Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "fundering"Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Aan Geldhofs dubbelzinnige maatschappelijke fundering beantwoordt nog steeds een dubbelzinnige vormgeving

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Hoewel zijn theorieën de fundering waren voor het werk van Ruth St

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Indien de drempelvrees voor theater reeds groot was, zal die via een dergelijk ingewikkeld systeem, dat tegen elke historische fundering van de subsidiëring ingaat, wel tot een fobie zijn uitgegroeid

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Je kan bij de sponsor geen theaterprofessionele achtergrond of fundering, laat staan motivering vooropplaatsen, hoogstens persoonlijke grilligheid

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
dan in zijn economische fundering, begint de laatste tijd druppelsgewijs in de openbaarheid door te dringen...Onze economische kennis schiet te kort om in te schatten in welke zin precies (positief of negatief) een structurele wijziging in de economische fundering van de kunst (minder staatssubsidies en meer...Marianne Van Kerkhoven (1) De kunsten worden in hun economische fundering al te vaak over dezelfde kam geschoren; dat wekt verwarring

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
tegenstelling in dit stuk tussen rationaliteit en irrationaliteit en andere aspecten van de filosofische fundering - uitvoerig besproken en aangekondigd in het programmaboekje-vind je in de voorstelling nergens terug

Nr. 38, Mei 1992 • Marianne Van Kerkhoven • 'Klein Geschut': de context van Kindertheater
Het gebeurt niet zo vaak dat theatergroepen zelf een theoretisch discours organiseren waarin het kader van een dramaturgische fundering van één enkele voorstelling overstegen wordt en een globale

Nr. 40, Februari 1993 • Luk Van den Dries • Moord op onschuldige kinderen
beide gevallen is de dramaturgie niet uit op een historisch-sociologische fundering van het handelingsgegeven (het calvinisme in Begeren, de sociale verloedering in Gered). Er wordt dus geen

Nr. 64, Juni 1998 • Claude Lévi-Strauss • Manifest
Op zoek naar een theoretische fundering van de verbanden tussen kunst en wetenschap stootten we op een passage uit 'Het wilde denken' van de Franse structuralistische cultuurantropoloog Claude Lévi

Nr. 74, December 2000 • Rud Vanden Nest • Vestiaire verplicht
Zij het dan zonder dramaturgische fundering

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Vuylsteke-Vanfleteren • Genet
Genet geeft deze mislukking een belangrijke plaats in zijn theaterwerk door de dood, het tekort, dat het onbehagen een fundering geeft, te ensceneren

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
Wat kan men als remedie voorstellen voor de ongeschikte fundering en het archaïsche taalgebruik dat het kabinet Cultuur heeft gekozen voor zijn cultuurparticipatiebeleid

Nr. 106, April 2007 • Bram De Cock • “Singhet ende weset vro”
Paradoxaal genoeg is de fundering van die identiteit op een gemeenschappelijk gevoel nu net wat ook het Vlaams Belang nastreeft

Nr. 114, December 2008 • Daniëlle de Regt • Flessenpost uit het dolhuis
rode hardliners, struikelden dan weer over Van Eedens basisstelling dat ‘humaniteit’, de fundering voor iedere samenlevingsvorm, voortvloeide uit een morele intuïtie