Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


111 document(en) met "gangbare" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Zo chargeert Botho Strauss het gangbare therapiejargon tot de limiet van de verstaanbaarheid door te goochelen met termen uit de sensitivity- en assertivi-teitstraining als 'TV-detoxificatie

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De Clemenza is dan ook een opera gebleven die zelden wordt opgevoerd, want, zo is de gangbare opinie, het is tweederangs maakwerk...Het antwoord van Gerard Mortier is categoriek: omdat hij niet akkoord gaat met het gangbare verdict

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Het Marilyn Project stond dus zowel in een gespannen verhouding tot het eigen vroegere werk als tot de gangbare theaterpraktijk daarbuiten

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Maar deze toekomst sluit nauw bij ons heden aan, want wat in deze opvoering als gangbare klederdracht wordt voorgesteld, behoort nu tot de extravaganties van de mode

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Ik heb er dus voor gezorgd dat deze gangbare mening klopt in het eerste bedrijf: het is zo complex dat men de tekst niet kan begrijpen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Hij streefde naar een breuk met gangbare theatercodes zoals het "théâtre d'art", het romantische declamatietoneel, het scenische naturalisme en het picturale decor

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
De gangbare en verouderde manier van produceren bij de grotere initiatieven is de best beschermde manier

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Dat is de traditie en aan deze traditie heeft het NTG zich ogenschijnlijk heel stipt gehouden: Occupe-toi d'Amélie is een boulevardstuk, het is dus, naar de algemeen gangbare opinie, luchtig...Maar noch Jean-Pierre De Decker, noch Herman Gilis, het regisseursduo dat deze Amélie in Gent onder haar hoede had, staan bekend als mensen die zich aan gangbare opinies houden

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Dit wat uitvoerig navertellen van het verhaal leek ons noodzakelijk als correctuur op het algemeen gangbare connotatieveld dat in het hedendaagse taalgebruik met "bacchante", resp...Wat de tekstdistributie betreft, valt het op dat Van Hove - tegen de gangbare opvattingen binnen de filologie in, waar het overigens ook een punt van discussie is, ervoor opteert de schuldbetekenis

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
De meest gangbare reactie op welke vraag dan ook, is dat het tijdperk van Grotowski voorbij, is, dat zijn experimenten dood zijn

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ik ben namelijk zelf altijd teleurgesteld over de gangbare mime: dat is wel leuk als versiering, maar heeft zo weinig te vertellen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
De weigering om in de bestaande theatrale voetsporen te lopen en de gangbare esthetiek verder te zetten

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Het Jeune Théâtre is meer en meer een apart circuit gaan vormen, naast het grote repertoiretoneel, zonder enige invloed op de gangbare theatervormen, en zonder grote pu-blieksverschuivingen te weeg te

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Yvonne, prinses van Bourgondië, geschreven in 1935, is het verhaal van een lelijke prinses (volgens de gangbare normen) die een verstandsverloving aangaat met een prins

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Het dient overigens gezegd dat de realiteit van het dansonderricht in België niet bepaald noopt tot een herzien van de gangbare meningen

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
Fenomenaal hoe Muller met deze personages lijnrecht ingaat tegen de gangbare interpretaties

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
echt experimenteel werk toonden en velen zich beperkten tot het imiteren van gangbare modellen

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Doorheen het verhaal, de plot, worden talloze andere draden geweven die een 'verstrooiende' werking hebben, draden die niet binnen de gangbare thea- tercodes gevat kunnen

Nr. 33, Maart 1991 • Waldemar Kamer • Peter Brook
Wat niet wegneemt dat wij, ten tijde van Orghast, die drie dingen afzonderlijk hebben aangepakt om laboratoriumredenen, om teksten te bestuderen zonder concept, zonder medewerking van de gangbare

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
Malevitsj schreef dat hij naast de twee algemeen gangbare en aanvaarde richtingen (enerzijds de pragmatische, anderzijds de religieuze) een derde waarnam: de artistieke, agnostisch of religieus