Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


995 document(en) met "eerste" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De lezer zal begrepen hebben dat onze eerste oppositie tussen Jef Demedts en Willy Thomas een rechtstreekse illustratie van het onderwerp was: Jef Demedts behoort tot de moderne school, Willy Thomas...Bij een eerste contact in de jaren vijftig leek het eerst alsof hier niets meer aanwezig was en alsof hier ook niets meer dan wat verwarde nonsens bij elkaar stond...Als in het eerste bedrijf de vrouwen de man aan stukken rijten, is dit niet alleen een doortrekken van een vorm van aberrant feminisme, maar ook een citaat uit vorige spektakels, die rond de stof van

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Mijn hoop is de eerste slachting...Zo is de mens: zijn eerste thuis is de moeder, een gevangenis...Debuisson sloot de ogen voor de verleiding zijn eerste liefde in het gezicht te kijken

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
De functie van macht Ik ben opzettelijk lang bij deze eerste scène blijven stilstaan omdat ze de theoretische alsook inhoudelijke opzet van het stuk voortreffelijk illustreert...Dan heeft de pupil de eerste machtsstrijd al verloren...mondaine receptie, Der Ritt über den Bodensee, een rit over de dunne laag ijs, die de taal voor Handke is, (beide stukken uit 1970) en dan in 1973 Die Unvernünftigen sterben aus, Handkes eerste stuk dat qua

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
De eerste periode staat in het teken van een droom die Kroetz deelt met heel wat geëngageerde schrijvers : populair theater maken, dat een groot publiek bereikt en dat toch tegelijkertijd zijn ideeën...deze eerste reeks stukken (Wildwechsel, Heimarbeit, Hartnäckig, Männer sache, Lieber Fritz, Stallerhof, enz

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
De eerste twee maanden regisseert hij in Amsterdam Powema di Rutu van de Surinaamse schrijver Edgar Cairo

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Eén van hen, de komiek Sigrid Arno, was mijn eerste grote artistieke voorbeeld...Ik geef je een voorbeeld, uit het eerste jaar van de Studio van Herman Teirlinck...tegenstelling tot het latere werk van Tiedrie was het eerste stuk, The Tale of the Mah-Meri, helemaal ge- bouwd rond spel, met name dat van Siti Fauziah

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Het is ook mogelijk dat het cliché effectief wordt in een parodiërend kader, maar in dit eerste deel zijn alle persiflages losse sketches, abrupte veranderingen achter elkaar, zonder dramaturgische

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Deze eerste indrukken kunnen enkel als werkhypotheses bij een analyse gebruikt worden...Onnozelheid De eerste scène van het vijfde en laatste bedrijf zou de voorstelling kunnen afsluiten: Antonio vertelt de hertog over Tasso's voornemens en voegt er denigrerende opmerkingen over...Als Tasso aankomt -deze scène speelt zich af in de tuin, die, weelderiger dan in het eerste bedrijf, met doeken is volgehangen - verbergt Antonio zich snel, vermijdt Tasso's blik: hij voelt zich

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Het eerste staat traditioneel hoog gekwoteerd als een klassiek werk, het tweede als een zwak tussendoortje van de jonge Goethe...Goethe is namelijk zelf de eerste geweest om het schijnbaar monolithisch karakter van zijn tekst te ondergraven

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
De eerste voorstelling was Hamlet van Shakespeare in het Theater am Goetheplatz in Bremen...Deze wand staat niet recht maar helt voorover naar het speelvlak toe en steunt met de voorste hoek op de meest rechtse zetel van de eerste rij van de toeschouwersruimte

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
30 Het eerste nummer van Etcetera werd meer en uitvoeriger besproken in de Nederlandse dan in de Vlaamse pers...Bedoeld werd de boude kritiek in het eerste nummer op een aantal Nederlandse produkties

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Hoe verrassend en verheugend is het dan te constateren dat Willequet hier in de eerste plaats als spreker overtuigt...Op het einde van het eerste deel verschijnt er een kind op het toneel...Speloefeningen Bart Dieho, Martin van Ginkel, Emile Schra "Dit is de eerste verzameling van speloefeningen, die ons bekend zijn uit eigen ervaring of aan ons zijn doorgespeeld

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
De eerste ervan leek, zoals Mistero Buffo, het meest op een stuk...Dat was de eerste produktie die in de inmiddels tweedehands aangekochte circustent werd gebracht...De eerste tent werd in oktober 1981 door een rukwind vernield

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Dan komt een erg onduidelijke figuur (circus, magie, in het programma staat ook: Dood) vertellen wat in de eerste scène gespeeld wordt...Op basis hiervan wordt een eerste consensus bereikt en gaat de kerngroep van de Nieuwe Scène op zoek naar acteurs, een vertaler, enz...Een eerste soort bewerking gebeurt op het niveau van de tekst

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het eigenzinnige regiewerk van Arne Sierens en Mark Van Kerk-hove, gemaakt vanuit een jeugdige onvrede en met de daarbij horende onvolkomenheden in hun produkties, was in Gent het eerste dat de...Letters from queen Victoria, de eerste minimal-voorstelling, is daar een voorbeeld van...Hij krijgt voor het seizoen '82-'83 zijn eerste jaarcontract bij Arca en is meteen de enige die overblijft van het gezelschap dat het vorige seizoen rondmaakte

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Na de eerste twee werkmaanden heb ik mijn concept uit handen gegeven en door de acteurs laten lezen...Dat symbool komt op het einde van de voorstelling terug en is een duidelijke verwijzing naar Marcel Broodthaers, die als eerste de papegaai symbolisch gebruikte...Als je voor de eerste keer dat zwarte schilderij ziet, stel jij je dan geen vragen

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
De eerste, Art as a Gamble, a Gamble as A rt (die thematisch aansloot bij zijn boek met dezelfde titel), speelde hij in de School of Visual Arts in maart 1981...Nochtans - en hier zat hem het risico in de opzet-- negeerden verscheidene critici Fabres aanwijzingen en maakten van de gelegenheid gebruik om de eerste viool te spelen, om nu eens geen waarnemer...De stukken waarnaar verwezen wordt, bouwen verder op het werk van de eerste dadïsten en op recente Europese performance kunst

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ik deed er mijn eerste regie, Zoo Story, met Hugo Van den Berghe in de hoofdrol...Waar ik nog steeds trots op ben, is dat ik in een groot Duits Schauspielhaus, na het falen van Pip Simmons, de eerste ben geweest die het tot een project heeft weten te brengen...Van bij de eerste repetitie was er al grote ruzie, waaruit een scheuring is voortgekomen

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Juister: het verwijst in de eerste plaats naar een sfeer uit een bepaald soort emigré-films

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Tijdens dit eerste tafereel kan je een mug horen zoemen


Toon volgende resultaten