Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "fracties"Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Saturé vermoedde 't. en sprak : Leer haar alles wat in de high-life wenschelijk is. Alleen géén horloge taal Wie 't ooit uitvond het leven te verdeelen in mathematische fracties van dertig, zestig

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Wanneer in den lande dit principe omgebouwd is tot een gedragslijn waarbij de politieke fracties in onderlinge afspraak tot numerieke verdeling overgaan en dan een vooraf afgesproken aantal kandidaten

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
alle politieke fracties terug die ook in de Brusselse gemeenteraad aanwezig zijn...opgericht door alle politieke fracties van de Provinciale Raad; in de Raad van Beheer vindt men de CVP-SP-vertegenwoordiging weer van de provinciale coalitie...Eenzelfde strijd in KNS-Antwerpen voorspelt niet veel goeds gezien ook de SP daar nog eens verdeeld is in diverse fracties

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
men sluit coalities met rivaliserende socialistische fracties

Nr. 25, Maart 1989 • Janny Donker • Gilgamesj, Enkidu, Chumbaba, diverse dieren, drie managers,...
zie je dat de moeder in de eerste fracties van seconden niet troostend reageert, maar afwerend: laat me met rust, ik wil jouw narigheid niet

Nr. 30, Juni 1990 • Inhoudstafel
Na lang overleg, politiek gekonkel en corporatistische acties werden de ontwerpteksten van de verschillende fracties bijgesteld, afgevlakt, uitgehold tot ze de matheid kregen van een Belgisch

Nr. 64, Juni 1998 • Maaike Bleeker • Het Visible Human Project als schouwtoneel van...
Via Internet 'reist' dit lichaam in fracties van seconden naar waar dan ook ter wereld

Nr. 83, Januari 2002 • Pol Hoste • Cultuurbeleving: Thersiteslezing Theaterfestival 2002
Ook wordt het begrip 'cultuur' hoe langer hoe meer door de verschillende politieke fracties in het Vlaamse parlement op gelijklopende wijze omschreven

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
de fracties UTOPIA (Icarus studies I en II) van de gedichtenreeks worden jongelingen gedrild om te worden gelanceerd in een met bommen gevulde raket

Nr. 90, Februari 2004 • Christoph De Boeck • Een genetisch rapport: De genesis van Closer
De betrokkenheid van mens en machine mocht in het dansmateriaal blijken uit de bewerking van ordinaire, dagelijkse bewegingen: handelingen als gaan of knielen werden onderbroken en in korte fracties