Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


192 document(en) met "gedrag" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Men zou kunnen zeggen : een studie in menselijk gedrag

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Zijn gedrag, zijn woorden hebben me zo wonderlijk getroffen, dat ik me meer dan ooit dubbel voel

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Het gedrag van Titus gaat volledig tegen onze verwachtingen in en als het koor tenslotte het spektakel afsluit met een jubelzang, komt dat in eerste instantie als vals over...Het gedrag van de alleenheerser staat allang niet meer boven elke discussie verheven

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Tabori vertaalt zo het belangrijke ballingschap- of vevreemdingsmotief van Euripides' stuk door een hedendaags equivalent - schizoïde gedrag - dat beantwoordt aan zijn eigen visie over de

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Daarnaast wordt een menselijk gedrag ontmaskerd: men lacht bij haar veel, maar steeds groen

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Goethes poëzie, Goethes thematiek, het gedrag van de personages - ook dat van de acteurs, maar dat kan niet de bedoeling geweest zijn - en een aantal eigentijdse uitingen van valsheid

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Tasso zelf kruipt over de vloer, zonder dat dit gedrag het hof beïnvloedt...Ook een verklaring van dit gedrag als contrast met de stijfheid van het hof is onvoldoende, wel echter als tegenstelling tussen de zgn

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Hij verwijt Célimène haar dubbelzinnig gedrag waardoor ze al haar aanbidders aan het lijntje houdt...Men zou het een realistische speelstijl kunnen noemen als men daaronder een realistisch gedrag tegenover de 'actualiteit' van het decor verstaat

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Door taal te verbinden met patronen van gebaar en reactie kan het theater, over de beperkte speeltijd van een opvoering heen, enige toekomstgerichtheid aan menselijk gedrag toekennen

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Aan de basis ligt voor mij een sociaal gedrag: willen samenwerken met jonge mensen, samen iets maken waardoor er vriendschap ontstaat

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Als personage bevindt hij zich op de scène hoog boven de acteurs die de weerstand testen van beschaafd gedrag tegen de meer elementaire driften van het ruwe menselijke ego

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
Prins Guïj Verafstoot W. RUYSLINCK W. SPILLEBEEN F. AUWERA Leegstaande huizen Doornroosjes honden Ironische kijk op het De eenzaamheid en onmenselijke gedrag

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het is de plaats waar een maatschappij zich in weerspiegeld ziet, waar een maatschappij ook kan checken of haar gedrag klopt met de geïdealiseerde voorstelling ervan...En door te trachten de soap-ingrediënten te parodiëren, zodat de toeschouwer zich bewust wordt van zijn consumptief gedrag...Het stuk is dus geen tragedie, maar een wrange parabel over het sociaal en economisch bepaald gedrag van mensen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het gedrag van de personages is rechtstreeks verbonden met het spel-met-clichés van de musical en met de negatie van deze clichés...Theater moet erkend worden als een essentiële menselijke activiteit (geen spiegel) evenwaardig aan alledaags sociaal gedrag, politiek of godsdienst waarmee het interageert

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het gedrag van de personages is rechtstreeks verbonden met het spel-met-clichés van de musical en met de negatie van deze clichés

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Als een acteur acteert, is enkel zijn lichamelijk gedrag reëel, niet zijn karakter, zijn personage...Zijn lichamelijk gedrag plus de dingen om hem heen op de scène

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Theater moet erkend worden als een essentiële menselijke activiteit (geen spiegel) evenwaardig aan alledaags sociaal gedrag, politiek of godsdienst waarmee het interageert

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Dit blijkt het duidelijkst op het ogenblik dat Strindberg tot een psychologische verklaring van het gedrag van Julie overgaat

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Een agressieve maatschappij kweekt schizofrene mensen omdat ze agressief en irrationeel sociaal gedrag uitlokt dat indruist tegen het menselijk verlangen naar redelijkheid

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Dat de intrige ook meteen model staat voor een kleinburgerlijk gedrag dat zich met hypocrisie, oneerlijkheid en 'foefelarijen' tracht staande te houden, wordt nauwelijks ontsluierd...Een aanvankelijk temperamentvolle Susn wordt gekeurs-lijfd in een taal, in gedrag, in het samenleven met een man