Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


28 document(en) met "façade" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
deze zin past het perfect in de voorstelling met haar aandacht voor de façade, terwijl de inhoudelijke uitdieping annex spelregie sterk in gebreke blijft

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
De voorstellingen letten bijzonder sterk op hun uiterlijk, maar ze suggereren ook dat er iets achter de façade zit...Wie vaak met uitdrukkelijk geëtaleerde angst wordt geconfronteerd, vermoedt snel dat het allemaal toch maar façade is, een truuk om snel(h)erkend te worden

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Ze zijn op zoek naar barsten in de welvoeglijkheid, naar wreedheid achter de façade van het gewone, naar evidente leugens die een maatschappelijk systeem dragen

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
15 maanden later, na discussies over het vergroten van de scène, en zelfs over het eventueel opschuiven van de façade naar het Muntplein geeft kroniekschrijver Louis Hy-mans na de opvoering van

Nr. 16, Januari 1987 • Pieter T'Jonck • RaamTeater en Zuiderpershuis
De onverbiddelijke ingenieurslogica van de spanten werd slechts schoorvoetend in het interieur binnengelaten, en weggemoffeld achter een constructief ogenschijnlijk traditionele neo-barokke façade, op...Dat laatste is moeilijk te zien omdat de dakstructuur door doeken quasi volledig aan het oog onttrokken is. Het zal wel de ironie van de geschiedenis zijn dat een gebouw dat in zijn façade zo

Nr. 19, September 1987 • Jef De Roeck • Geen staalkaart van het theater in Oostenrijk
dit werk kant hij zich tegen de "Volksgeist", de kleinburgerlijke cultuur die in de grond reactionair is. Achter de façade van de Weense walsen en de gezellige cafés verbergt de kleinburger met zijn

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
collectivisme een façade tot meerdere eer en glorie van la Mnouchkine

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
een interview met de NRC zegt Ton Lutz dat het "filosofisch concept" achter de Lear-voorstellingen het afbreken "van de façade van het koningschap" is. Veralgemeend kan men stellen dat King Lear over

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Fabre, de onderworpene, is de kunstenaar die gedwongen werd de scherpe kanten van zijn beelden bij te schaven, waardoor het lichamelijke realisme helemaal verdwijnt achter een bicblauwe façade van

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Dat is precies wat de regisseurs in deze produktie hebben nagestreefd : het suggereren van een complexe werkelijkheid achter de objectieve realiteit, de façade

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, Mui-Ling Verbist • Stekelbeesfestival 1991
Beide actrices vullen weinig in, maar hun schijnbaar ontspannen houding en spel is een façade voor de verkramping waar ze gedurende de hele voorstelling niet uitraken

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
Je kan natuurlijk zeggen: we hebben intussen Freud gehad, de seksuele revolutie,... De façade is inderdaad veranderd, maar niet de wortels van de mens, die zijn nog steeds aangetast door het

Nr. 40, Februari 1993 • Luk Van den Dries • Moord op onschuldige kinderen
ellende, nu kijken we weer op de façade van het gezinsleven die zich getooid heeft met een rood gordijnstofje

Nr. 41, April 1993 • (advertentie)
Zijn onderwerp: de frigide façade, de geaccumuleerde hypocrisie, de vrijheidsberoving en sociale pretenties van een conservatieve maatschappij... en haar exponent: het ballet

Nr. 42, Juni 1993 • Tuur Devens • De grote infernale oerkont
Gedragen zij zich op de scène als 'kontjes' om de vormelijke façade van de beschaving te ontmaskeren...Eerst het probleem van de vormelijke façade, de ontmaskering daarvan, én de ambigue houding daartegenover, want 'het ontmaskeren houdt niet in dat de mens zich van zijn masker moet ontdoen — want...Kleine remedie is de vormelijke façade visueel gemaakt: een dik rood koord, zoals we dat in de pompeuze slaapkamers van kasteelvorsten aantreffen om de bezoeker te beletten het hemelbed eens uit te

Nr. 47, December 1994 • Herman Asselberghs • Jan & Sigrid & Lisa & Kurt...
Want de Warhol-truuk van de eeuwige façade blijkt (niet meer) te lukken

Nr. 47, December 1994 • Agna Smisdom • De Laatsten door Tg Stan
Tg Stan is zich bewust van het onrecht en de problemen die verscholen zitten achter een façade van mediale en politieke verhulling

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
De idealen van de Verlichting zijn maar ideeën van papier die niet verwerkelijkt worden, ze zijn een façade waarachter een gruwelijke leegte, een zinloosheid schuilt

Nr. 54, Februari 1996 • Pieter Van Bogaert • Something is sparkling in this age of...
Het is een façade, waarachter men de leegte tracht te verbergen: 'nous connaissons trop de choses inutiles', klonk het toen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Als de façade maar blijft staan, zijn we al lang tevreden, hebben we niet de indruk dat we zomaar ergens neergeploft zijn in de geschiedenis, als in een oneindig nu-niets