Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


94 document(en) met "erfenis" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Alles kan daarbij op zijn blad vallen: historische momenten, archetypische figuren, strepen anekdotiek, maar vooral sprokkelhout uit de literair-culturele erfenis, een rijke mengelmoes van meesters en

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Met Jean Lefébure stichtte hij in Sint-Gillis het Théâtre du Parvis en ondernam hij een poging de Brechtiaanse erfenis in het Franstalige theater te introduceren, een lijn die tot vandaag verder loopt

Nr. 27, September 1989 • Inhoudstafel
De nieuwe ploeg van de Vlaamse Opera heeft een zware erfenis gekregen met nogal wat lijken in de kast, een verroest mechanisme, een verouderd publiek

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
Toen hij de opdracht van minister Dewael aanvaardde, stapte hij in een instelling met een zware erfenis : een ondermaats orkest en dito koor, een gebrekkige infrastructuur, en een artistieke situatie

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Via de mondelinge overlevering van tekst en muziek voor de rite van de sama, de dans, werd een belangrijk deel van deze erfenis bewaard

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Zijn beleidsintentie doet Van Rompay uitkijken naar theater dat een dialoog aangaat met de "gecodeerde erfenis" en de toeschouwer geen hapklare interpretaties aanreikt

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Pessoa of de mystificatie
Enkele hypothesen Pessoa of het plotse inzicht: De erfenis, de kennis en de wijsheid ontpoppen zich als bedrieglijke en ongeloofwaardige teksten

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Ford ontkomt niet aan die wereld evenmin als aan de literaire erfenis die Shakespeare en andere Elizabethaanse auteurs hem laten

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
Je zou daar eerst schoon schip moeten maken, anders sleep je een erfenis mee, zoals Het Nationale Toneel of Toneelgroep Amsterdam

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Op die manier is het zinvol om het park van Goethe in Weimar én zijn Torquato Tasso te beschouwen als relatief bewuste pogingen om de antieke erfenis, het heidendom dat onze cultuur tot op het merg...gedeelte van de erfenis van Jan Decorte - buiten de discussie geplaatst en enkel naar zijn eigen hart gekeken

Nr. 40, Februari 1993 • Luk Van den Dries • Moord op onschuldige kinderen
Na de dood van de moeder hertrouwt de vader met een jonge vrouw die uit is op een snelle erfenis

Nr. 41, April 1993 • Bart Van den Eynde • Dollen met ons cultuurgoed
Ze maken deel uit van "onze literaire trots", "de Cultuur" (let op de hoofdletter), "ons cultuurgoed" (her en der geplukt uit de artikels). Deze erfenis heeft van der Groen duidelijk niet

Nr. 42, Juni 1993 • Rudi Laermans • Een krachtig lichaam
Ron Vawter heeft een uiterst scherpe blik die autoriteit uitstraalt; hij spreekt met een lage, doordringende stem die geen tegenspraak duldt en zeer imperatief is (beide zijn misschien een erfenis van

Nr. 45, April 1994 • Luk Van den Dries • In memoriam
Maar wellicht nog belangrijker dan het tastbare in haar erfenis is de manier waarop ze een hele generatie studenten en medewerkers kon bezielen en enthousiasmeren voor het theatermedium

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Het theater dat Claus toont gaat in eerste instantie duidelijk om mensen van vlees en bloed van bij ons, om onze eigen erfenis en kerktorenmentaliteit, om de dagelijkse gewoonten en hebbelijkheden die

Nr. 48, Februari 1995 • Freddy Decreus • Franz Marijnen regisseert Oedipus/In Kolonos
Deze Oedipus die strijd voert is bij Marijnen de mens Oedipus, die in het leven gekomen is met een bepaalde erfenis, die met zijn verstand al- leen niet weet hoe

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
Lorenzo blijft bij zijn lastige Jessica voor de grote erfenis

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
De schotten zijn een erfenis uit het verleden, die al door de praktijk achterhaald is. Maar waren ze er niet geweest, dan zouden er ook geen vier erkende muziektheatergezelschappen bestaan hebben

Nr. 50, Juni 1995 • Erwin Jans • Out, out, brief candle
Historisch besef is geen erfenis, maar een proces, iets dat men zich pas door het intens bestuderen van het verleden eigen kan maken...Het ontbreekt ons aan kennis en moed, wellicht aan beide samen, om de Arabische erfenis in de Europese cultuur te waarderen, om ons Arabisch verleden te erkennen...Al te gemakkelijk gaan we voorbij aan het feit dat de Griekse erfenis voor een groot deel tot ons gekomen is via de geschriften van Arabische geleerden

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
De erfenis van Actie Tomaat: achterhaalde vooroordelen of gezond wantrouwen


Toon volgende resultaten