Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


188 document(en) met "filosofie" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 32, December 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Foto's die ieder een eigen filosofie van de dans lijken te illustreren

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Over deze uitspraak heeft de filosofie nu al 2 500 jaar gediscussieerd...Studeerde Germaanse filologie en filosofie...Publiceert over literatuur en filosofie

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
voortdurend van luciditeit in plompheid, van tederheid in bruutheid, van platvloersheid in filosofie

Nr. 32, December 1990 • Gerardjan Rijnders • Rijnders, Gerardjan
Ach, het klinkt een beetje snuiterig en ik ben zelf heus niet zo'n nat type, maar mijn filosofie is : als er toch kermis komt in je leven, maak er dan maar een boeiende kermis van

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
solidair zijn met het werkstuk, de esthetische filosofie ervan volgen en zichtbaar maken

Nr. 33, Maart 1991 • Alexander Baervoets • Michèle-Anne De Mey : Van Fancy Fairs...
Achter zijn studies over het ritme ging een hele filosofie schuil

Nr. 34, Juni 1991 • Theo Van Rompay • In Him we Trust
Belangrijker is natuurlijk dat sinds eeuwen de Middeneuro-pese filosofie een dominante positie bekleedt, wat zijn neerslag vindt in de toneelliteratuur

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Dat, met name in het voorbeeld van Plato's Republiek, de utopie een uitdaging betekent om de 'grondslagen van de grondslagen' te onderzoeken - het begin van de filosofie -, en juist niet om de...Moge het strijken van de hakenkruisvlag het echte, radicale en onomkeerbare afscheid betekenen van het hele Duitse denken en voelen van de nazistische pulp-filosofie, het afzweren daarvan voor altijd

Nr. 35, September 1991 • Ludo Verbeeck • De vijanden van Hans Jürgen Syberberg
de schijngedaante van een gelukkige wending toont deze tekst nog een laatste maal de tragische worsteling van Kleist met de Kantiaanse filosofie

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
delen poëzie of filosofie

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Wagner was beïnvloed enerzijds door de sociale bewegingen en het links Hegelianisme, anderzijds door de filosofie van Schopenhauer (en Nietzsche). Vanuit deze twee stromingen, die hij probeert te...toen in de Duitse filosofie zowat centraal stond

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Theater is zo marginaal geworden... In een briljant stukje in het eerder academische Tijdschrift voor Rechtstheorie en Rechtsfilosofie schrijft Bert van Roermund: "Filosofie is nuttig om het...Niet de afstandelijkheid van de filosofie op zich...Ik betrap mezelf erop, dat mijn mooie filosofie zich van meet af aan voordoet als een onderricht van de politiek in naam van de rede

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
De filosofie is dat je je niet pluralistisch tegenover het publiek opstelt, dat je het zijn eigen keuze uit het aangeboden programma laat maken

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
vormen, bij Klimenko in schimmige, onthechte menselijke gedaanten). Ten slotte beantwoordt Klimenko's attitude aan Malevitsj' filosofie over de mogelijke kijkrichtingen van de moderne mens

Nr. 40, Februari 1993 • Erwin Jans • redactioneel: Het mogelijke
Waartoe nog filosofie

Nr. 40, Februari 1993 • Marianne Van Kerkhoven • 'Hoe klein zijn deze bloemen'
haar overtuigen van de kracht van integriteit, van de moed om met een mening alleen te staan, van bescheidenheid als filosofie . Dat bedoelde Heiner Muller waarschijnlijk toe hij zei dat 'mislukken

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Het Théâtre du Parvis stelt daarentegen een omgekeerde filosofie voor, waarbij de verschillende protagonisten - toneelspelers, auteurs, regisseurs en toeschouwers - zich een duidelijke mening zouden

Nr. 41, April 1993 • Patrick Jordens • Tussen literatuur en theater
Leeg orkest Het oorspronkelijke 'concept' van Karaoke paste perfect binnen die Victoria-filosofie: zoals Dirk Pauwels streeft naar een bredere invulling van de theaterschriftuur, zo trachtte

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
tussen belletrie, essay en filosofie wat worden neergehaald

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Want kunst en filosofie hebben nu eenmaal die intrinsieke utopische kwaliteit, die meer is dan een louter vrijblijvend wensdenken, zoals de geschiedenis van wetenschap en technologie heeft bewezen


Toon volgende resultaten