd, hij niet meer over de ideale gemeenschap van eensgezinde theatermakers en -bezoekers beschikte...Familiedrama's Action had het over de nood aan een gemeenschap, Geography over een Amerikaan die zijn gave om de winnaars van paarderennen te voorspellen, verliest éénmaal hij door gangsters

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Dat is een zeer commercieel-artistieke vorm van denken, maar als er geen publiek is, is er geen theater, want het geld komt uiteindelijk van de gemeenschap

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Op het VTC-colloquium citeerde Jan Joris Lamers uit Rilkes Aantekeningen van Malte Laurids Brigge (1910) waarin deze stelt dat we geen toneel meer hebben, omdat er geen gemeenschap meer is. Diezelfde

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Vlaanderen is dat duidelijk het resultaat van onmacht, in Nederland gebeurt het volgens Jan Joris Lamers uit onwil: voor een dergelijke onderneming heb je namelijk een gemeenschap nodig, en dat...Elke gemeenschap kent zijn kunstenaars, kende zijn kunstenaars

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Het dient te worden aangepast aan de normen die gangbaar zijn in de andere landen van de Europese Gemeenschap

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
deuren-toneel", het karton: "er is geen toneel, er is geen toneel meer, daar is een gemeenschap voor nodig...Elke gemeenschap kent zijn kunstenaars, kende zijn kunstenaars, herkende zijn kunstenaars

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De doelstellingen van het Vlaams Kinder- en Jeugdtheatercentrum luiden - in " statuten-taal"-als volgt: "(...) binnen de nederlandstalige gemeenschap van België bij te dragen tot de ontwikkeling

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Hij is iemand die zelf richtlijnen wil geven, zijn eigen besluiten a priori voor enig zaligmakend beschouwt, niet iemand die wil werken naar de richtlijnen ontstaan vanuit een gemeenschap

Nr. 15, September 1986 • 'Boris' Van den Mooter • 'Boris' Van den Mooter
Door de frequente etentjes met regisseurs en producers die vleselijke gemeenschap met haar nastreven heeft zij de laatste jaren een lichte neiging tot gevuldheid, maar het is een kniesoor die haar

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Gemeenschap vanuit telkens een verschillende, nieuwe kijk...Theater heeft die mogelijkheid: geheugen van de voorstellingskracht en de beeldenwereld van een cultuur in ontwikkeling, dit van de gemeenschap en van het kijkende individu, nieuwe prins in elk

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
De geestelijke ontwikkeling van een gemeenschap is net zo belangrijk voor het menselijk ras als gezonde lucht of proper water...Maar daaruit concluderen dat de overheid zich kan onttrekken aan haar verantwoordelijkheid voor de gemeenschap inzake het openbaar vervoer... 3. De verworven onafhankelijkheid van de...Alleen wanneer de gemeenschap zich bij meerderheid uitspreekt (via een referendum bijvoorbeeld) of er geld mag uitgetrokken worden voor 'theater', zou er mogen gesubsidieerd worden

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Wij hebben geen bezwaar tegen een overheid die zegt: "Dit is mijn verantwoordelijkheid, die neem ik op basis van deze argumenten en daarover kan u, gemeenschap, oordelen...Daar moet de gemeenschap geen geld insteken...Die mogen er zijn, maar die moeten niet meer rekenen op subsidies van de gemeenschap


Toon volgende resultaten